Rektorn har ordet augusti -
Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej!

Hoppas sommaren har varit bra! Först och främst vill jag hälsa nya vårdnadshavare välkomna till Kunskapsgymnasiet och “gamla” vårdnadshavare välkomna tillbaka till ett nytt läsår hos oss.

Vi är tacksamma för att ni har gett oss förtroendet att hjälpa era ungdomar på vägen ut i vuxenlivet. För att du som förälder/vårdnadshavare ska kunna följa vad som händer här på gymnasiet och kunna vara ett stöd där hemma, så kommer du kontinuerligt få ett digitalt brev där vi kortfattat beskriver vad som händer på skolan och vad som är på gång i respektive årskurs.

Självklart är du även välkommen hit för ett personligt besök. Antingen om du bara vill besöka oss och ta en fika i caféet eller om du vill ha en rundtur där vi berättar mer om skolan. Även om den naturliga kontakten med hemmet oftast sker via ditt barns studiecoach, så är du alltid välkommen att kontakta mig. Antingen via mail david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se eller telefon 0709-34 30 52

Medarbetare
Till hösten har vi förstärkt vårt lärarkollegium med Jonathan Engqvist, Simon Lilljeqvist, Jonas Agebjörn, Frida Brude och Linus Petersson. Jonathan undervisar i juridik och geografi men har också behörighet i engelska. Frida är lärare i spanska och engelska och kommer undervisa i båda ämnena. Både Frida och Jonathan har genomfört sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) hos oss och känner till skolans koncept. Simon är lärare i samhällskunskap och engelska men kommer under året enbart undervisa i engelska. Jonas har arbetat som gymnasielärare i många år och kommer primärt undervisa i engelska hos oss. Linus har tidigare jobbat hos oss och har nu valt att återvända till Kunskapsgymnasiet där han kommer undervisa inom idrott och hälsa.

Förutom de nya medarbetarna fortsätter Gerald Walch och Lukas Rommel att arbeta hos oss, de anställdes under våren. Vi har också utökat tjänstegraden inom elevhälsan då vi vuxit i antal elever. Skolledningen har också förstärkts genom att Johann Johannsson, som arbetat på skolan och Kunskapsskolans huvudkontoret i många år, går in som biträdande rektor på deltid tillsammans med biträdande rektor Linda Blom.

Om du önskar kontakta din studiecoach eller någon annan medarbetare så hittar du kontaktuppgifter på vår hemsida. Bilder på nya medarbetare kommer att uppdateras den närmsta månaden.

Ledigheter
Eventuella ledigheter behöver sökas i god tid så att eleven kan planera sin frånvaro med sin studiecoach Lägg gärna resor under loven. Det gör det lättare att följa med i skolarbetet. Ledigheter under skoltid ger även våra lärare en större arbetsbörda då de behöver hjälpa elever som missat lektionspass.

När det är nationella prov är det inte lämpligt att vara ledig. Provdatum hittar du via länk.

Schema
Schemat ligger nu ute på nätet och eleverna når det via Kunskapsporten. Så här i början kan det alltid ske en del ändringar, främst byten av studiecoachtider eller salar. Ett tips är alltså att hålla extra koll på schemat och eventuella ändringar nu under de första veckorna

Föräldramöte årskurs 1
Den 10 oktober klockan 18.00 är ni välkomna till föräldramöte på skolan. Då har ni möjlighet att se våra lokaler och träffa studiecoacherna.

Frånvarorapportering
Vi använder frånvarosystemet Skola24. Du som vårdnadshavare ska ha fått erbjudande om att skapa ett eget användarkonto och även kunna få mail med frånvaron skickad dagligen. Har du inte fått den möjligheten, eller har frågor runt något, så är det självklart bara att du kontaktar studiecoachen. Tänk på att den dagen eleven fyller 18 år, så försvinner automatiskt den här tjänsten. För att aktivera den igen behöver elev och vårdnadshavare vara överens om det och eleven meddelar då sin studiecoach som återaktiverar tjänsten.

Ni som är vårdnadshavare i årskurs 1 kommer få aktiveringskoder skickade till er via mail inom en snar framtid. Några av er har kanske redan fått dem och övriga skickas så fort vi har hunnit registrera er i systemet. Det finns även en app till Skola24 som kan vara användbar.

Sjukanmälan av elev görs alltid via telefonnummer 0515-869 05, senast klockan 08.00 varje sjukdag.

Information från den medicinska elevhälsa
I följande dokument hittar information om hur EMI (tidigare benämnts som skolhälsovård)

bedrivs i skolor där SkolPool Sverige har vårdgivaransvar. Gå gärna in i dokumentet.

Svensk version

Engelsk version

Information från elever i årskurs 3 gällande välkomnandet av elever i årskurs 1
I samband med att skolan börjar brukar våra nya elever välkomnas lite extra av några eleverna i årskurs. 3. Detta sker under skoltid med gemenskapsfrämjande aktiviteter och även utanför skoltid. Detta initiativ brukar vara uppskattat av våra nya ettor och ett bra tillfälle att lära känna varandra.

Vi som skola är inte med och arrangerar de aktiviteter som sker utanför skoltid men delar av vår elevhälsa kommer finnas på plats kvällstid som ett vuxenstöd.

Skolledningen har en dialog med eleverna som är med och arrangerar aktiviteter för att ni som vårdnadshavare ska få så mycket information som möjligt. Vi har därför bett våra treor att skriva ner en liten text kring de aktiviteter som sker utanför skoltid så att ni får så tydlig information som möjligt. Inför veckan har jag haft möten med kommunen, Svenska kyrkan, polisen och övriga rektorer i Norrköping i syfte att veckan ska vara en fin och trygg uppstart. Ta gärna del av den kommungemensamma informationen och har du möjlighet får du gärna, precis som eleverna skriver nedan, besöka någon av aktiviteter. Det går även bra att ringa till mig ifall det finns frågor eller funderingar.

Treornas brev till er vårdandshavare har mejlats ut.

Vad är på gång?14-16/9 Temadagar
14/9 Temadag - schemabrytande Åk1- Brevik/skolan , Åk 2 och 3 - enligt ord. schema
15/9 Temadag - schemabrytande Åk1 - Brevik, Åk2: fokus engelska/svenska, Åk 3: Gymnasiearbete
16/9 Temadag - schemabrytande Åk1 - Brevik/skolan , Åk 2 och 3 Klass- och programaktiviteter
5/10 Studiedag
Vecka 44 Höstlov
7/11 Kompletteringar och prövningar
1/12 Temadag/SACO
6/12 Studiedag
Vecka 50 Nationella prov Matematik 2c och 4
20/12 Julavslutning
Läsår 22/23
HT 220818-221220 VT 230110-230616

Följ oss gärna även på Facebook och Instagram

Vänligen,
David Råbesjö

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.