Öppet hus & kalendarium

Redigera öppet hus

Du har inte rättigheter att se denna sida. Vänligen logga in för att administrera.

Redigera kalendarium

Kalendarium-tabell: max antal tecken för vänstra kolumnen (datum) är 10 stycken och för den högra kolumnen är maxantalet 40 stycken tecken.


Läsår 2023/24: HT 230817-231219, VT 240108-240614

17/8

Upprop: Åk 1, kl.13.00. Åk 2 och 3, kl.09.00.

21/8

Kursstart enl.schema

6-8/9

Temadag

8/9

Kompletteringar och prövningar åk 2 och 3

4/10

Studiedag

V.44

Höstlov

6/11

Kompletteringar och prövningar åk 1-3

5/12

Studiedag

22/11Öppet Hus

19/12

Julavslutning


Ladda ner hela kalendariet för läsår 2023/24 Under uppdatering!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.