Rektorn: Så arbetar vi med distansundervisning

Rektor David Råbesjö om hur du som elev kommer igång med dina distansstudier

Hej,

Som jag skrev igår så arbetar vi för fullt med planen för att undervisningen och studierna på distans ska bli bra och att du ska få bästa möjliga förutsättningar utifrån rådande omständigheter att kunna komma i mål vid terminens slut. Det är nu du verkligen kommer att få användning för din träning i att planera ditt arbete och jobba mot bestämda mål.

Vi påverkas alla i den här svåra situationen och den är en prövning för oss. Vi behöver arbeta tillsammans och hjälpas åt. På pressträffen som regeringen höll igår sa vår utbildningsminister Anna Ekström att “alla ungdomar på gymnasiet ska fortsätta plugga, men man gör det hemifrån”. Det är alltså mycket viktigt att du fortsätter att hålla rutinen för ditt skolarbete och följer det schema som delas från skolan. Vårdnadshavare har en viktig roll i att stödja sitt barn i detta.

Syftet med att du inte kommer till skolan är att du inte ska bidra till smittspridningen av Covid-19. Vår statsminister Stefan Löfven säger att ungdomarna ska hålla sig hemma och följa myndigheternas råd och fortsätta sitt skolarbete, det betyder att du arbetar ifrån ditt hem. Du har ett viktigt ansvar att se till att inte du bidrar till smittspridning.

Jag kan idag inte säga med säkerhet när vi kommer att öppna skolan igen. Vi kommer att hålla stängt så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar det.

Vi kommer att arbeta för att stödja dig i dina studier så mycket vi bara kan under rådande omständigheter. Vi är medvetna om att det är kort tid kvar på vårterminen och att det kan vara en kritisk period framför allt för elever i år 3 som ska ta studenten i vår. Den nya förordningen om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset, som regeringen beslutat, ger oss möjlighet att förlägga undervisning till andra tider än vad som annars gäller ifall vi skulle behöva det utifrån att ge elever möjlighet att nå sina mål eller gymnasieexamen.

Kontakta gärna din studiecoach om det är något särskilt du vill prata om i detta läge. Jag vill också påminna om att elevhälsan finns tillgänglig för de som behöver det.

Nedan hittar du instruktioner för hur du kommer igång med dina distansstudier.

Vänligen,
David och medarbetare


Så kommer du igång med dina distansstudier

Vad gör jag när skoldagen börjar?
Börja med att leta upp din Google Kalender - https://calendar.google.com/ - för att få koll på dagens aktiviteter - lektioner. Det är här du kommer att utgå ifrån för att hitta in till alla distanslektioner. Här kommer dina lärare att välkomna dig och ge instruktioner för det fortsatta arbetet.

Vad gör jag när en lektion börjar?
I din kalender kommer du att se dina schemapositioner. Vid de flesta lektionstillfällen kommer du se två rutor, varav den ena kommer att innehålla en länk till Google Meet. Du behöver inte “Tacka ja” till de inbjudningar du får, utan kommer in via länken ändå.

När lektionen startar klickar du på länken för att komma in i “mötet”/lektionen. Här kommer ett videomöte att starta igång. Är du osäker på hur det kommer att fungera, gå gärna in och läs mer i manualen nedan eller se videoklippet. Kom ihåg att stänga av mikrofonen så underlättar det för undervisande lärare.

Här finns instruktioner hur du kommer åt Google Meet


Vad behöver jag mer veta för att kunna genomföra distansundervisning?
Här nedan finns information om hur du ska hitta olika schemapositioner och olika funktioner som du kommer behöva under din skoldag.

Schemapositioner

Kommer att synas både på Skola24 och i din Google Kalender.
För att komma till videomötena så är det vägen via Google Kalender du ska ta

Undervisning i kurser - information från dina ämneslärare

 • Kommer att gå ut via classroom eller mail
 • Arbetsgångar uppdateras/anpassas till distansundervisning. Finns på Kunskapsporten eller/och i classroom.

Lektioner (föreläsningar, kommunikationspass)

 • Kommer ske via Google Kalender där du blir kallad till “möte/lektion” (Google Meet). Du behöver inte “tacka ja” till de inbjudningar du får utan kommer in via länken ändå.

