Rektorn har ordet augusti - Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Augusti 2020

Hej!

Först och främst vill jag hälsa nya vårdnadshavare välkomna till Kunskapsgymnasiet och “gamla” vårdnadshavare välkomna tillbaka till ett nytt läsår hos oss. Hoppas sommaren har varit bra och att ni njutit av ledighet även om det det varit en annorlunda sommar på många sätt och vis.

Vi är tacksamma för att ni har gett oss förtroendet att hjälpa era ungdomar på vägen ut i vuxenlivet. För att du som förälder/vårdnadshavare ska kunna följa vad som händer här på gymnasiet och kunna vara ett stöd där hemma, så kommer du månadsvis få ett digitalt brev där vi kortfattat beskriver vad som händer på skolan. Du kommer också få information via studiecoacherna och önskar du nå mig så går det bra via telefon eller mail

Restriktioner på grund av pandemin
Kunskapsgymnasiet fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning. Vi seratt skolstarten, då många människor träffas på nytt, kan innebära en ökad risk. Vi har därför vidtagit åtgärder för att hantera uppstarten på bästa sätt. Dessa uppstartsåtgärder finns längst ner i detta brev.

Förhoppningsvis kan vi så småningom lätta på restriktionerna, men under läsårets första del, kommer vi att ta det säkra före det osäkra.

Ledigheter
Eventuella ledigheter behöver sökas för i god tid så att eleven kan planera sin frånvaro med sin studiecoach Lägg gärna resor under loven. Det gör det lättare att följa med i skolarbetet. Ledigheter under skoltid ger även våra lärare en större arbetsbörda då de behöver hjälpa elever som missat lektionspass. När det är Nationella prov är det inte lämpligt att vara ledig. Provdatum hittar du via länk.

Välkomnande av ettor
I samband med att skolan börjar brukar våra nya elever välkomnas lite extra av några elever i år. 3. Detta sker under skoltid med gemenskapsfrämjande aktiviteter och även utanför skoltid. Detta initiativ brukar var uppskattat av våra nya ettor och ett bra tillfälle att lära känna varandra.

Vi som skola är inte med och arrangerar de aktiviteter som sker utanför skoltid och har tyvärr inte möjlighet att finnas på plats under kvällar och helger. Skolledningen kommer att ha en dialog med eleverna som är med och arrangerar aktiviteter för att ni som vårdnadshavare ska få så mycket information som möjligt. I nuläget är det ovisst hur dessa aktiviteter kommer se ut den här hösten men målsättningen är hålla er informerade.

Frånvarorapportering
Vi använder frånvarosystemet Skola24. Du som vårdnadshavare ska ha fått erbjudande om att skapa ett eget användarkonto och även kunna få mail med frånvaron skickad dagligen. Har du inte fått den möjligheten, eller har frågor , så är det självklart bara att du kontaktar studiecoachen.

Tänk på att den dagen eleven fyller 18 år, så försvinner automatiskt den här tjänsten. För att aktivera den igen behöver elev och vårdnadshavare vara överens om det och eleven meddelar då sin studiecoach som återaktiverar tjänsten. Ni som är vårdnadshavare i år 1 kommer få aktiveringskoder skickade till er via mail. Några av er har kanske redan fått och övriga skickas så fort vi har hunnit registrera er i systemet. Det finns även en app till Skola24 som kan vara användbar.

OBS! Sjukanmälan av elev görs alltid via telefonnummer 0515-869 05, senast klockan 12.00 varje sjukdag.

