Rektorn har ordet augusti -
Liljeholmen

Kunskapsgymnasiet Liljeholmens rektor Ingela Gillner om händelser på skolan

Augusti 2022

Hej!

Varmt välkomna till ett nytt läsår, både nya och gamla elever! Jag hoppas ni alla har haft en fin ledighet och är laddade för ett nytt läsår. Äntligen kommer skolan att fyllas av elever och medarbetare. Tillsammans med er vill jag och alla fina medarbetare arbeta för en gemensam förståelse och ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt inom hela verksamheten. Jag vill att vår skola ska genomsyras av ansvarskultur där vi tillsammans, både elever och medarbetare, tar ett gemensamt ansvar för utveckling och lärande.

Alla ska ska känna tillit och samhörighet och vi ska jobba för en skola som präglas av sammanhållning för att skapa trygghet och trivsel. För mig är det viktigt med elevers delaktighet och inflytande. Jag ser verkligen fram emot att få starta igång läsåret tillsammans med er!

Vi kommer fortsätta att arbeta med att utveckla undervisningen utifrån elevernas behov, skapa flera forum där eleverna kan vara delaktiga i skolans processer samt väva in hållbarhet i många delar kopplat till miljö, samhälle och individen.

Vi kommer från och med det här läsåret ha ett nytt program på skolan vilket vi ser mycket fram emot. Det är ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi och juridik som elever hos oss kommer att gå.

Vi har även en del nya medarbetare på skolan som startar i augusti. Men en fantastisk laguppställning ska vi göra era dagar lärorika och trygga.

Informationsmöte för vårdnadshavare år 1 kommer äga rum den 12 september klockan 18.00. Mer information kring organisation och innehåll kommer att skickas ut separat.

Under de första veckorna på terminen kommer eleverna tillsammans med sin studiecoach att sätta upp mål för alla kurser under läsåret. Elever som har specifika mål, som är möjliga att nå men ändå erbjuder en viss utmaning och incitament för att arbeta vidare, är mer studiemotiverade. Med tydliga mål så vet eleven när den har lyckats och de får en konkret bild av vad nästa steg är.

De uppsatta målen följs upp och återkoppling ges löpande under lektioner samt under utvecklingssamtalen som kommer att ske vecka 46.

Ledigheter och frånvaro
Elevernas rättighet att gå i skolan och få möjlighet till lärarledd undervisning gäller 178 skoldagar per läsår. Vi värnar mycket om dessa dagar för eleverna då vi vet att närvaro i skolan är viktigt för att en elev ska lyckas med sina studier. Av den anledningen är vi restriktiva när det gäller godkännandet av ledigheter och ber er att planera in semestrar under skolans lov. En elev som är ledig 1 skolvecka missar ungefär 20 timmar lärarledd undervisningstid. I undervisningstiden ingår från och med i år även tid för eleverna att arbeta med inlämningsuppgifter för att direkt kunna få återkoppling av läraren genom formativ bedömning, samt att minska stressen med hemuppgifter. Den formativa återkopplingen mellan lärare och elev är mycket viktig för att eleven ska veta hur den ska kunna utvecklas vidare för att nå sina studiemål.

SL-kort och CSN
I uppstarten av läsåret får vi många frågor gällande SL-kort. Det är inte skolan som avgör vilka elever som har rätt till detta. Stockholms stad finansierar kortet och bestämmer vilka som har rätt att få det. Vi administrerar utdelningen av korten. Det som gäller är att eleven ska ha mer än 6 km resväg från folkbokföringsadressen till skolan för att ha rätt till kortet. Vad det gäller CSN så rapporterar skolan in elevernas frånvaro till CSN. Det är CSN som avgör om bidraget ska dras in. Det är viktigt att veta att om en elev får indraget CSN så kan det påverka andra bidrag som till exempel bostadsbidrag.

Några gånger per termin kommer jag skriva ett rektorsbrev till alla elever och vårdnadshavare för elever under 18 år. Jag hoppas i och med det få en tydlig kommunikation mellan skolan och hemmet för att ytterligare underlätta för vårt gemensamma uppdrag, att få våra elever att lära så mycket som möjligt och att alla ska trivas på Kunskapsgymnasiet Liljeholmen!

Hoppas ni får en fin start på hösten och tveka inte att höra av er till mig eller mina härliga medarbetare på Kunskapsgymnasiet Liljeholmen om det är något ni undrar över.

Tillsammans når vi längre!

Allt gott!
Ingela Gillner
Rektor


Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.