Rektorn har ordet 17 maj -
Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Maj 2021

Hej,

Tiden går väldigt fort och sommaren väntar runt hörnet. Nedan finns information kring studenten och terminsavslut för övriga årskurser. Har ni frågor eller funderingar så får ni gärna höra av er så ska jag svara så snabbt som möjligt.

Jag vill, i sammanhanget, berömma elever och medarbetare som jobbat hårt för att hantera situationen på bästa sätt. Jag vill också rikta ett stort tack till er vårdnadshavare som stöttat era ungdomar under ett minst sagt utmanande år.

Årets elevenkät
Varje år genomför vi en stor elevenkät med frågor som berör allt från undervisning till trygghet. Nu har årets resultat summerats och överlag har vi fått positivt gensvar från de 450 av 539 elever som svarat. 94% tycker att skolan har bra lärare och att lärarna är kunniga i sina ämnen, vilket känns roligt då forskningen är enig om att det är lärarna som är den enskilt viktigaste faktorn vid inlärning. 81% av eleverna upplever att studiecoacherna inte låter dem ge upp när det är svårt och 94% känner sig trygga i skolan.

Vi behöver arbeta vidare med hur vi kan göra skolarbetet än mer stimulerande (58%) och hur vi kan få eleverna att känna att de har mer inflytande i skolarbetet (68%). I slutet av terminen kommer vi att diskutera och analysera enkätresultatet med eleverna i syfte förbättra de delar där vi ligger på lite lägre nivåer.

Student och utspring
Under de speciella omständigheter som råder är det viktigt för oss att få till bästa möjliga avslut för studenterna. Vi har avvaktat med ett beslut kring studenten för att vi hoppats att situationen skulle förändras. Men med tanke på regeringens och Folkhälsomyndighetens råd ser vi inte att det skulle vara möjligt att genomföra en student på vanligt vis. Vi är trots allt glada att kunna hålla studenten den 11 juni, fast i en alternativ form.

För oss är det viktigt att den här dagen blir högtidlig och vi fortsätter därför dialogen med eleverna och studentkommittén i syfte att skapa en fin student.

Vår plan är att välkomna eleverna klassvis i skolan. Tanken är att de anländer från vattenfalls-sidan och slussas vidare genom huset i ett par steg för att till sist springa ut på röda mattan, en klass i taget genom entrén på framsidan. Där får de avsluta med studentsången och höja mössan i skyn. Vi smyckar skolan, delar ut examensbevis och stipendier samt genomför elev- och rektorstal. I samband med ceremonin kommer det finnas dryck och lite tilltugg.

Vi kommer att se till att avstånd hålls mellan elevgrupper inne på skolan och vid utspringet. Endast symtomfria besökare, studenter och medarbetare får delta. Utspringet kommer att sändas i realtid via länk som ni får i studentveckan. På så sätt kan fler delta i firandet även om det sker via distans.

Ett detaljerat program för tiderna då varje klass springer ut har mailats till eleverna. Vi förstår att det finns många önskemål om tider men vi har försökt ta hänsyn till alla aspekter för att vi ska kunna genomföra firandet.

Studentkommittén som arrangerar studentbalen har gjort ett fint förarbete men i nuläget måste vi tyvärr meddela att den är inställd. Den årliga lärarmiddagen är också inställd men vi hoppas att kunna bjuda in eleverna till skolan vid ett senare tillfälle, eventuellt under hösten.

Jag vill också passa på att påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för det privata studentfirandet. Transportstyrelsen har förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande. Att hyra till exempel en buss eller båt för en fest räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en lokal för exempelvis privata fester, det vill säga max 8 personer. Ni kan läsa mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Småskaligt studentfirande — Folkhälsomyndigheten Inför studentexamen 2021 — Folkhälsomyndigheten

Om vi alla hjälps åt så kan vi gemensamt se till att våra studenter får ett fint och minnesvärt studentfirande samtidigt som vi följer myndigheternas instruktioner!

Betyg och bedömning
Skolverket har tagit fram en vägledning om bedömning inför betygssättning då förutsättningarna varit annorlunda i år på grund av coronapandemin, något som gäller i hela Sverige. Vill du läsa mer om Skolverkets stödmaterial så hittar du det här.

På vår skola innebär det bland annat att vi ser till helheten vid bedömning, vad ni elever presterat både i examinationer och under läsårets lektioner. Läraren gör, i samråd med sina ämneskollegor, en professionell bedömning i slutet av kursen och har möjlighet att kalla in enstaka elever om det finns en osäkerhet mellan två betyg.

Precis som vanligt så skickar vi examensbevisen till betygsdatabasen (UHR) direkt efter studenten så att ni i år 3 kan söka vidare till universitet och högskolor. Under studentdagen får ni med er ett betygskuvert med era slutbetyg på svenska som är en originalhandling. Önskar ni även ett examensbevis/studiebevis på engelska, maila till Linda (linda.blom@kunskapsgymnasiet.se) så kommer det också med i betygskuvertet. Det går även bra att höra av sig till skolan när ni vid senare tillfälle har behov av det.

Kommande veckor
Undervisningen fortsätter med både när- och fjärrundervisning fram till sommaren. Nedan finns ett schema för kommande veckor och målsättningen är att kunna genomföra examinationerna på plats.

Avslutning år 1 och 2
I nuläget så räknar vi med att vi genomför avslutningarna för år 1 och 2 på plats och klassvis men planerar parallellt för att de genomförs digitalt. Studiecoacherna ger ett slutgiltigt besked inom kort.

Gärdestadstipendiet
Jag har den stora glädjen att meddela att Alice Martiin har vunnit Gärdestadstipendiet. Kenneth Gärdestadstipendiet är instiftat för att premiera ett kreativt och fängslande sätt att uttrycka sig. Kunskapsskolan delar varje år ut Gärdestadstipendiet till tre elever som utmärkt sig litterärt. Ett pris för varje ålderskategori; mellanstadie, högstadie och gymnasium.

Elevhälsan
Elevhälsan finns som vanligt tillgänglig för elever som har behov av det.

Maria, kurator
mail: maria.2.bergqvist@kunskapsgymnasiet.se
Tel: 0733-13 71 39

Nina, studie- och yrkesvägledare
mail: nina.pousette@kunskapsgymnasiet.se
Tel: 0722-19 02 02

Sanna, skolsköterska
Mail: susanne.ladekrans@kunskapsgymnasiet.se
Tel: 0733-17 34 82

 

Läsåret 21/22
Måndag den 16 augusti hälsar vi nuvarande år 1 och 2 välkomna tillbaka från en skönt sommarlov. Då startar höstterminen med upprop under måndagen och gemenskapsdag på tisdagen innan schemat rullar igång på onsdagen.

Vad är på gång?
31/5 Studiedag
10/6 Avslutning år 1 och 2
11/6 Student

 

Följ oss gärna även på Facebook

 

Vänligen,
David Råbesjö
david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se eller telefon 0709-34 30 52

 

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.