Studiecoachsamtal/studiegrupp

Information från din studiecoach

 • Kommer att gå ut antingen via mail om det berör enskild elev eller i klassens classroom om det rör hela studiegruppen eller klassen.
 • Studiecoachsamtalen och studiegrupperna kommer ske på utsatt schemaposition via Google Meet i Google Kalender.

Studieforum

 • Du kommer att kunna nå lärarna genom att klicka på lärarens initialer i schemat för studieforum. Tänk på att det är bara vid utsatt tid - som du ser i studieforumschemat - som aktuell lärare är tillgänglig.
  När du klickar på länken kommer du till Google Meet och kan ställa frågor till din ämneslärare. Vill du ställa en specifik fråga där bara du och ämnesläraren når varandra kan du gå in i Google Chat.
 • Hur funkar Google Chat? Se detta videoklipp!

Kunskapsporten - viktig information

Kunskapsporten - intern hemsida

 • På vår hemsida lägger vi ut viktig information (kommer även ut via mail)
 • Vi fortsätter att skriva in frånvarande medarbetare. De pass som läraren är frånvarande täcks upp av annan personal för att delge vad som ska göras under lektionen.
 • Du hittar telefonnummer till elevhälsan, administrativ personal och rektorer om du vill få kontakt.

Kunskapsporten - kurser

Kunskapsporten - kurser

 • Här hittar du allt kursmaterial till de kurser som finns på Kunskapsporten

Classroom

 • Här hittar du allt kursmaterial till vissa kurser samt en kommunikationskanal till ämneslärare.

Närvaro

 • Vi kommer att föra närvaro utifrån deltagande i Google Meet. Närvaron påverkar som tidigare din rättighet till att behålla ditt studiemedel från CSN. Är du sjuk och inte kan delta i undervisning så ska du sjukanmäla dig enligt ordinarie rutin.

Elevhälsan

 • Elevhälsan finns som vanligt tillgänglig för elever som har behov av det. Maria och Nina kommer du i kontakt med genom Google Chat. Där kan vi skriva enskilt eller ha videosamtal. Maria och Nina har gemensam “öppen tid” i chatten. Det betyder att vi är tillgängliga för chatt med kortare frågor eller tidsbokning
  måndag-torsdag kl. 10:00-11:00. Utöver denna tid nås vi genom mail eller telefon. Sanna nås enbart via mail och telefon.

Maria, kurator
mail: maria.2.bergqvist@kunskapsgymnasiet.se
Tel: 0733-13 71 39
Arbetstider:
Mån - fre: 9-13

Nina, studie- och yrkesvägledare
mail: nina.pousette@kunskapsgymnasiet.s
Tel: 0722-19 02 02
Arbetstider:
Mån - tis: 8:00 - 15:30
Ons: 8:00 - 17:00
Tors: 8:00 - 15:30
Fre: 8:00 - 13:30

Sanna, skolsköterska
Mail: susanne.ladekrans@kunskapsgymnasiet.se
Tel: 0733-17 34 82
Arbetstider:
Mån - ons: 8:00 - 16:30
Tors: 8:00 - 14:30
Fre: 8:00 - 12:00

Studieteknik
Har du frågor om studieteknik eller är i behov av särskilt stöd i dina studier, kan du kontakta speciallärare Ida Nilsson via Google Chat eller
mail: ida.nilsson@kunskapsgymnasiet.se

IT-support

Har du bekymmer med din dator?
Kontakta antingen it-support@kunskapsskolan.se som finns tillgänglig varje dag mellan 8.00-17.00 genom IT-avdelningen och Pedagogiska system. Det går även att vända sig till Carina i vår egna skolreception: carina.karlsson@kunskapsgymnasiet.se

Arbeta offline

Här finns instruktion om hur man som elev arbetar offline:

https://support.google.com/chromebook/answer/2809731?hl=sv

https://ks.kunskapsporten.se/4.5effaf77170c012a51eb530.html

Om du får problem med att komma åt dina digitala läromedel klicka på länkarna nedan för att aktivera böckerna. Behöver du ytterligare support mailar du till mailadresserna nedan och du måste ange din skolmail för att få hjälp.

Liber

Support: support@liber.se

NoKFlex Matematik

Support: supportformulär


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.