Rektorn har ordet november - Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

November 2020

Nu har vi passerat novemberlovet och därmed gått in i den senare delen av hösten. Under oktober och november har jag haft förmånen att auskultera under flertalet pass och det är superkul att ta del av den energin som finns hos elever och lärare. Måste säga att jag är imponerad av våra elever som jobbar flitigt med inspelade föreläsningar som varvas med studier på plats.

Nu gäller det bara att hålla i och hålla ut, med både studierna och restriktionerna.

Covid -19
Med anledning av de skärpta allmänna råden i region Östergötland kommer här information om hur vi på Kunskapsgymnasiet Norrköping arbetar för att minimera risken för smittspridning.

Vi följer fortsatt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för skolor, dessa riktlinjer innebär att vi bland annat har infört förstärkta städrutiner, sett över vårt schema för att minska trängsel på skolan och att vi påminner våra elever om att tvätta händerna och hålla avstånd. Mer information kring nuvarande rutiner hittar ni längre ner i brevet. Vi vill också påminna er om att man ska stanna hemma vid minsta symtom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom ska testa sig för covid-19, under tiden man inväntar svar på sitt test stannar man hemma. Ni kan läsa mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens eller 1177 Vårdguidens hemsida, på Vårdguidens hemsida hittar ni också information om hur ni kan boka testning. Ni kan också ringa till 113 13 om ni har allmänna frågor om covid-19, har ni frågor om symtom eller liknande kan ni ringa 1177.

Det är det regionala smittskyddet som är ansvariga för smittspårningen i regionen. Den som är bekräftat sjuk i covid-19 ska själv kontakta de personer som hen har träffat och varit nära, från och med ett dygn innan första symtom. Vi som skola kan vara behjälpliga i det arbetet. Därför behöver jag få information om en elev eller någon i familjen, testar positivt för covid-19 och när hen fick sitt första symtom. Därefter kontaktas de medarbetare och elever som har utsatts för ökad smittrisk. De som är berörda får då information från smittskyddet via skolan. Vi ger inte ut information om vem som är bekräftat sjuk och kan inte heller svara på frågor kring personens hälsotillstånd på grund av den sekretess som råder kring individers hälsotillstånd. Ni kan läsa mer om hur smittspårningen går till i Östergötland här.

Vi behöver alla hjälpas åt för att minska smittspridningen i samhället, prata därför gärna med era ungdomar om riktlinjerna. Återigen tack för ett gott samarbete i en tid med många utmaningar.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 20/21
Eva Säverström Swartz och skolans personal har uppdaterat vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi jobbar aktivt med diskrimineringsgrunderna och vill att likabehandlingsarbetet ska genomsyra varje skoldag på Kunskapsgymnasiet. I planen kan du läsa hur arbetet integreras i undervisningen.

Du hittar planen genom att klicka här.

Förebyggande elevhälsoteamsarbete
I de enkäter och hälsosamtal vi genomför på Kunskapsgymnasiet samt av våra sc-samtal framkommer det att det är relativt vanligt att eleverna känner sig stressade, både av skolsituationen och på fritiden. När stress pågår över lång tid kan den bli skadlig och resultera i fysiska besvär och psykisk ohälsa. Från och med v. 45 erbjuder vi eleverna ett stressförebyggande pass på studieforum måndagar och onsdagar 15.30-16.30. Här går vi igenom kognitiva redskap för att förebygga och hantera stress samt öka välmåendet för en hållbar gymnasietid. Deltagarna kommer få strategier för att förebygga stress, öka självkänslan och det psykiska välmåendet. Vi rekommenderar att eleverna deltar vid minst 3 tillfällen för bästa effekt. Då passet är upplagt som en workshop kommer det inte vara möjligt med drop in utan deltagande sker under hela timmen. Efter passet finns möjlighet till personlig handledning av kurator.

