Gå till innehåll

Språkintroduktion på Kunskapsgymnasiet Malmö

Är du ny i Sverige och vill studera på gymnasiet i Malmö? Då är nationellt program, språkintroduktion, en bra start. Där får du en grundläggande utbildning i svenska samt undervisning i de grundskoleämnen som du behöver för att kunna fortsätta din utbildning på ett nationellt gymnasieprogram. Kunskapsgymnasiet ligger i Västra Hamnen i Malmö.

Så är det att gå på Kunskapsgymnasiet

Nationellt program, språkintroduktion

På det nationella programmet, språkintroduktion, får du en grundläggande utbildning i svenska samt undervisning i de grundskoleämnen som du behöver för att kunna fortsätta din utbildning på ett nationellt gymnasieprogram. Om du är nyanländ och vill studera på språkintroduktionen på vårt gymnasium i Malmö är du välkommen att söka till vårt program.
Det är många som vill studera hos oss och vi har tyvärr inte möjlighet att ta in alla som söker. Du blir därför kallad till ett inträdesprov i slutet av maj då du får visa dina kunskaper i svenska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap och engelska. Efter några veckor får du besked om du har kommit in.

Behörighet till ett nationellt program
Syftet med språkintroduktion är att ge dig behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. På Kunskapsgymnasiet Malmö gör vi det genom att upprätta en individuell studieplan där du läser upp till tolv grundskoleämnen. Genom vår studiecoachning får du också du en nära kontakt med skolans lärare och övriga elever.

Genom din hemkommun
Utbildningen erbjuds genom din hemkommun och måste påbörjas senast det första kalenderhalvåret som du fyller 20 år. Är du asylsökande och eller vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan du fyllt 18 år.

Mer information finns på Skolverkets hemsida:
Språkintroduktion Introduktionsprogrammet

"Jag kände ingen när jag började här, nu har jag många nya vänner"

Rojda, språkintroduktion:

Mer information om språkintroduktionen på Kunskapsgymnasiet

Language Introduction at the Introduction Program

Are you new in Sweden and wish to enroll in upper secondary studies? If so, language introduction in the introduction program is a great place to start. You will be given a thorough, basic education in Swedish as well as in subjects you will need in order to enroll in studies within any of the national upper secondary school programs.

Set up an individual study plan
The main purpose with language introduction is to ensure you qualify to enroll in upper secondary studies. At Kunskapsgymnasiet, we help you set up an individual study plan according to which you will study at least eight subjects within the compulsory school curriculum, as well as providing you with the possibility to also study courses at upper secondary school. Our pedagogical model ensures you to be able to keep a close contact with teachers and other students of the school alike. When you have finished your education, you will be given a certificate providing you with the qualifications necessary for applying to upper secondary school.

The education will be offered within the municipality in which you are currently registered, and you will have to begin your studies before the year you turn 20. If you are an application of asylum, or awaiting permanent residence in Sweden, you would have to enroll in your education before the year you turn 18.

Read more on Skolverkets home page:
Språkintroduktion Introduktionsprogrammet

Read more about Kunskapsgymnasiet:

Språkintroduktion på Kunskapsgymnasiet Malmö

På språkintroduktionen får våra elever en språkutvecklande undervisning i svenska som andraspråk samt på sitt eget modersmål. Din språkutveckling påskyndas genom en regelbunden studiecoachning och genom att du inkluderas med våra andra elever på de nationella programmen. Vårt arbetssätt skapar en nära kontakt med skolans lärare och våra elever vilket också påskyndar din språkutveckling.

Akademisk profil, snabb studietakt och behörighet till samtliga yrkesprogram
Hos oss läser du språkintroduktionen med en akademisk profil. Den förbereder dig för gymnasieprogram som till exempel ekonomi, natur, samhäll och teknik. Du blir även behörig till samtliga yrkesprogram efter att ha avslutat dina studier hos oss. Du läser mot kunskapskraven i årskurs 9 och får, precis som på grundskolan, ett omdöme vid terminens slut. Om du sedan tidigare har ett grundskolebetyg har du chans att läsa detta ämne på gymnasienivå hos oss under förutsättning att det fungerar med schemat.


På programmet får du också stöd av skolans kurator och skolsköterska samt regelbunden coachning av en studievägledare. Varje vecka får du modersmålsundervisning och studiehandledning på ditt modersmål.

Detta gör Språkintroduktionen på Kunskapsgymnasiet Malmö unik:

  • Naturvetenskaplig inriktning från start
  • Studiecoachning varannan vecka
  • Busskort till alla elever
  • Halalslaktat kött i vår lunchmatsal
  • Där det är möjligt kommer en av våra elever, som talar ditt hemspråk och som läser på ett nationellt program, att bli din mentor
  • Möjlighet att även läsa kurser på gymnasienivå
  • En egen laptop

För mer information besök Skolverkets hemsida.

Link: Skolverket’s web site with information in English and other languages about the program Language Introduction.

Lärarna är bäst och ger oss det stöd vi behöver. De bryr sig om vår utveckling och du kan alltid fråga om hjälp.

Prunelle, elev på Kunskapsgymnasiet

Övriga program