Marie Forslin rektor Kunskapsgymnasiet Malmö

Marie Forslin Kunskapsgymnasiet Malmö rektor

Rektorn har ordet mars -
Malmö

Kunskapsgymnasiet Malmös rektor Marie Forslin om händelser på skolan.

Mars 2020

Så sakteliga återvänder ljuset till Malmö. Våren är här och det blir allt varmare. Som vi har längtat! Hela detta läsår har präglats av Covid-19 och konsekvenser av den pandemi vi fortfarande lever i. Här på Kunskapsgymnasiet har vi hittills klarat oss lindrigt undan då endast ett fåtal elever och personal har drabbats av viruset.

Vi vet att undervisning på distans har inneburit stora utmaningar för såväl elever som lärare. Det har blivit tydligt hur viktigt det fysiska mötet är för lärandet. Jag kan konstatera att när vi är tillsammans når vi längre än när var och en strävar på egen hand

När- och distansundervisning efter påsklovet
Folkhälsomyndigheten har givit besked om att Sveriges gymnasieskolor gradvis ska återgå till närundervisning. I Malmö stad har man beslutat att ⅔ av eleverna ska vara på plats. För oss på Kunskapsgymnasiet innebär det följande:

Vecka

IMS

År 3

År 2

År 1

14

Närundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Distansundervisning

15

Närundervisning

Närundervisning

Distansundervisning

Närundervisning

16

Närundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Distansundervisning

17

Närundervisning

Närundervisning

Distansundervisning

Närundervisning


Elevkår
Sedan vårterminens start har elevkårsverksamheten tagit ordentlig fart. Tillsammans med Tulio Capriles har 34 elevrepresentanter tagit sig an arbetet med att organisera kåren i nio olika utskott.

Lokalutskottet har kommit med flera trivselförhöjande förslag bland annat bättre i ljus i grupprummen, blommor i klassrum och ny färgsättning av biblioteket. Detta är förändringar som redan är igång. Jag vill tacka lokalutskottet för idéerna och engagemanget i frågan.

Om du vill engagera dig i något av utskotten kan du se nedan vilka som finns:

  • Elevkårsutskottet vill utveckla en självständig förening med stöd av Sveriges Elevkårer.
  • Gemenskapsutskottet arbetar med att skapa aktiviteter för att alla elever ska känna sig hemma.
  • Hälsoutskottet arbetar med att frågor som idrottsaktiviteter och skollunchen.
  • Klubbutskottet organiserar klubbar som träffas regelbundet, tex, Schackklubben.
  • Kunskapsutskottet vill utveckla utbildningsfrågor som prov och undervisning.
  • Ledarskapsutskottet skapar aktiviteter som ger motivation och förbereder elever för arbetslivet.
  • Lokalutskottet vill förbättra den fysiska miljön i skolans lokaler.
  • Spelutskottet vill skapa aktiviteter som kan göras på skolan när eleverna inte studerar.
  • Studentutskottet vill påverka förberedelserna kring studenten 2022.

Vi ser fram emot ett samarbete med elevkårens alla utskott. Det är viktigt att alla vi som är i skolans värld drivs av utveckling för att åstadkomma förändring.

Elevenkät
Årets elevenkät är genomförd och vi kommer nu att samla in allt underlag och analysera detta tillsammans med elever och lärare. Detta för att kunna förstå och utveckla verksamheten. Vi återkopplar och diskutera resultaten i studiegrupperna och med elevkåren.

Studenten
Det blir en annorlunda student även i år. I fjol fick vi ha besöksgrupper om 50 men just nu får endast 8 personer samlas. Det innebär att vi inte kommer att ha ett utspring för publik.

Vi planerar därför för en student som i stora delar liknar den vi hade förra året, det vill säga att vi kommer att dela upp studenterna i mindre grupper som tar examen vid olika tidpunkter på dagen. Vad som kommer att gälla när vi kommer fram till studenten är i skrivande stund osäkert och jag vill därför återkomma i frågan när jag har mer information. Jag lovar dock att det ska bli en minnesvärd och högtidlig student även detta år.

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.