Marie Forslin Kunskapsgymnasiet Malmö rektor

Rektorn har ordet september -
Malmö

Kunskapsgymnasiet Malmös rektor Marie Forslin om händelser på skolan.

September 2021

Nu är vi på plats igen!

Att få säga välkommen till skolan kändes högtidligt. Efter månader präglade av covid-19 och distansundervisning var det så skönt att få starta läsåret med undervisning på plats igen. Varmt välkomna allihop!

Ett särskilt välkommen vill jag rikta till alla nya ettor. Det här läsåret har vi valt att ha ett särskilt fokus på dig som börjar i ettan! Det innebär att lärare och skolledning kommer att ha fokus på vad det innebär att gå på gymnasiet generellt och vilka strategier du kan använda dig av för att lära dig de olika ämnena du läser.

Kunskapsgymnasiets förväntningar
Som elev på Kunskapsgymnasiet kan du förvänta dig mycket från oss som jobbar här. Vårt jobb är att ge dig de bästa förutsättningarna för att du ska kunna nå dina mål och lämna oss om tre år med fina minnen, ett examensbevis i handen och en lust till mer lärande och bildning. Vi kommer alltså alla att göra vårt bästa för att stötta er elever i ert arbete med att nå era mål.

Men, vi har också viktiga förväntningar på dig som elev. Vi vet att om du:
- kommer till dina lektioner förberedd, med rätt material och i tid
- respekterar studieron
- följer skolans ordningsregler
- bidrar till att skapa en bra arbetsmiljö för dig själv och dina klasskamrater
- har koll på sin studiesituation
så kommer du att lyckas med dina studier.

På Kunskapsgymnasiet förväntar vi oss att du frågar om du är osäker och ber om hjälp när du behöver.

Samarbete mellan hem och skola
Elevens möjligheter att klara skolan bra ökar när samarbetet mellan hem och skola fungerar väl. Några exempel på vad vi vill att du som vårdnadshavare ska göra är:

- delta i de skolmöten du blir kallad till
- ta del av information från skolan, till exempel veckobrev och rektorsbrev

- anmäl om ditt barn är sjukt, enligt skolans rutiner
- kontakta skolan om du har frågor eller är orolig över något som gäller ditt barn
- ta del av skolans regler och hjälpa ditt barn att förstå och följa dem

Observera att för myndiga elever krävs ett samtycke för att skolan ska få möjlighet att fortsätta samarbeta med elevens vårdnadshavare.

Kry vaccinerar alla elever som vill
Vår önskan och förhoppning är att alla elever ska vaccinera sig mot covid-19. Många tog också chansen att få sin första spruta när Kry var här den 14 och 15 september. Dock inte alla. En ny chans kommer att ges den 13 och 14 oktober när de kommer tillbaka för att ge den andra dosen vaccin. Har man inte fått den första dosen kan man få den då, men då får man själv ansvara för att boka tid för dos nummer två.

Hälsningar
Marie Forslin
Rektor Kunskapsgymnasiet Malmö

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.