Youtubekanal
Kunskapsgymnasiet har fått en egen Youtubekanal som nu börjat fyllas på på med filmer. Flera av våra elever är med och bidrar sin berättelse om skolan. På sikt hoppas vi fylla på med en större bredd av filmer.

Ta gärna en titt

Kalendarium
Höstterminens viktiga datum ligger i kalendariet under praktisk information på vår hemsida

 • 2/11 Studiedag (prövningar/kompletteringar)
 • 25/11 Temadag
 • Åk 1 - Friidrottsdag
 • Åk 2 -Framtidsdag
 • Åk 3-SACO-mässa (digital)
 • 1/12 Studiedag
 • Julavslutning 18/12 - jullov 19/12- 6/1
 • Skolstart efter juluppehåll 7/1- 21

Följ oss gärna även på Facebook - http://www.facebook.com/KunskapsgymnasietNorrkoping

Riktlinjer Covid -19

Övergripande riktlinje

 • Samtliga Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor är öppna från och med höstterminen 2020. Vi planerar vår undervisning på ett sätt där vi undviker nära kontakter i så stor utsträckning som möjligt. Fokus för våra verksamheter är att bedriva undervisning, övriga aktiviteter planeras om eller ställs in för att minimera risken för smittspridning.
 • Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan, undantaget är om någon i hushållet är bekräftat smittad då ska vårdens rekommendationer följas och man stannar hemma. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning. Vid en vanlig förkylning är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri två dagar.
 • Om man har en konstaterad covid-19-infektion ska man stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre.
 • 1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård. Den som har testats positivt för covid-19 och / eller fått restriktioner från vården följer vårdens instruktioner och är välkommen tillbaka till skolan när vården bedömer att det inte föreligger någon smittrisk.

Riktlinjer för Kunskapsgymnasiet i Norrköping

Vad gör jag när skoldagen börjar?

 • Följ ditt schema och läs i kursernas arbetsgångar vad dagens pass kommer innehålla. I den mån det är möjligt så kom till skolan så nära inpå ditt första pass som möjligt och lämna gärna skolan när du haft ditt sista pass. Detta för att glesa ur lokalerna och sprida trafikanter i kollektivtrafiken. Har du möjlighet så får du gärna cykla eller ta en promenad till skolan. På så sätt bidrar vi till att minska trängseln i kollektivtrafiken.

Hur kommer lektionerna fungera?

Föreläsningar

 • Kursgrupper som är färre än 50 elever: Lektionen går som vanligt på schemalagd tid och i sal som finns inskrivet i schemat
 • Kursgrupper som är fler än 50 elever: Lektionen/föreläsningen är förinspelad och länk läggs på Kunskapsporten under kursens arbetsgång. Eleven väljer själv när och var hen vill sitta och lyssna på föreläsningen. Dock behöver det ske inom samma dag för att eleven ska komma förberedd till nästa lektion och för att inte halka efter i studiegången. Läraren kommer att följa upp innehållet i föreläsningen exempelvis via exit tickets eller entry tickets nästkommande pass. Målsättningen är att föreläsningen finns upplagd kvällen innan passet ska genomföras. Om en elev önskar ta del av den inspelade föreläsningen i skolan behöver man använda egna hörlurar eller hörlurar som skolan lånar ut. Hörlurar finns att hämta i receptionen.

Lektionspass

 • Kommer att genomföras på schemalagd tid i sal som finns inskrivet i schema. Under lektionerna är eleverna indelade i “mindre” grupper för att ge utrymme för olika övningar och uppgifter.
 • Är lärare hemma på grund av lättare förkylning kommer undervisningen ske digitalt för att vi inte ska tappa värdefull undervisningstid. Lärare bjuder då in gruppen till ett meet (kommer på elevens mail) för information och undervisning. Elevgruppen sitter i schemalagd sal och kan följa undervisningen. Antingen kopplar en elev upp sig på projektorn eller så sitter eleverna enskilt och lyssnar med medhavda hörlurar eller hörlurar som skolan lånar ut. Hörlurar finns att hämta i receptionen för de som inte önskar använda egna. Närvaro tas av ämneslärare som håller i undervisningspasset.

