Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet augusti - Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Rektorsbrev augusti

Hej,

Nu välkomnar vi gamla som nya elever och vårdnadshavare till skolan. Hoppas ni har njutit av en härlig ledighet och är laddade för ett nytt läsår. Det är i alla fall vi! Vi har ett spännande läsår framför oss och nytt för det här läsåret är arbetet med Ledarskap. Vi har tjuvstartat med detta och hade en mycket inspirerande och lärorik upptakt i början av augusti. Vårt mål är att eleverna ska få verktyg för att utveckla sina ledarskapsegenskaper oavsett om det handlar om att lära sig att leda sig själv, en grupp eller ett projekt.

Informationsmöte för vårdnadshavare årskurs 1 och 2
Måndagen den 26 augusti kommer vi att ha ett informationsmöte och jag ser fram emot att träffa er vid det tillfället. Jag och lärarna kommer då att berätta mer i detalj om hur det är att vara elev på Kunskapsgymnasiet.

Målsamtal
Under de första veckorna på terminen kommer eleverna tillsammans med sin studiecoach att sätta upp mål för alla kurser under läsåret. Elever som har specifika mål, som är möjliga att nå men ändå erbjuder en viss utmaning och incitament för att arbeta vidare, är mer studiemotiverade. Med tydliga mål så vet eleven när den har lyckats och de får en konkret bild av nästa steg är.

Vid målsättning och målarbete så är det en avgörande motiverande faktor att målet faktiskt är en utmaning. Utmaningen i målet är viktig för motivation, progression och lärande. Det ska finnas en balans mellan utmanande och rimliga mål. Det är också viktigt att få återkoppling på sin förmåga kopplat till de uppsatta målen.

De uppsatta målen följs upp och återkoppling ges under utvecklingssamtalen som kommer att ske veckorna efter höstlovet. Vårdnadshavare kallas till utvecklingssamtalet om eleven är under 18 år.

Ledigheter och frånvaro
Elevernas rättighet att gå i skolan och få möjlighet till lärarledd undervisning gäller 178 skoldagar per läsår. Vi värnar mycket om dessa dagar för eleverna då vi vet att närvaro i skolan är viktigt för att en elev ska lyckas med sina studier. Av den anledningen är vi restriktiva när det gäller godkännandet av ledigheter och ber er att planera in semestrar under skolans lov. En elev som är ledig 1 skolvecka missar ungefär 20 timmar lärarledd undervisningstid. I undervisningstiden ingår från och med i år även tid för eleverna att arbeta med inlämningsuppgifter för att direkt kunna få återkoppling av läraren genom formativ bedömning, samt att minska stressen med hemuppgifter. Den formativa återkopplingen mellan lärare och elev är mycket viktig för att eleven ska veta hur den ska kunna utvecklas vidare för att nå sina studiemål.

Vi följer CSN:s regler gällande olovlig frånvaro. Vi är ålagda att rapportera till CSN om en elev har fyra timmar eller mer olovlig frånvaro under 20 skoldagar, sena ankomster räknas in i de fyra timmarna. Därefter är det CSN som beslutar om eleven har rätt till studiebidrag. Under första skolveckan kommer eleverna att få information om hur reglerna ser ut. Vi använder oss av informationsmaterial som ni även hittar på www.csn.se.

Webfilter
Vi har i år valt att införa webfilter på skolan. Detta kommer att ske för att skapa en mer studiefokuserad miljö för våra elever. Under förra året testades webfiltret på några av våra skolor och resultatet var mycket positivt och vi kunde se att studieron ökade bland eleverna.

Webfiltret kommer från Fortiguard och fungerar genom att det filtrerar elevernas nätverk på skolan. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler. Filtret kommer blockera sidor som är identifierade som pornografi, droger, vapen, sociala medier, spel, vissa filmsidor och andra sidor som anses olämpliga att besöka under skoltid. Om en elev försöker besöka en filtrerad sida loggas detta inte, vilket innebär att varken Fortiguard eller Kunskapsskolan behandlar personuppgifter i samband med filtreringen.

Läsårstider
27 september Studiedag
20 december Julavslutning
Terminsstart vt: 9/1
Student 5 juni åk 3 (åk 1 och 2 lediga)
Sommaravslutning åk 1 och 2 9 juni
Höstlov: vecka 44
Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 15

Jag ser fram emot ett gott samarbete under året, tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller synpunkter!

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.