Rektorn har ordet maj -
Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Maj 2022

Hej!

Då går vi in i slutspurten av läsåret och just nu befinner vi oss mitt i den intensiva perioden med nationella prov. Dessa dagar blandas upp med bland annat Prideveckan, något som du kan läsa mer om i brevet. Nedan hittar du också återkoppling från ett par elevenkäter samt praktisk information kring och studenten.

Årets elevenkät
Varje år genomför vi en stor elevenkät med frågor som berör allt från undervisning till trygghet. Nu har årets resultat summerats och överlag har vi fått positivt gensvar från de 471 eleverna som svarat. Eleverna svarar 1-5 på en femgradig skala där vi summerar 4-5 som positiva svar.

85% av eleverna tycker att skolan har bra lärare och 82% tycker att studiecoachen bryr sig om dem. 90% känner sig trygga i skolan. Detta är mycket fina resultat som vi är mycket glada för men vi kommer självklart fortsätta arbeta för att alla elever ska känna att skolan är en trygg plats med undervisning i fokus.

Ett annat område som vi ser att vi behöver förbättra och vidareutveckla är elevernas upplevelse av att de har inflytande i skolarbetet, på den frågan svarar idag 72% att de upplever att de kan påverka sin skolsituation. I slutet av terminen kommer vi att diskutera och analysera enkätresultatet i kollegiet i syfte förbättra de delar där vi ser ett behov av utveckling.

Kvällstudieforum matematik
I samband med de nationella proven så brukar många av våra elever önska mer studieforumstid i matematik för att på så sätt få ytterligare möjlighet att förbereda sig inför proven. I år kommer vi att erbjuda studieforum följande kvällar (information som gått ut till eleverna sedan tidigare):

Måndag 9/5 kl.17.00-20.00
Torsdag 12/5 kl. 17.00-20.00
Måndag 16/5 kl.17.00-20.00

Om mig
"Om mig" är en länsövergripande enkät som mäter hälsa och livsstil och den genomförs årligen av alla elever i årskurs 8 och gymnasiets andra år. Enkäten blir ett hjälpmedel när vi utformar vårt förebyggande och främjande elevhälsoarbete på skolan. Något vi kan se i enkäten är att en del ungdomar har svårt med sömnen och runt 30% uppger att de sover dåligt. Hos elevhälsan kan våra elever söka stöd kring sömnrutiner och i år 1 får alla elever en föreläsning om hur de kan förbättra sömnen. Vår skola ligger något högre än snittet i länet gällande alkoholkonsumtion vilket är något vi fortsätter arbeta aktivt för att minska och förebygga. Glädjande är att trygghet och trivsel på vår skola är högre än snittet och att våra elever uppger hög framtidstro; 95% ser ganska positivt eller mycket positivt på sin framtid.

Resultaten från enkäten i sin helhet hittar du här

Pride
Vecka 21 är det Pridevecka i Norrköping och det uppmärksammar vi även här på Kunskapsgymnasiet. Att såväl skolpersonal som elever har en naturlig plats inom HBTQ+-communityn ser vi som en självklarhet. Vecka 21 kommer vi att pynta skolan i regnbågens färger och hylla mångfalden! En workshop där eleverna får skapa sitt eget pridearmband kommer att finnas och på lördag 28 maj deltar Kunskapsgymnasiet i prideparaden. Vi hoppas att såväl elever som deras familjemedlemmar och vänner dyker upp och går med oss. Vi ses på skolan vid 11-tiden och går gemensamt till och i paraden. Alla är hjärtligt välkomna! Mer info om pridefirandet hittas på eastpride.se

Love is love!

Student 20222
Kommunala och fristående gymnasier samarbetar tillsammans med polis och svenska kyrkan under studentveckan. Vi har skickat ut information till berörda vårdandshavare som beskriver det samordnade upplägget. Nedan finns mer lokal information från lärarna i lag 3.

Information från lärarna i lag 3

Hej!

