Marie Forslin Kunskapsgymnasiet Malmö rektor

Rektorn har ordet september -
Malmö

Kunskapsgymnasiet Malmös rektor Marie Forslin om händelser på skolan.

September 2022

Vi är igång!
Hösten närmar sig i Skåne, även om sommarvärmen dröjt sig kvar länge i år. Höstterminen har dock kommit igång och vi har tagit emot över 160 nya elever till våra program. Vi är riktigt glada att vi fått hälsa så många entusiastiska och studiemotiverade elever till vår skola!

Det mobilfria klassrummet
Vi vill att alla elever ska klara sin skola och nå sina mål så att de efter tre år lämnar Kunskapsgymnasiet med goda kunskaper och siktet inställt på universitet och högskola. För att underlätta för dem att hålla fokus på studierna när de är i klassrummet har vi sedan två år tillbaka haft mobilfritt i klassrummet. Det har visat sig framgångsrikt och studieron har förbättrats, något både lärare och elever är eniga om. I år infördes det också en ny lag kring hur mobiler får användas i skolan, eftersom vi redan har ett mobilfritt klassrum påverkas inte våra rutiner av denna ändring.

Utvecklingssamtal
Den 8 och 9 november är det utvecklingssamtal för alla elever här på Kunskapsgymnasiet. Då bjuds du som är vårdnadshavare in till skolan för ett samtal på cirka 30 minuter tillsammans med ditt barn och dennes studiecoach. Tag vara på denna möjlighet att få komma till skolan och prata om ditt barns studieframgångar.

Gymnasiemässa och öppet hus
Skolan har inte mer än börjat men ändå är det dags att börja planera och tänka på nästa läsår. Det vi står närmast inför är gymnasiemässan den 10-12 november. Den följs sedan av två öppna hus. Som vanligt är våra elever engagerade i båda dessa evenemang. Till mässan och öppet hus bjuds alla Malmös niondeklassare in för att de ska få information inför gymnasievalet.

CSN och närvaro
Vi följer CSN:s regler gällande olovlig frånvaro. Vi är ålagda att rapportera till CSN om en elev har fyra timmar eller mer olovlig frånvaro under 20 skoldagar, sena ankomster räknas in i de fyra timmarna. Därefter är det CSN som beslutar om eleven har rätt till studiebidrag. Detta har vi informerat eleverna om under första skolveckan. Vi använder oss av informationsmaterial som ni även hittar på www.csn.se. Det kan vara bra för er att veta att om en elev får indraget studiebidrag hos CSN så kan andra bidra såsom bostadsbidrag påverkas.

Några viktiga datum
23 september, studiedag (eleverna är lediga)
21 november, studiedag (eleverna är lediga)
8-9 november utvecklingssamtal
31 oktober - 4 november, höstlov
10-12 november, gymnasiemässa
19 november klockan 13-15 Öppet hus Kunskapsgymnasiet
20 december, jullavslutning
21 december - 9 januari jullov
10 januari, vårterminen startar

Vänligen,
Marie Forslin
Rektor Kunskapsgymnasiet Malmö

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.