Marie Forslin Kunskapsgymnasiet Malmö rektor

Marie Forslin Kunskapsgymnasiet Malmö rektor

Rektorn har ordet februari -
Malmö

Kunskapsgymnasiet Malmös rektor Marie Forslin om händelser på skolan.

Februari 2020


Nu har vi gått in i ett nytt år och vårterminen är i full gång. Elever, lärare och all annan skolpersonal jobbar stenhårt för att varje elev ska nå sina mål, få rättvisa betyg och växa som människa.

Sedan några år tillbaka jobbar vi utifrån de fyra värderingar som präglar skolan. Dessa värderingar hjälper oss när vi ska fatta beslut som rör de flesta av våra aktiviteter på skolan. Det kan till exempel vara hur vi arbetar för att skapa studiero, hur samarbetet i klassrummet ska organiseras eller hur vi bemöter varandra såväl i klassrummet som i andra sociala sammanhang. Vilka är då dessa fyra värderingarna?

 1. Vi ser kraften i varje individ
  Alla människor är olika. Vi möter var och en med respekt och finner styrkan i varje individs förutsättningar och personlighet. Genom personliga utmaningar utvecklar var och en sina kunskaper och förmågor.
 2. Vi når längre tillsammans
  Vi samarbetar och är öppna för olika perspektiv. Genom att själva bidra och försöka förstå hur andra tänker, lär vi av varandra. Detta gör att vi blir tryggare, som grupp och som individer. Vi uppmuntrar varandra och ger konstruktiv återkoppling, vilket är en grund för att nå längre tillsammans.
 3. Vi har höga förväntningar
  Alla kan och vill lyckas. Därför har vi höga förväntningar, på oss själva och på varandra vilket ger högre resultat. Med en positiv anda och tydliga, utmanande och rimliga mål kan vi nå längre än var och en trodde var möjligt.
 4. Vi drivs av utveckling
  Genom nyfikenhet och vilja att ta till oss kunskap, se mönster och samband utvecklas vi ständigt. Vi tänjer våra gränser och söker nya vägar. Vi påverkar vår situation och formar vår framtid. Denna drivkraft får oss att hela tiden utvecklas.

Hur påverkar dessa värderingar vår styrning och ledning av skolan?
Att ha tydliga värderingar ger oss som leder skolans arbete en ledstång att hålla i. De blir ett verktyg som styr oss i en riktning i vårt utvecklingsarbete och som talar om för oss hur vi ska förhålla oss i frågor som rör individ, grupp, förväntningar och utveckling.

Det innebär också att det är självklart för oss att alla vill lyckas med sina studier, att vi verkligen tror på individens kraft, men att vi också ser kraften i samarbete med andra.

Sportlov, friluftsdagar och studiedagar
Vecka 8, 17-21 februari, är det sportlov för alla elever på Kunskapsgymnasiet Malmö. Den veckan är ett viktigt brejk för många elever då de får möjlighet att koppla av lite, kanske läsa en bra bok eller rentav jobba med något skolarbete som känns extra stimulerande.

Den 25 februari åker Sa2a och alla som läser idrott 2 till Vallåsen för en dag i skidbacken. Den 27 februari är det Na2c och Ek2a:s tur och veckan efter, den 4 mars gör Na2a, Na2b samma resa. Vi hoppas på mycket snö i backen och en härlig dag ute i friska luften.

Den 19 mars är det studiedag för eleverna. Det innebär att de är lediga hela dagen.

Den 6-13 april är det påsklov. Fredagen den 1 maj är också en ledig dag liksom den 21-22 maj.

Den 11 juni klockan 15 är det utspark för våra treor!

Hela vår kalendatium hittar du på vår hemsida, kunskapsgymnasiet.se/malmo

Utvecklingssamtal
I slutet av mars kommer du som är vårdnadshavare att få en kallelse till utvecklingssamtal med ditt barn. Vi uppskattar allt samarbete med hemmet och vi hoppas du vill komma. Det här är ett utmärkt tillfälle för dig där du kan ställa frågor om ditt barns studieframgångar och resultat så här långt.

Hör gärna av dig!
Om du som förälder/vårdnadshavare har några frågor eller funderingar som rör ditt barns skolgång är du alltid välkommen att höra av dig till skolan. Det kan du göra genom att mejla eller ringa mig. Det går också att komma i kontakt med lärarna, du hittar deras mejladresser på vår hemsida kunskapsgymnasiet.se/malmo.


Hälsningar Marie Forslin
marie.forslin@kunskapsgymnasiet.se
0733-137154

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.