Rektorn har ordet maj - Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Maj 2020

Hej,

Den här månaden blir brevet något kortare än normalt men kanske viktigare än vanligt. I brevet finns information kring studenten och terminsavslut för övriga årskurser. Har ni frågor eller funderingar så får ni gärna höra av er så ska jag svara så snabbt som möjligt.

Jag vill, i sammanhanget, berömma elever och medarbetare som jobbat hårt för att hantera situationen på bästa sätt.

Återigen ett stort tack för ert förtroende och stöd i denna period av ovisshet!

Student och utspring
Under de speciella omständigheter som råder är det viktigt för oss att få till bästa möjliga avslut för studenterna. Vi har avvaktat med ett beslut kring studenten för att vi hoppats att situationen skulle förändras. Men med tanke på regeringens och Folkhälsomyndighetens råd ser vi inte att det skulle vara möjligt att genomföra en student på vanligt vis. Vi är trots allt glada att kunna hålla studenten den 12 juni, fast i en alternativ form. För oss är det viktigt att den här dagen blir högtidlig och vi fortsätter därför dialogen med eleverna och studentkommittén i syfte att skapa en fin student.

Vår plan är att välkomna eleverna klassvis i skolan. Tanken är att de anländer till skolan och slussas vidare genom huset i ett par steg för att till sist springa ut på röda mattan, en klass i taget. Där får de avsluta med studentsången och höja mössan i skyn. Vi smyckar skolan, delar ut examensbevis och stipendier samt genomför elev- och rektorstal. I samband med ceremonin kommer det finnas dryck och lite tilltugg. Vi kommer att se till att avstånd hålls mellan elevgrupper inne på skolan och vid utspringet. Endast symtomfria besökare, studenter och medarbetare får delta. Tillhör du en riskgrupp bör du inte delta i firandet.

Utspringet sker med begränsad publik, vilket vi tolkar som två anhöriga per student. Vi ber er vänligast att respektera detta. Självklart är det enormt tråkigt att inte alla kan vara på plats, men vi måste alla ta vårt ansvar för att hålla nere smittspridningen. Högtiden kommer att filmas så att släkt och vänner kan ta del av firandet. Planen är att vi dels streamar utspringet i realtid så övriga kan delta hemifrån men att vi också klipper ihop en film som ni och studenterna får behålla som ett minne av dagen.

Mer detaljerad information har skickats till eleverna.

Studentkommittén som arrangerar studentbalen har gjort ett fint förarbete men i nuläget måste vi tyvärr meddela att den är inställd. Den årliga lärarmiddagen är också inställd men vi hoppas att kunna bjuda in eleverna till skolan vid ett senare tillfälle eventuellt under hösten.

Vårt mål är att all undervisning fortsätter som vanligt, fast digitalt. Vi kommer kalla hit mindre elevgrupper till avslutande moment. I vissa fall behöver vi justera ordinarie tider de sista veckorna för att genomföra examinationer. Syftet är att våra elever ska få möjlighet att visa sina kunskaper så att vi får underlag att sätta rättssäkra betyg. Precis som vanligt så skickar vi examensbevisen till betygsdatabasen (UHR) direkt efter studenten så att eleverna kan söka vidare till universitet och högskolor.

Avslutning år 1 och 2
Vi har fattat beslut om att inte förlänga läsåret då våra elever erhållit den garanterade undervisningstiden. Det betyder att ordinarie datum för avslutning för år 1 och 2 gäller. Respektive arbetslag planerar för hur en digital avslutning kan genomföras. Betygen skickas hem i slutet av juni, via vanlig post. I vissa fall behöver vi justera ordinarie tider de sista veckorna för att genomföra examinationer. Syftet är att våra elever ska få möjlighet att visa sina kunskaper så att vi får underlag att sätta rättssäkra betyg.

Elevhälsan
Elevhälsan finns som vanligt tillgänglig för elever som har behov av det. Mer information om hur du kommer i kontakt med dem har skickats ut via mejl.

Information till dig som är ung
Kommunen har öppnat upp en stödlinje dit elever kan ringa om det finns oro eller funderingar kring Corona. Läs mer på norrkoping.se/infotillunga

Vänligen,
David Råbesjö
Rektor Kunskapsgymnasiet Norrköping
david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se eller telefon 0709-34 30 52

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.