Studiecoachsamtal/studiegrupp

 • Varje årsarbetslag och studiecoacherna planerar för att eleverna ska få det stöd och coachning som behövs för att få sina studier att fungera här hos oss på Kunskapsgymnasiet. Studiecoachsamtalen kommer genomföras på ett sätt så både studiecoach och elev känner sig trygga och så att vi minimerar risken för smittspridning. Avstånd kommer alltså att hållas och om möjligt kommer samtalen att ske utomhus.
 • Studiecoachsamtalen och studiegrupperna kommer ske på utsatt schemaposition.

Studieforum

 • Kommer att genomföras på plats från och med v. 45. Dessa pass är frivilliga så länge en elev inte har obligatoriskt SF i något ämne

Studieytor

 • Vi har placerat ut cirka 60 extra studieplatser i våra lokaler. Syftet är att sprida ut elever när de är på plats i skolan. Salar som inte används till undervisning kan med fördel användas som studieplatser. Eleverna hittar salsschemat vid respektive sal, alternativt på Kunskapsporten.

Idrott och hälsa

 • Vi har tillgång till 4 omklädningsrum och målsättningen är att använda alla omklädningsrummen när en klass ska klä om. Det finns också ett enskilt omklädningsrum som kan nyttjas ifall det finns specifika behov. Undervisningen innehåller inte moment som kräver närkontakt.

Kunskapsporten - intern hemsida

 • På vår hemsida lägger vi ut viktig information (kommer även ut via mail)
 • Vi fortsätter att skriva in frånvarande medarbetare. De pass som läraren är frånvarande från täcks upp av annan personal för att delge vad som ska göras under lektionen.
 • Du hittar telefonnummer till elevhälsan, administrativ personal och rektorer om du vill få kontakt.

Kunskapsporten - kurser

 • Här hittar du information och kursmaterial till dina kurser. Här kommer också alla kursers arbetsgångar att ligga och i dem hittar du även länkar till förinspelade föreläsningar

Lunchservering

 • Elever kommer bli serverade lunch på skolan under utsatt lunchtid. Vi har öppnat upp för cirka 50 extra sittplatser i anslutning till matsalarna för att undvika trängsel under lunchtiden. Eftersom flera pass kommer att vara förinspelade och eleven själv får välja tid och plats är vår förhoppning att vi får en lite större spridning på antal elever som kommer samtidigt till matsalen.

Städning

 • Under terminen kommer vi att ha förstärkt städning. Större fokus på toaletter, handtag, ledstänger, dörrkarmar och området runt dem samt plana ytor som bord och stolar.

Närvaro

 • Om man som elev är sjuk så ska man stanna hemma och sjukanmäla sig enligt de rutiner som finns (se kunskapsgymnasiet.se) Om en elev har oroande frånvaro ska detta hanteras enligt skolans frånvarorutiner. Det innebär att skolan ska ha en dialog med elevens vårdnadshavare / myndig elev och utreda elevens frånvaro. Rektor ansvarar för att starta utredning av elevens frånvaro och meddela elevens hemkommun att utredning av frånvaro initieras.

Elevhälsan

Utvecklingssamtal

 • Utvecklingssamtalen kommer under hösten att genomföras digitalt. Studiecoacherna återkommer med mer information

IT-support

 • Har du bekymmer med din dator?

Då får du gärna vända dig till Carina Karlsson och Sebastian Bryntesson i skolreceptionen - carina.karlsson@kunskapsgymnasiet.se och sebastian.bryntesson@kunskapsgymnasiet.se.

 • Under studieforum kommer även Carl Holmberg att finnas tillgänglig för IT-frågor.


Vänligen,
David Råbesjö
david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se eller telefon 0709-34 30 52

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.