Rektorn har ordet 16 april - Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

April 2021

Påsken har passerat och våren med dess behagliga värme närmar sig med stora steg.

Precis som förra våren så befinner vi oss i ett läge där vi behöver vara beredda på att justera upplägget med kort varsel och just nu förbereder vi resterande delen av terminen.

Nedan hittar du en kotr beskrivning av uppläggry för kommande tre veckor, detaljerad information och schema har mailats ut till eleverna och till vårdnadshavare.

Jag vill återigen tacka för det stöd ni är till era ungdomar. På skolan jobbar vi intensivt för att stötta från vårt perspektiv och tillsammans tror vi att vi kan hitta bra vägar framåt.

Kommande veckor
Vi befinner oss i en situation där regeringen öppnat upp för en återgång till gymnasieskolan. Eftersom smittspridningen skiljer sig mellan olika regionen så får vi som skola vägledning från det regionala smittskyddet i Östergötland. Smittskyddet förespråkar att barn och ungdomar är på plats i skolan, samtidigt som de ser en ökad spridning i regionen. Utifrån smittskyddets direktiv har vi valt att skala upp återgången till skolan något de kommande veckorna och kommer därför att fortsätta ta in en årskurs per vecka samt ytterligare en årskurs vissa dagar. Vi har gjort en planering för tre veckor och sedan får vi göra en ny bedömning av läget. Vår målsättning är att ge eleverna så goda möjligheter som möjligt att lyckas nå sina mål, samtidigt som vi vill genomföra det ansvarsfullt sätt. För att det ska lyckas behöver vi påminna oss själva och våra ungdomar att följa restriktionerna.

Vi kommer att fortsätta vårt upplägg med inspelade föreläsningar och digitala studieforum för att glesa ur under skoltid. I samband med den partiella återgången så kommer vi också att nyttja mer yta i vår lokal som ett sätt att förhindra trängsel. Alla elever och vårdnadshavare till omyndiga elever har fått mer detaljer information och schema via mail.

Matematik
Under pandemin har våra lärare och studiecoacher jobbat intensivt för att hitta bra upplägg som lämpar sig för när- och fjärrundervisning. Parallellt har eleverna tagit stort ansvar och vår upplevelse är att vi tillsammans hittat bra vägar för att bedriva undervisning. Trots goda insatser så finns det områden där vi brottas för att hantera distansundervisningen. Vi har märkt att matematik är ett ämne som innebär utmaningar för många elever i nuläget. Vi fortsätter därför erbjuda extra undervisning en kväll i veckan. Hittills har insatsen varit uppskattad av eleverna och vi tror att det bidrar att öka matematikkunskaperna.

Tider:
Måndagar klockan 17-20 udda veckor
Onsdagar 17-20 jämna veckor.

Student och avslutningar 2021
Fredagen den 11 juni är det student för år 3. Tyvärr kommer det inte att bli ett traditionellt studentfirande med ett gemensamt utspring för alla elever. Målsättningen är att vi, tillsammans med avgångseleverna, hittar ett bra upplägg för ett alternativt firande med utspring utifrån Folkhälsomyndighetens och det regionala smittskyddets rekommendationer. I nuläget avvaktar vi information från regeringen och återkommer när vi får tydligare ramar.

Årskurs 1 och 2 kommer att avsluta sin termin den 10 juni. I nuläget kommer detta att ske klassvis, alternativt digitalt.

En hälsning från PhilipGerebring om undervisningsutveckling och ifous
Att reflektera över undervisningen i det egna klassrummet, i syfte att förbättra den för att fler elever ska lyckas, är något alla lärare gör i viss utsträckning - men när vardagen med alla dess måsten gör sig påmind är det lätt att köra på enligt rutin, på samma sätt som man har gjort tidigare. Ett sätt att mer systematiskt och regelbundet få snurr på den här processen är att genomföra aktionsforskning. För snart tre år sedan gick jag och ett par andra lärare på skolan med i ett fristående forskningsprojekt - ifous - där vi bestämmer oss för ett problemområde eller utmaning i vårt egna klassrum som vi sedan genomför olika handlingar - aktioner - inom. Dessa aktioner dokumenteras, analyseras och utvärderas sedan, och i samtal med kolleger och det forskarledda teamet på ifous kommer vi framåt och kan på sikt sprida våra resultat inom enheten men även till andra skolor. Det som fick mig att vilja delta i det här projektet var att utgångspunkt fick tas i den egna undervisningen, och göra något som är viktigt såväl för mig som för mina elever. Sedan projektets start har vi alla gjort små och stora aktioner i relation till valt

problemområde - och jag själv har t.ex. tittat på målbild som motivationshöjare i spanskundervisningen men nu senast undersöker jag framgångsfaktorer för lyckade samtalsövningar på engelska i en av mina undervisningsgrupper i årskurs 2. Rent konkret gör jag små justeringar i samtalsformatet mellan varje aktion och utvärderar sedan med eleverna hur samtalen upplevs från gång till gång, för att jag i ett kommande skede ska kunna utröna en eventuell trend eller mönster. Det ska bli spännande att se resultatet men oavsett utfall känns det som om hälften redan är vunnet när viljan till förändring, att förnya och finjustera undervisningen för att fler elever ska kunna nå sina mål, finns där hos den enskilda läraren.

Vill du läsa mer om ifous kan du klicka här.

/Philip Gerebring, spansk- och engelsklärare på skolan

Vad är på gång?

  • 27/4 SF/ Prövningsdag
  • 13-14/5 Lov
  • 31/5 Studiedag
  • 10/6 Avslutning åk 1 och 2
  • 11/6 Studenten

Kalendarium
Vårterminens viktiga datum ligger i kalendariet under praktisk information på vår hemsida

Har ni frågor eller funderingar så får ni gärna höra av er så ska jag svara så snabbt som möjligt.

Med önskan om en bra dag!
David Råbesjö
david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se eller telefon 0709-34 30 52

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.