Rektorn har ordet maj -
Malmö

Kunskapsgymnasiet Malmös rektor Marie Forslin om händelser på skolan.

Maj 2023

Sköna maj, välkommen!
Sommaren står för dörren och det är fokus på att avsluta det här läsåret. Treorna laddar för studenten den 5 maj och övriga elever för sin avslutning den 12 juni. Under maj månad är det också stort fokus på nationella prov. Dessa görs i svenska, engelska och matematik. De nationella proven är viktiga då betygsättande lärare ska ta särskild hänsyn till resultatet när de sammanväger ett helt läsårs arbete. 

Kunskapsgymnasiets elevenkät
Under våren har alla våra elever besvarat en stor enkät där de haft möjlighet att berätta för oss vad de tycker om skolan, vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Det är glädjande att se att vi går framåt på i stort sett alla områden. Särskilt glädjande är det att “trygghet och trivsel” går framåt, liksom “mina lärare är bra på att lära ut”. Att en skola är trygg och trivsam och att det jobbar skickliga lärare där, är det absolut viktigaste för en skola. Detta betyder dock inte att vi lutar oss tillbaka och sitter nöjda, nej tvärtom, detta utmanar oss att bli ännu bättre till nästa år. Vi jobbar oförtrutet på med vårt utvecklingsarbete. Fler elever ska vara ännu nöjdare och känna att de har det stöd de behöver för att nå sina mål.

Studenten
Den 5 juni tar årets treor studenten här på Kunskapsgymnasiet! En högtid vi alla ser fram emot. Det är ett tillfälle då både jubel och glädje blandas med högtidliga tal och allvar. Utanför skolan står förväntansfulla föräldrar, syskon och vänner med plakat och blommor. Stämningen är extatisk, det är lycka och eufori. Men, tyvärr har vi  under de senaste åren sett ett ökat antal fyrverkerier som bränns av utan eftertanke i folkmassan. Många besökare blir rädda och obehaglig stämning  blandas med jublet. Jag vädjar därför till alla som tänker komma att lämna fyrverkeripjäserna hemma. 

Skolavslutning
En vecka efter studenten är det skolavslutning för resten av skolan. Som vanligt firar vi tillsammans med fika, tal och sång. Därefter är det ett efterlängtat sommarlov. Jag vill passa på att tacka alla elever som kämpat så väl under detta läsår. Ni är fantastiska. Varje dag kommer ni hit, studerar, träffar vänner och lär er ett och annat om livet. Eller som många av er säger; jag vill ha en bra framtid och då måste man klara gymnasiet. 


Läsårsdata HT-23
Den 21 augusti kl 10 börjar alla ettor och IMS
Den 22 augusti kl 12 börjar alla tvåor och treor
Den 18 september är den lovdag
Den 30 oktober - 3 november är det höstlov
Den 21 november är det lovdag
Den 22 december - den 5 januari är det jullov

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.