Rektorn har ordet januari - Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Hej!

Nu drar vi igång en ny spännande termin med möjlighet, för eleverna, att skaffa nya kunskaper inom en rad olika discipliner. Detta sker parallellt med att vi fortfarande befinner oss i en situation med stora utmaningar på grund av rådande pandemi.

När jag summerar höstterminen så kan jag konstatera att eleverna och kollegiet klarade av utmaningarna på ett väldigt bra sätt och jag tänker att vi kommer att hitta vägar framåt även i vår. Tack för att ni stöttar och vägleder era ungdomar i en tid full av utmaningar.

Så här startar vi terminen
Från måndagen den 11 januari är det nytt schema för vårterminen. Utifrån regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation fortsätter vi med distansundervisning tom 24 januari. I väntan på nya direktiv tänker vi att undervisningen sedan rullar vidare med partiell distansundervisning fram till sportlovet. Årskurs 2 jobbar på distans v. 4, årskurs 3 jobbar på distans v. 5 och årskurs 1 jobbar på distans v. 6 osv. Detta pågår till sportlovet och sedan får vi ta ett nytt besut.

Informationen gällande distansundervisning
Alla elever har fått information om våra rutiner gällande distansundervisningen via mejl. Om du har frågor eller funderingar så får du gärna höra av dig till din studiecoach.

Nytt schema för vårterminen
Nu på måndag börjar vårterminen och det innebär att vi har nytt schema. Det nya schemat finns som vanligt i schemalänken.

Erbjudande om lunchlåda
Distansundervisningen fortsätter under vecka 3 och då har de elever som vill möjlighet att hämta matlåda på skolan. För att köket ska veta hur många matlådor som ska förberedas och vilken specialkost som ska tillredas behöver eleverna fylla i ett formulär senast tisdag 12/1 kl. 17.00. Eleverna har tillgång till formuläret.

Betyg och frånvaro
Nu när höstterminen tar slut brukar vi skriva ut ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser som hittills är betygsatta. På den katalogen står även en summerad ogiltig frånvaro från höstterminen. Eftersom vi inte har eleverna på plats just nu kommer de få tillgång till dokumentet den vecka de har undervisning på skolan. Är ni intresserade och vill se se hur studierna går just nu kan ni be era ungdomar och visa deras studieplan i elevdokumentsystemet (EDS).

Elevskyddsombud
Skolans elevskyddsombud är Gustaf Löf i årskurs 3. Om eleverna har ärenden som rör vår arbetsmiljö, trygghet och trivsel kan de maila Gustaf. Om en elev hellre vill vara anonym kan de lägga en lapp i facket märkt elevskyddsombud bredvid lärarfacken. Elevskyddsombudet har månatliga avstämningar med skolledningen i syfte att delge elevperspektivet.

Föräldramöte
Under vecka 4 börjar vi informera kring kursvalet till nästa läsår. Detta sker i två steg, dels genom information till eleverna och dels genom information till vårdnadshavare på föräldramöte. Mötet genomförs digitalt och ni får mer information från era studiecoach inom kort.

Föräldramöte årskurs 1 - Onsdag 27 januari kl. 18.00

Föräldramöte årskurs 2 - Torsdag 28 januari kl. 18.00

Kalendarium
Vårterminens viktiga datum ligger i kalendariet under praktisk information på vår hemsida

  • Digitalt öppet hus 20/1
  • Hälsodag 26/1 (alt. vanligt schema om vi inte kan genomföra några aktiviteter
  • Digitalt föräldramöte åk 1 27/1, kl. 18.00
  • Digitalt föräldramöte åk 2 28/1, kl. 18.00

 

Instruktioner för undervisning på distans har mejlats ut till samtliga elever

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.