Rektorn har ordet januari -
Liljeholmen

Kunskapsgymnasiet Liljeholmens rektor Ingela Gillner om händelser på skolan

Januari 2022

Hej

Varmt välkomna tillbaka till en ny ljusare termin! Jag hoppas ni alla haft en fin ledighet med vila och återhämtning och känner er motiverade för era studier.

Smittspridningen av covid-19 ökar allt mer i Sverige, omständigheterna är oroliga runt omkring oss och situationen i samhället är något vi behöver förhålla oss till. Vi skall göra det yttersta för att på bästa sätt skapa en hållbar situation för att alla skall känna sig trygga och få en så bra utbildning som möjligt. Vi som skola håller oss uppdaterade utifrån regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Som rektor är jag stolt över både elever och medarbetare, hur flitigt alla kämpar på. Det är fortsatt stora utmaningar men med gemensamma krafter ska vi se till att det blir så bra som möjligt. Ömsesidig respekt och hänsyn skapar goda relationer som i sin tur skapar goda förutsättningar för lärande. Jag vill påminna om att det är mycket viktigt att du fortsätter att hålla rutinen för ditt skolarbete och att du följer ditt schema. Använd nu era förmågor i att planera ert arbete och jobba mot bestämda mål trots oroliga omständigheter.

Kunskapsgymnasiet följer Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets, Skolverkets och de regionala smittskyddens rekommendationer för hantering av covid- 19 , som uppdateras löpande utifrån hur situationen i samhället utvecklas.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd uppmanas alla som kan att vaccinera sig. Vid symtom ska man stanna hemma och testa sig för covid-19. Om någon i hushållet får covid-19 ska resten av hushållet stanna hemma. Folkhälsomyndigheten har särskilda allmänna råd för personer över 18 år som inte är vaccinerade, bland annat gällande avstånd och sociala kontakter. Ni når de allmänna råden i sin helhet här: Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Vid frågor som gäller symtom, testning eller liknande ber vi dig kontakta 1177 Vårdguiden.

Precis som jag skrivit i tidigare rektorsbrev så gör lärarna allt för att skapa en undervisning som är motiverande och meningsfull för er alla. Vår pedagogiska modell består av flera olika byggstenar och tillsammans formar de en helhet för att kunna hjälpa varje elev på bästa sätt. Vi tror på att det är en kombination av goda ämneskunskaper och ett antal utvecklade förmågor som är nyckeln till framgång . Om vi lever våra värderingar kommer vi lyckas väl!

Vi når längre tillsammans- Vi samarbetar och är öppna för olika perspektiv. Genom att själva bidra och försöka förstå hur andra tänker, lär vi av varandra. Detta gör att vi blir tryggare, som grupp och som individer.Vi upppmuntrar varandra och ger konstruktiv återkoppling, vilket är en grund för att nå längre tillsammans.

Vi har höga förväntningar- Alla kan och vill lyckas. Därför har vi höga förväntningar , på oss själva och på varandra vilket ger resultat. Med en positiv anda och tydliga, utmanande och rimliga mål kan vi nå längre än var och en trodde var möjligt.

Vi drivs av utveckling - Genom nyfikenhet och att vilja att ta till oss kunskap, se mönster och samband utvecklas vi ständigt. Vi tänjer våra gränser och söker nya vägar. Vi påverkar vår situation och formar vår framtid. Denna drivkraft får oss att hela tiden utvecklas.

Vi ser kraften i varje individ- Alla människor är olika. Vi möter var och en med respekt och finner styrkan i varje individs förutsättningar och personlighet. Genom personlig utmaningar utvecklar var och en sina kunskaper och förmågor.

Läsårsdata vårterminen 2022
11 Februari hemstudiedag
Vecka 9 Sportlov
Vecka 15 Påsklov
8 Juni student
9 Juni skolavslutning

Tveka inte att höra av er till mig eller mina härliga medarbetare om det är något ni undrar över. Jag ser fram emot en ljusare termin med alla fantastiska elever.

Tillsammans når vi längre
Ingela Gillner
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.