Rektorn har ordet april -
Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

April 2023

Det är snart dags för påsklov och våra elever förtjänar lite avkoppling efter en intensiv period. Under terminen har årskurs 1 bland annat jobbat med sina temakurser där de just nu fördjupar sig i tidigare konflikter såsom Kubakrisen och kriget i Kongo. Årskurs 2 har fokuserat på litteraturhistoria i svenskan och kommer inom en snar framtid att ta sig an de litterära klassikerna. Årskurs 3 har genomfört opponering av sina gymnasiearbeten och nedan finns några ämnesområden från de arbeten som lades fram. I brevet kan du också ta del av reflektioner från vårt Indienutbyte och de gymnasiearbeten som genomfördes där.

Parallellt med det så har vi fått klartecken om att skicka två UF-företag till SM och det ska bli väldigt intressant att följa deras insats i maj.

Med andra ord så har det inhämtats mycket kunskap under våren och då behövs det lite ledigt innan vi går in i slutfasen av läsåret.

Indien

Varje år får elever från samhällsprogrammet på Kunskapsgymnasiet genomföra undersökningar till sina gymnasiearbeten i Indien. I år gick resan till Bengaluru, den färgsprakande huvudstaden i delstaten Karnataka.

Från Kunskapsgymnasiet i Norrköping var det Hidajet, Louise och Leona som genomförde resan, tillsammans med en lärare från oss samt elever och lärare från våra andra gymnasieskolor inom Kunskapsgymnasiet.

Hidajets gymnasiearbete handlar om ungdomars framtidssyn, där hon tillsammans med sin klasskompis Jakob har jämfört hur ungdomar i Sverige respektive Indien ser på sin egen och landets framtid. Undersökningarna visade att ungdomar i Sverige och Indien har en väldigt lik framtidssyn, där de ser optimistiskt på sin egen framtid men bekymrar sig över klimatet. Louise och Leona skrev sitt gymnasiearbete tillsammans och undersökte hur synen på menstruation skiljer sig mellan Sverige och Indien. Undersökningarna visade att eleverna på Kunskapsskolan i Indien upplevde att mens var mindre tabu än eleverna på Kunskapsgymnasiet i Sverige, eftersom de hade en omfattande undervisning om mens i könsblandade grupper i skolan.

Förutom skolarbete hann våra elever även med kulturella upplevelser i form av tempelbesök, vara gäster på ett indiskt bröllop, besöka en mango-gård, dricka te i ett indiskt hem, äta stark indisk mat och umgås med indiska ungdomar.

Eleverna är mycket nöjda med resan och uttrycker att:

Enligt mig var det bästa med Indienresan alla människor vi träffade och den kultur vi fick se. Indien är allt annat än vad Sverige är och att få ta del av den indiska kulturen var helt fantastisk. Sen var det så kul och lärorikt att träffa alla elever och lärare på skolorna vi besökte! - Louise

Det bästa med Indien-resan, enligt mig, var att se kulturen i Indien. Det var sådana kontraster från Sverige. Vi fick också se saker som man inte hade fått se om man var turist där, som att gå till ett indiskt hem och se hur en skola fungerar i Indien. - Leona

På gymnasiearbetsdagen vecka 13 fick samhällseleverna i årskurs 2 information om Indien-resan, och om de är intresserade av att delta nästa vår ska deras ansökan vara inne senast den 29:e maj. Därefter sker en anonymiserad uttagning av elever. Vilka elever som får åka till Indien 2024 meddelas i augusti!

/Angelica Storm

UF-mässan

Torsdagen den 9 mars genomfördes den regionala UF-mässan i Östergötland och UF-mästerskapen i Linden galleria i Norrköping. Våra duktiga UF-företag var förstås på plats och imponerade på besökare och jury. Det känns väldigt roligt att meddela att vi vann i tre kategorier och att vi dessutom hade nio nomineringar. Nedan kan du ta del av juryns motivering i de olika kategorierna.

Årets Affärsplan - Svinnflamman UF
Motivering: Vinnaren av årets affärsplan tände en gnista hos juryn vid första anblick. Affärsplanen är väl kopplad till produkten och företagets medlemmar har bemästrat konsten att skriva text på ett företagsmässigt sätt. Affärsplanen följer en tydlig röd tråd, produkten uppvisar en god lönsamhet och företaget har förstått vikten av social hållbarhet. Företaget har en stor potential att skala upp företagets försäljning. Juryn ser med brinnande intresse fram emot att få se företagets produkt ute på hyllorna.

