Rektorn har ordet 15 februari - Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Februari 2021

Hej!

Nu är det snart dags för sportlov och förhoppningsvis finns det möjlighet till välförtjänt vila efter terminsstarten. Efter lovet kommer vi att fortsätta med delvis distans och jag har kontinuerlig kontakt med regionens smittskydd, kommunen och vår huvudman för att vi ska hitta en bra väg framåt.

Vår målsättning är bedriva en kvalitativ undervisning oavsett om det är när- eller fjärrundervisning. Det vi sett hittills är att eleverna presterar väldigt bra men att det finns utmaningar när det kommer till vissa ämnen, exempelvis matematik. Här tittar vi på olika alternativ framåt och kommer redan under lovet att erbjuda lovskola kopplat till vissa matematikkurser.

Pandemins påverkan
Vi befinner oss fortfarande i en situation där vi behöver bedriva både när- och fjärrundervisning. Utifrån regionens smittskydd och Folkhälsomyndighetens rekommendation fortsätter vi att bedriva undervisning med en årskurs på plats och två på distans. Parallellt med det så kommer vi att ta in elever för moment som inte kan genomföras på distans, exempelvis laborationer och vissa examinationer. År 1 är på plats vecka 9, år 2 vecka 10 och år 3 är välkomna vecka 11 och så vidare. Målsättningen är att ta in 2 årskurser när vi bedömer att det är lämpligt.

Informationen gällande distansundervisning
Våra turiner för distansudnervisning har mejlats ut till samtliga elever. Om du har frågor eller funderingar så får du gärna höra av dig till er studiecoach.

Erbjudande om lunchlåda
Distansundervisningen fortsätter och då har de elever som vill möjlighet att hämta matlåda på skolan. För att köket ska veta hur många matlådor som ska förberedas och vilken specialkost som ska tillredas behöver eleverna fylla i ett formulär som skickas ut inför varje vecka. Eleverna har tillgång till formuläret.

Kunskapsgymnasiets elevenkät
Nu är det snart dags för årets stora elevenkät. I elevenkäten har eleverna möjlighet att berätta för oss vad de tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäten har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Enkäten startar den 8 mars och sista svarsdagen är den 21 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

Studentskylt och utspring
Det har kommit in frågor från anhöriga kring text på studentskyltarna. Vanligtvis står det klassbeteckning (exempelvis BG 3:1) och/eller programinriktning (EKEKO, EKJUR, NANAS, NANAT, SABET eller SASAM).

Månadens UF
Det här året så kommer UF-mässan att bli lite annorlunda, vilket innebär att företag kommer att delta på distans. Det ska bli väldigt roligt att följa våra elever och redan nu kan vi glädjas åt att Rebrace UF blev månadens UF. Läs gärna mer om företaget här

Revidering av ämnesplaner hösten 2021
Syftet med att revidera ämnesplanerna har varit att att hitta en bättre balans mellan undervisning, bedömning och betygssättning. De förändringar som sker i gymnasieskolan börjar gälla den 1 juli 2021. Under vårterminen kommer Skolverket löpande att publicera material som lärarna kommer att bearbeta under gemensamma studiedagar. Som ett första steg är det främst ämnena matematik, engelska och moderna språk som är berörda. Mer information om revidering av kurs - och ämnesplanerna finns på skolverket.se

Kunskapsutveckling
Vi vill passa på att slå ett slag för elevernas elevdokumentationssystem (eds). Här hittar du kommentarer från genomförda examinationer och får en uppdatering kring studieresultaten. Om er ungdom är över 18 år så behöver du få tillåtelse att ta del av studieresultaten.

Tips
Den 26 januari hade vi en hälsodag med både teoretiska och praktiska inslag. Eleverna fick ta del av Anders Hansen första avsnitt i serien Din hjärna. I anslutning till klippet fick de fundera kring sin sömn och störfaktorer kopplat till sömnen. Har du inte sett serien så uppmuntrar jag till att avsätta lite tid till det. Tänker att det finns många delar som kan vara bra att diskutera vid köksbordet.

Kalendarium

  • Vecka 8 Sportlov
  • 1/3 Studieforum/Prövningsdag
  • 2/4 + Vecka 14 Påsklov

Alla vårterminens viktiga datum ligger i kalendariet under praktisk information på vår hemsida

 

Med önskan om en härlig dag!
Vänligen,
David Råbesjö
david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se eller telefon 0709-34 30 52

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.