Marie Forslin Kunskapsgymnasiet Malmö rektor

Rektorn har ordet mars -
Malmö

Kunskapsgymnasiet Malmös rektor Marie Forslin om händelser på skolan.

Mars 2020

Ett annorlunda rektorsbrev...
Det här rektorsbrevet vänder sig i första hand till dig som redan går på skolan och till dig som är vårdnadshavare för någon elev hos oss.

För tillfället råder en mycket speciell situation med coronaviruset, Covid-19, som påverkar vår vardag i stor utsträckning.

Gymnasieskolan är stängd
Skolan är sedan onsdagen den 17 mars stängd, ett beslut som fattats av regeringen på Folkhälsomyndighetens inrådan. Detta för att minska smittspridningen av viruset. Hur länge skolan kommer att vara stängd är ännu inte bestämt.

Folkhälsomyndighetens direktiv hittar du via denna länk. Direktiven uppdateras löpande utifrån hur situationen utvecklas.

För vår del som för alla andra gymnasieskolor i Sverige så innebär det att all undervisning bedrivs på distans via olika digitala lösningar. Det här ställer stora krav på såväl elever som lärare. Snabbt har alla fått ställa om sin undervisning och tänka nytt, så också vi. Vi har en plan för hur utbildning på distans ska gå till och den följer vi. Allt för att säkerställa att undervisningen håller samma höga kvalitet som vanligt och att du som elev fortsatt kan nå dina uppsatta mål.

Som elev har du inte tillgång till skolans lokaler. Har du saker kvar på skolan som du behöver, till exempel din dator, kontakta rektor eller biträdande rektor så hjälper vi till så att du kan få dina saker.

Om du blir sjuk
Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig i vanlig ordning. Du ringer då 051586905 sjukanmälan görs mellan 8.00-12.00. Om du är under 18 år är det vårdnadshavaren som sjukanmäler.

Inga nationella prov kommer att genomföras
Måndagen den 23 mars ställde Skolverket in samtliga nationella prov under vårterminen 2020 för både grundskolor och gymnasieskolor. Det innebär att du kommer att examineras utan något nationellt prov som underlag för ditt slutbetyg på dina kurser.

Elevhälsan
Om du under tiden skolan är stängd behöver kontakt med kurator, speciallärare, specialpedagog eller studie- och yrkesvägledare så når du dem enklast via mejl. Även de arbetar hemifrån och följer skolans organisation av elevhälsoarbetet. Möten och samtal med elev och/eller vårdnadshavare sker via google meet eller telefon.

Till dig som är elev
För dig som elev innebär detta några viktiga saker du måste ha i åtanke den närmaste tiden:

  • Du bär ett stort ansvar att delta i undervisningen enligt schema och via de kanaler som lärarna tilldelat dig.
  • Du har också ansvar för att ta del av den information som skolan förmedlar via mejl eller andra digitala kanaler.
  • Det är också ditt ansvar att inte störa dina klasskamrater under pågående lektion, precis som det alltid är. I ett läge som detta är det viktigt att vi alla hjälps åt för att skapa ett så gott studiefokus som möjligt.

Till dig som är vårdnadshavare
Till dig som är vårdnadshavare har vi en vädjan:

  • Ge ditt barn allt det stöd du kan. Även om barnet är hemma så är det i studier på heltid som gäller. Vi vet att din påverkan betyder otroligt mycket för att just ditt barn ska lyckas med sina studier. Uppmuntra, heja på och beröm ditt barn så mycket du kan, det kommer att göra skillnad.

Har du frågor?
Har du frågor som rör undervisning eller andra skolrelaterade frågor är du välkommen att kontakta rektor eller biträdande rektor. Om du har frågor som rör någon av de kurser du läser vänder du dig i vanlig ordning till den undervisande läraren.

Kontaktuppgifter
Här hittar du alla kontaktuppgifter till samtliga medarbetare på skolan.

Vi önskar dig all lycka till med studierna hemifrån. Vi gör allt vi kan för att du ska lyckas med dina studier, omständigheterna till trots. Tveka inte att höra av dig om det är något du undrar.

Hälsningar
Marie Forslin, rektor
Jenny Frank, biträdande rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.