Rektorn har ordet augusti -
Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Augusti 2021

Hej!

Först och främst vill jag hälsa nya vårdnadshavare välkomna till Kunskapsgymnasiet och “gamla” vårdnadshavare välkomna tillbaka till ett nytt läsår hos oss. Hoppas sommaren har varit bra och att ni njutit av ledighet.

Vi är tacksamma för att ni har gett oss förtroendet att hjälpa era ungdomar på vägen ut i vuxenlivet. För att du som förälder/vårdnadshavare ska kunna följa vad som händer här på gymnasiet och kunna vara ett stöd där hemma, så kommer du månadsvis få ett digitalt brev där vi kortfattat beskriver vad som händer på skolan. Du kommer också få information via studiecoacherna och önskar du nå mig så går det bra via telefon eller mail.

Restriktioner på grund av pandemin
Kunskapsgymnasiet fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning. Vi ser att skolstarten, då många människor träffas på nytt, kan innebära en ökad risk. Vi har därför vidtagit åtgärder för att hantera uppstarten på bästa sätt. Några exempel på åtgärder är schemalagda lunchtider, inspelade storföreläsningar och stöttning vid smittspårning. Precis som tidigare har vi kontakt med regionens smittskydd för att snabbt kunna vidta åtgärder vid behov.

Ledigheter
Eventuella ledigheter behöver sökas för i god tid så att eleven kan planera sin frånvaro med sin studiecoach Lägg gärna resor under loven. Det gör det lättare att följa med i skolarbetet. Ledigheter under skoltid ger även våra lärare en större arbetsbörda då de behöver hjälpa elever som missat lektionspass. När det är nationella prov är det inte lämpligt att vara ledig. Provdatum hittar du via denna länk.

Välkomnande av ettor
I samband med att skolan börjar brukar våra nya elever välkomnas lite extra av några elever i år. 3. Detta sker under skoltid med gemenskapsfrämjande aktiviteter och även utanför skoltid. Detta initiativ brukar var uppskattat av våra nya ettor och ett bra tillfälle att lära känna varandra.

Vi som skola är inte med och arrangerar de aktiviteter som sker utanför skoltid och deltar inte i aktiviteterna. De aktiviteter som genomförs på kvällar och helger arrangeras av enskilda elever, för en dialog tillsammans med din ungdom kring om det är lämpligt att delta i de aktiviteter som planeras utanför skoltid under vecka 34. Flera elevkårer på Norrköpings olika gymnasieskolor arrangerar den här typen av aktiviteter, ibland gör elevkårer från flera skolor saker tillsammans. Elevkårerna ansvarar för de aktiviteter som sker och har inte någon koppling till skolan, det är alltså upp till var och en att avgöra vad som är lämpligt att delta i utifrån rådande rekommendationer gällande covid-19 från myndigheterna.

Vecka 34 är det PRIDE-vecka på skolan med diverse olika aktiviteter som kommer löpa parallellt med undervisningen. Så här säger en av våra lärare om PRIDE

  • Har du en flickvän?
  • Var det din tjej som ringde?
  • Hur ser din drömtjej ut, vad är din typ?
  • Du skulle ha bett om hennes nummer!
  • Det här boendet blir perfekt för dig och tjejen sen när ni får barn!
  • Du måste ha lätt att få tjejer!

Det är lätt att bli hemmablind och endast utgå från sitt egna perspektiv av bara farten. Det en är van vid blir något slags default-läge. Varje dag på jobbet möts jag till exempel av PRIDE-flaggan på receptionsdisken, en konkret symbol för hur långt vi har kommit som samhälle i normaliseringen av det som inte är heterosexuellt. En symbol många av oss tar för givet. Så har det inte alltid varit och så ser det verkligen inte ut överallt. Med situationen i Polen och Georgien färskt i minnet kommer insikten att jag inte behöver rikta blicken speciellt långt bort för att se hur mänskliga rättigheter hotas. “HBTQ-fria zoner”. Hotfulla anti-PRIDE-demonstrationer. Lagförslag som förbjuder skolor och andra instanser att undervisa om homosexualitet. Faktum är att det inte är en självklarhet i ett progressivt land som Sverige heller, alla politiska och sociala framsteg till trots.

