Rektorn har ordet 16 mars - Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Mars 2021

Hej!

Då var vi förbi sportlovet och helt plötsligt känns det som att det inte är så mycket kvar av läsåret.

Vi är inne i period där eleverna börjar förbereda sig för slutexaminationer och jag är övertygad om att våra elever kommer att prestera väldigt bra, precis som de gjort tidigare år även om det sker under andra omständigheter. Framåt fortsätter vi med delvis distansundervisning och inväntar besked kring rekommendationer från och med den 1 april. Återkommer så snart vi har mer information.

Uppdatering covid
Den 1 mars ändrade Folkhälsomyndigheten sina regler för hur smittspårning av covid-19 ska gå till. Nu ska smittspårning ske inom perioden 48 timmar från första symtom, tidigare var det 24 timmar. Det är viktigt att den elev som är bekräftat smittat meddelar rektor så att vi kan hjälpa regionens smittskydd med smittspårning.

Generellt gäller regeln att de som har varit i nära kontakt med den bekräftat sjuka under den smittsamma perioden ska informeras. Nära kontakt definieras som inom 2 meter i minst 15 minuter. I vissa fall utökas gruppen som ska informeras, det kan till exempel handla om att en hel klass/årskurs informeras då det är svårt att avgöra vilka som varit i nära kontakt med den bekräftat sjuka.

Gå gärna in på Folkhälsomyndighetens hemsida och håll dig uppdaterad.

När- och fjärrundervisning
Det har varit väldigt roligt att få träffa eleverna under några veckor och planen är att fortsätta ta in eleverna årskursvis. Innan påsklovet har vi valt att prioritera årskurs 3 som är inne i slutfasen av sina gymnasiearbeten. Nedan finns aktuellt upplägg.

  1. 12, åk. 3
  2. 13, åk. 1
  3. 15, åk. 2 (om det blir fler elever så kallar vi in åk. 3)

Matematik
Under pandemin har våra lärare och studiecoacher jobbat intensivt för att hitta bra upplägg som lämpar sig för när- och fjärrundervisning. Parallellt har eleverna tagit stort ansvar och vår upplevelse är att vi tillsammans hittat bra vägar för att bedriva undervisning. Trots goda insatser så finns det områden där vi brottas för att hantera distansundervisningen. Vi har märkt att matematik är ett ämne som innebär utmaningar för många elever i nuläget. Vi vill därför erbjuda extra undervisning en kväll i veckan. Planen är att eleverna har möjlighet att ta del av studieforum under kvällstid. För att kunna nå fler elever kommer vi att alternera mellan måndag och onsdag och vi räknar med att vara igång med stödet nästa vecka.

Tider:
Måndagar klockan 17-20 udda veckor
Onsdagar 17-20 jämna veckor.

Ny matleverantör
Under hösten har vi haft en del utmaningar gällande tillagningen av vår skollunch. Vi har exempelvis inte kunnat servera pasta i den omfattningen vi gjort tidigare, vilket beror på fettavskiljarens kapacitet samt att vi har begränsad elförsörjning in i vår fastighet. Efter att noggrant övervägande har vi kommit fram till att vi behöver hitta en ny lösning för att fortsatt kunna erbjuda en varierad och näringsrik kost. I samband med sportlovet påbörjade vi därför ett samarbete med Skolfood som är ett etablerat företag inom måltidslösningar. Planen är att vi kommer fortsätta tillagning av mat på skolan men också få mat levererad från deras storkök som ligger i Norrköping.

Vi har bett våra elever tycka till om skollunchen för att få ett fortsatt bra samarbete framåt.

Erbjudande om lunchlåda
Distansundervisningen fortsätter och då har de elever som vill möjlighet att hämta matlåda på skolan. För att köket ska veta hur många matlådor som ska förberedas och vilken specialkost som ska tillredas behöver eleverna fylla i ett formulär som skickas ut inför varje vecka. Eleverna har tillgång till formuläret.

Informationen gällande distansundervisning
Våra rutiner gällande distansundervisningen har mailats ut till samtliga elever. Om du har frågor eller funderingar så får du gärna höra av dig till din studiecoach.

Student 2021
Fredagen den 11 juni är det student för år 3. Tyvärr kommer det inte att bli ett traditionellt studentfirande med ett gemensamt utspring för alla elever. Målsättningen är att vi, tillsammans med avgångseleverna, hittar ett bra upplägg för ett alternativt firande med utspring utifrån Folkhälsomyndighetens och det regionala smittskyddets rekommendationer. Mer detaljerad information kommer att skickas ut till elever och vårdnadshavare senare under våren.

Månadens UF-lärare
Ung Företagsamhet har utnämnt vår Viktor Larsson till årets UF-lärare 2021! Viktor får priset för hans otroliga engagemang för kommunens bästa samt att Viktor är en fantastisk inspirationskälla för sina elever!

Kalendarium

  • 31/3 Temadag
  • 2/4 + Vecka 14 Påsklov
  • 27/4 SF/ Prövningsdag
  • 13-14/5 Lov
  • 31/5 Studiedag

Vårterminens viktiga datum ligger i kalendariet under praktisk information på vår hemsida

Med önskan om en härlig dag!
Vänligen,
David Råbesjö
david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se eller telefon 0709-34 30 52

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.