Läsårsdata
17/8 2020 Terminsstart HT
16/9 Studiedag
Vecka 44 Lov
1/12 Studiedag
18/12 Julavslutning
7/1 Terminsstart VT
10/2 Studiedag
Vecka 8 Sportlov
Vecka 14 Påsklov
13-14/5 Lovdagar
31/5 Studiedag
10/6 Avslutning år 1 & år 2
11/6 Student kl 15.00

 

Riktlinjer Covid -19

Övergripande riktlinje

 • Samtliga Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor är öppna från och med höstterminen 2020. Vi planerar vår undervisning på ett sätt där vi undviker nära kontakter i så stor utsträckning som möjligt. Fokus för våra verksamheter är att bedriva undervisning, övriga aktiviteter planeras om eller ställs in för att minimera risken för smittspridning.
 • Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skola. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning. Vid en vanlig förkylning är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri två dagar.
 • Om man har en konstaterad covid-19-infektion ska man stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre.
 • 1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård. Den som har testats positivt för covid-19 och / eller fått restriktioner från vården följer vårdens instruktioner och är välkommen tillbaka till skolan när vården bedömer att det inte föreligger någon smittrisk.

Riktlinjer för Kunskapsgymnasiet i Norrköping

Vad gör jag när skoldagen börjar?

 • Följ ditt schema och läs i kursernas arbetsgångar vad dagens pass kommer innehålla. I den mån det är möjligt så kom till skolan så nära inpå ditt första pass som möjligt och lämna gärna skolan när du haft ditt sista pass. Detta för att glesa ur lokalerna och sprida trafikanter i kollektivtrafiken. Har du möjlighet så får du gärna cykla eller ta en promenad till skolan. På så sätt bidrar vi till att minska trängseln i kollektivtrafiken.

Hur kommer lektionerna fungera?

Föreläsningar

 • Kursgrupper som är färre än 50 elever: Lektionen går som vanligt på schemalagd tid och i sal som finns inskrivet i schemat

Kursgrupper som är fler än 50 elever:

 • Lektionen/föreläsningen är förinspelad och länk läggs på Kunskapsporten under kursens arbetsgång. Eleven väljer själv när och var hen vill sitta och lyssna på föreläsningen. Dock behöver det ske inom samma dag för att eleven ska komma förberedd till nästa lektion och för att inte halka efter i studiegången. Läraren kommer att följa upp innehållet i föreläsningen exempelvis via exit tickets eller entry tickets nästkommande pass. Målsättningen är att föreläsningen finns upplagd kvällen innan passet ska genomföras. Om en elev önskar ta del av den inspelade föreläsningen i skolan behöver man använda egna hörlurar eller hörlurar som skolan lånar ut. Hörlurar finns att hämta i receptionen.

Lektionspass

 • Kommer att genomföras på schemalagd tid i sal som finns inskrivet i schema. Under kommunikationspassen är eleverna indelade i “mindre” grupper för att ge utrymme för olika övningar och uppgifter.
 • Är lärare hemma på grund av lättare förkylning kommer undervisningen ske digitalt för att vi inte ska tappa värdefull undervisningstid. Lärare bjuder då in gruppen till ett meet (kommer på elevens mail) för information och undervisning. Elevgruppen sitter i schemalagd sal och kan följa undervisningen. Antingen kopplar en elev upp sig på projektorn eller så sitter eleverna enskilt och lyssnar med medhavda hörlurar eller hörlurar som skolan lånar ut. Hörlurar finns att hämta i receptionen för de som inte önskar använda egna. Närvaro tas av ämneslärare som håller i undervisningspasset.

Studiecoachsamtal/studiegrupp

 • Varje årsarbetslag och studiecoacherna planerar för att eleverna ska få det stöd och coachning som behövs för att få sina studier att fungera här hos oss på Kunskapsgymnasiet. Studiecoachsamtalen kommer genomföras på ett sätt så både studiecoach och elev känner sig trygga och så att vi minimerar risken för smittspridning. Avstånd kommer alltså att hållas och om möjligt kommer samtalen att ske utomhus.
 • Studiecoachsamtalen och studiegrupperna kommer ske på utsatt schemaposition.