Årets Socialt hållbara företag - Empowerment UF
Motivering: En bra idé kännetecknas inte av att den är unik utan att fler kan komma på den, men vinnaren är den som på riktigt får en idé att flyga. Med en affärsidé som gör skillnad för individ och samhälle på lång och kort sikt, har detta UF- företag hittat en lösning som är både förebyggande och motverkar en social utmaning i samhället.

Årets Tjänst - Empowerment UF
Motivering: Med en genomtänkt affärsmodell och ett tydligt erbjudande skapar UF företaget en proffsig lösning där förstärkning behövs. Företaget har påvisat innovativ förmåga i en relativt mättad marknad genom att hitta en outnyttjad resurs.

Välkommen till fotoutställning - “Arty”

Vi i kursen Estetisk kommunikation har återigen fotograferat. Den här gången har vi ansträngt oss för att vara riktigt arty. Vi har tolkat dikter eller låtar med våra kameror. Resultatet kan ni se måndagen den 24 april klockan 16:30- 18:00. Vi hänger våra foton iredaktionen på våning tre. Både elever och vårdnadshavare är varmt välkomna!

/Anna Hofvergård

Gymnasiearbeten

Varje år skriver våra elever i trean ett gymnasiearbete som kopplas till programmålen. Under föregående vecka fick eleverna lägga fram sina rapporter till opponering och därmed inleddes slutfasen i kursen. Det har varit väldigt roligt att få ta del av de arbeten som skrivits, vilka behandlar en rad olika områden.

Inom det naturvetenskapliga programmet har eleverna bland annat undersökt hur ljusets våglängder kan påverka växtkraften hos plantor och hur man tillverkar en riktigt bra tvål baserat på kunskap inom kemi. På ekonomiprogrammet har några elever intervjuat juridiskt sakkunniga kring möjligheten att likställa anonyma vittnesmål med offentliga i en rättsprocess. Andra elever har granskat hur ungdomars köpbeteende påverkas av svenska influencers marknadsföring. En av våra samhällselever har genomfört en kvalitativ studie kring hur socialtjänsten jobbar för att tidigt upptäcka om ett barn utsätts för våld i nära relation medan ett annat arbete undersöker korrelationen mellan klasstillhörighet och konsumtion av kultur.

Vi är väldigt stolta över våra elevers gymnasiearbeten och om du har en ungdom som går i årskurs 3 så hoppas jag att du fått ta del av rapporten. På sikt hoppas vi få tillåtelse att dela några av rapporterna i sin helhet så att ni ska få ta del av de gedigna rapporter våra elever skrivit.

Skönlitteratur

Vi på Kunskapsgymnasiet vill gärna lyfta läsningen så ofta det går. Forskning visar att allt fler läser allt mindre och att läsning inte bara kan ske på skoltid. Elever i både årskurs ett och två håller just nu på med romanläsning. Ettorna har fått välja på vissa titlar och kommer att diskutera dessa i grupper för att slutligen genomföra en romananalys. Tvåorna har under större delen av terminen arbetat med litteraturhistoria och ska nu sätta igång att läsa klassiker, vilket ska vara klart runt vecka 22. Kolla gärna av med era ungdomar om de kommit igång, vad de läser och uppmana dem att berätta lite om handlingen. Vi tänker att det kan bli många spännande samtal kring middagsbordet hemma.

Hjälp, jag ska hålla tal!

Nu på slutet av vårterminen är det många muntliga presentationer och tal för eleverna. Att känna stor nervositet inför att hålla tal är helt normalt. Det är en av de största fobierna och rädslorna vi har idag. På vår skola arbetar vi med talträning på olika sätt och i podden Skolprat från i höstas pratar en av våra lärare om hur man kan gå tillväga för att hjälpa elever med talängslan. Utvecklingsartikeln som ligger till grund för podden hittar du här.

Studentskylt och utspring

Det har kommit in frågor från anhöriga kring text på studentskyltarna. Vanligtvis står det klassbeteckning, exempelvis EK20a, programinriktningen kan också vara med på skylten (EKEKO, EKJUR, NANAS, NANAT, SABET eller SASAM).

Då vi har många studenter i år så sker utspringet vid två tillfällen: klockan 13:30 för ekonomieleverna och klockan 14:30 för samhälls- och naturprogrammet.

Ledigheter

Snart går vi in i slutfasen av terminen och då är det ett flertal nationella prov. Vi beviljar ej ledig för elever i samband med slutexaminationer och nationella prov då de utgör en viktig del i bedömningen. Om en elev är sjuk någon av dessa dagar så hittar vi alternativa sätt att bedöma elevernas kunskaper. I elevernas arbetsgång och på Skolverkets hemsida finns aktuella datum.

 

Med önskan om en härlig påsk!
David Råbesjö
Rektor Kunskapsgymnasiet Norrköping

 

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.