Jag började komma ut som gay i tidig 20-årsålder efter en rätt lång period av processande och bearbetande av känslor. Jag är en av de tursamma som har haft få, nästintill inga, negativa reaktioner när min sexuella läggning har kommit på tal - och jag är väl medveten om hur lätt jag har haft det jämfört med många andra som har genomgått en liknande resa. Nuförtiden är det få som höjer på ögonbrynen när jag berättar att jag har en manlig partner men ändå, trots det, är det något som inte är en självklarhet att prata om. När jag växte upp togs det för givet att jag var straight, att jag var intresserad av tjejer och bara inte hade hittat rätt än. En sådan heteronormativ värld där utgångspunkten är att alla är hetero - och cis - tills motsatsen är bevisad kan ha en rätt omfattande påverkan på din inre förståelse och acceptans av dig själv, även om den inte är avsiktlig.

De allra flesta av oss är nog överens om alla människors lika värde och att alla har rätten att älska den en vill - att ovan nämnda händelser runtom i Europa bör förkastas - men det räcker inte. Vi måste också vara öppnare, ifrågasätta rådande strukturer och ingjuta ett samtalsklimat där förgivettaganden om sexuell läggning och könstillhörighet problematiseras eller omkullkastas. Vi behöver fortsatt ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt där olika röster, roller och perspektiv får utrymme. Just därför är PRIDE viktigt. PRIDE belyser HBTQIA+-frågor på ett alltjämt mångfacetterat sätt och påminner oss dels om att HBTQIA+-personer är en del av samhället, att vi finns överallt och att våra liv räknas. Att det är ett ständigt aktuellt ämne. Men också att en till synes basal fråga som “har du en partner?” istället för “har du en pojk/flickvän?” kan göra stor, rentav avgörande, skillnad hos en individ.

/Philip Gerebring, spansk- och engelsklärare på skolan

Medarbetare
Till hösten har vi förstärkt vårt lärarkollegium med nya lärare. Patrik Palm och Karin Zetterstedt har båda lång erfarenhet av läraryrket och kommer undervisa inom juridik och samhällskunskap. Johanna Ringborg har också många års erfarenhet av undervisning och kommer bland annat att undervisa i franska. Anette Johansson är nyutexaminerad lärare med bakgrund som civilingenjör och vara lärare i matematik. Johan Lindell kommer tillsammans med Maryam Al-Azawi undervisa idrott och specialidrott. Annie Rapp kommer jobba deltid och ta sig an svenskundervisningen samt André Thörnqvist som undervisar i psykologi och samhällsorienterande ämnen. Till hösten kommer Adine Lundahl Blomqvist tillbaka från föräldraledighet.

Samtidigt som vi välkomnar nya medarbetare så har Malin Eklund. Linus Pettersson och Anna Wik lämnat oss för nya utmaningar. Elin Malmberg går på föräldraledighet men kommer tillbaka på deltid under våren.

Information till vårdnadshavare i årskurs 1
För att kunna rekvirera ditt barns kopia på elevhälsovårdsjournal från föregående skola/vårdgivare behöver vi ett medgivande från vårdnadshavare eller gymnasieelev som är fyllda 15 år. På följande länk ber vi er därför lämna ert samtycke och signera med BankID. https://journal.prorenata.se/contactform/skolpool/Rekvisition_SHV-journal/

Detta medgivande innebär även att ni tackar ja till elevhälsovård. Hör gärna av er om har några frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar,
Susanne Ladekrans

Skolsköterska
Susanne.ladekrans@Kunskapsgymnasiet.se

Frånvarorapportering
Vi använder frånvarosystemet Skola24. Du som vårdnadshavare ska ha fått erbjudande om att skapa ett eget användarkonto och även kunna få mail med frånvaron skickad dagligen. Har du inte fått den möjligheten, eller har frågor, så är det självklart bara att du kontaktar studiecoachen.

Tänk på att den dagen eleven fyller 18 år, så försvinner automatiskt den här tjänsten. För att aktivera den igen behöver elev och vårdnadshavare vara överens om det och eleven meddelar då sin studiecoach som återaktiverar tjänsten. Ni som är vårdnadshavare i år 1 kommer få aktiveringskoder skickade till er via mail. Några av er har kanske redan fått och övriga skickas så fort vi har hunnit registrera er i systemet. Det finns även en app till Skola24 som kan vara användbar.

OBS! Sjukanmälan av elev görs alltid via telefonnummer 0515-869 05, senast klockan 12.00 varje sjukdag.

Läsårsdata
16/8 Terminsstart ht-21
09.00 upprop åk 2 och 3
13.00 upprop åk 1
18/8 Kursstart enligt schema
6/9 Föräldramöte åk 1 digitalt, kl. 18.30
6/10 Studiedag
Vecka 44 Höstlov
Vecka 45-46 Utvecklingssamtal digitalt
13/11 Gymnasiemässa
20/11 Öppet hus
7/12 Studiedag

 

Följ oss gärna även på Facebook och Instagram

david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se eller telefon 0709-34 30 52

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.