Studieforum

 • Kommer att genomföras digitalt för att ge möjlighet att själv bestämma var man vill sitta under måndag och onsdag eftermiddag. Ett studieforumschema finns för att eleverna lätt ska se vilka kurser och lärare som finns till hands på olika tider. Lärarna kommer länka till olika meet i studieforumsschemat så eleverna lätt kan få kontakt med sin ämneslärare och ställa sina frågor eller få feedback.
 • De elever som har obligatorisk studieforum, det vill säga de elever som behöver lite extra stöd och tid för att komma i fas med en kurs, behöver vara på plats hos ansvarig ämneslärare och sal.

Studieytor

 • Vi har placerat ut cirka 60 extra studieplatser i våra lokaler. Syftet är att sprida ut elever när de är på plats i skolan. Salar som inte används till undervisning kan med fördel användas som studieplatser. Eleverna hittar salsschemat vid respektive sal, alternativt på Kunskapsporten.

Idrott och hälsa

 • Under uppstarten kommer vi att förlägga den praktiska idrottsundervisningen utomhus. Vi har tillgång till omklädningsrum och målsättningen är att använda alla omklädningsrummen när en klass ska klä om. Det finns också ett enskilt omklädningsrum som kan nyttjas ifall det finns specifika behov.

Kunskapsporten - intern hemsida

 • På vår hemsida lägger vi ut viktig information (kommer även ut via mail)
 • Vi fortsätter att skriva in frånvarande medarbetare. De pass som läraren är frånvarande från täcks upp av annan personal för att delge vad som ska göras under lektionen.
 • Du hittar telefonnummer till elevhälsan, administrativ personal och rektorer om du vill få kontakt.

Kunskapsporten - kurser

 • Här hittar du information och kursmaterial till dina kurser. Här kommer också alla kursers arbetsgångar att ligga och i dem hittar du även länkar till förinspelade föreläsningar

Lunchservering

 • Elever kommer bli serverade lunch på skolan under utsatt lunchtid. Vi har öppnat upp för cirka 50 extra sittplatser i anslutning till matsalarna för att undvika trängsel under lunchtiden. Eftersom flera pass kommer att vara förinspelade och eleven själv får välja tid och plats är vår förhoppning att vi får en lite större spridning på antal elever som kommer samtidigt till matsalen.

Städning

 • Under uppstarten kommer vi att ha förstärkt städning. Större fokus på toaletter, handtag, ledstänger, dörrkarmar och området runt dem samt plana ytor som bord och stolar.

Närvaro

 • Om man som elev är sjuk så ska man stanna hemma och sjukanmäla sig enligt de rutiner som finns (se kunskapsgymnasiet.se) Om en elev har oroande frånvaro ska detta hanteras enligt skolans frånvarorutiner. Det innebär att skolan ska ha en dialog med elevens vårdnadshavare / myndig elev och utreda elevens frånvaro. Rektor ansvarar för att starta utredning av elevens frånvaro och meddela elevens hemkommun att utredning av frånvaro initieras.

Elevhälsan

Har du frågor om studieteknik eller är i behov av särskilt stöd i dina studier, kan du kontakta speciallärare Ida Waerme via mail, så kommer ni överens om träff efter behov: ida.waerme@kunskapsgymnasiet.se

Föräldramöte år 1

 • Varje höst brukar vi ha ett föräldramöte i våra lokaler. Den här hösten är planen att vi genomför det digitalt. Vi återkommer kring formerna för föräldramötet som är planerat till den 7 september.

Utvecklingssamtal

 • Utvecklingssamtalen kommer under hösten att genomföras digitalt. Studiecoacherna återkommer med mer information

IT-support

 • Har du bekymmer med din dator?

Då får du gärna vända dig till Carina Karlsson och Sebastian Bryntesson i skolreceptionen - carina.karlsson@kunskapsgymnasiet.se och sebastian.bryntesson@kunskapsgymnasiet.se.

 • Under studieforum kommer även Carl Holmberg att finnas tillgänglig för IT-frågor.


Vänligen David Råbesjö
Rektor Kunskapsgymnasiet Norrköping
david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se eller telefon 0709-34 30 52

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.