Den 10 juni närmar sig med stormsteg och våra SC-samtal handlar mycket om sista uppgiften i olika ämnen blandat med balklänningar, studentkostymer och utspring. Vi tänkte att ni kanske undrar lite över studentdagen och vad som händer ungefär vilken tid.

Studenterna brukar samlas för champagnefrukost på studentdagens morgon. Det är naturligtvis ingenting som vi på skolan arrangerar eller sanktionerar men vill delge er att det förekommer.

Efter champagnefrukosten kommer studenterna till skolan för att mingla och äta lunch. Eftersom vi har två olika utspringstider kommer vi att ta emot eleverna vid två tillfällen. Vi välkomnar NA/SA vid 10:30 och EK vid 11:30. Vi tar emot i dörren och beslagtar samt häller ut eventuell alkohol vi hittar.

I samband med avslutningsceremoni delar vi ut betygen samt tar del av rektors- och elevtal.

Nästa punkt blir sista samlingen med klassen. Då myser vi en sista gång tillsammans. Det är ännu oklart exakt vad som händer, men även om vi visste skulle vi inte skriva det här...

Därefter samlas vi för utspring och det är här ni kommer in i bilden! Utspringet sker genom vår entré och studenterna samlas på en scen utanför värmekyrkan. På grund av att det är många elever som springer ut har vi valt att dela upp utspringen i två omgångar, NA/SA vid 13:30 och EK vid 14:30.

Tänk på att det är svårt med parkeringsplatser den här dagen. Var ute i god tid. Har ni äldre personer med er kan ni gärna ta med en stol eller låta dem sitta en stund inne på skolan. Det kommer att vara trångt, men trevligt. På studentskyltarna står det vanligtvis klassbeteckning och/eller programinriktning (EKEKO, EKJUR, NANAS, NANAT, SABET eller SASAM).

Studenterna sjunger därefter studentsången och kommer ut till er i folkhavet för att ta emot era hyllningar. (Vi står kvar vid scenen och gråter...) Ta hand om betygen så fort ni kan! Det är tråkigt om de kommer bort. Ni kramas, gratulerar och fotograferar en stund, sedan är det dags för...

...flaket! De kommer stå parkerade nedanför flygeln. I ungefär en timme åker de runt på flaket och för väsen, sedan kan ni hämta upp dem för firande hemma eller på lokal. En grej som är bra att komma ihåg är att det är alkoholfritt även på flaken. Eventuella små flaskor med bubbel som hängs runt halsen kan vara bra att ta undan innan flaket, om en inte vill riskera att ordningsmakten beslagtar dem.

Hur kvällen fortsätter lämnar vi till er. Hoppas ni får ett fint och minnesvärt firande tillsammans med era fantastiska ungar. I samband med studenten har vi anlitat en fotograf som kommer klippa ihop en studentfilm. Den kommer kunna hämtas hem via en länk som vi släpper ungefär en vecka efter studenten. Det brukar bli ett fint minne från dagen.

Norrköpings näringslivsgala
Under årets näringslivsgala uppmärksammades Norrköpings UF-lärare, vilket känns väldigt roligt. Viktor Storm från Kunskapsgymnasiet var en av lärarna som fick motta det ärofyllda priset med motiveringen: Årets Let´s Create Norrköping går till en yrkeskategori som möjliggör hållbar och långsiktig tillväxt i arbetslivet. Genom sitt engagemang skapar de kunskap, mod och en nyfikenhet på entreprenörskap bland unga. Med ovärderliga verktyg formas morgondagens entreprenörer och företagsledare i dagens skola. Årets Let´s Create Norrköping går till ALLA viktiga UF –lärare i Norrköpings kommun!

Läsårsdata
6/6 Lov
9/6 Avslutning åk 1 och 2
10/6 Studenten

Följ oss gärna även på Facebook och Instagram

 

Med önskan om en fin dag!

Vänligen,
David Råbesjö
david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se eller telefon 0709-34 30 52

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.