Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet oktober - Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Oktober 2019

Hej,

Sist jag skrev till er var vid skolstarten. Sedan dess har vi hunnit komma igång ordentligt med verksamheten och elevernas alla kurser har kommit igång på allvar. Vid höstlovet är det dags för lärarna att göra den första riktiga avstämningen kring hur alla elever ligger till i förhållande till sina mål. Under vecka 46 och 47 kommer alla elever att ha sina utvecklingssamtal. För elever under 18 år eller elever med samtycke bjuds även vårdnadshavarna in för att delta.

Vi vill ge alla elever de bästa möjligheterna att lyckas med sin utbildning. Därför har vi nu startat upp vår ledarskapsutbildning där eleverna får jobba med att leda sig själv och andra. Vi arbetar teoretiskt och praktiskt med motivation, kommunikation och andra ledarskapsfrågor.

Vikten av närvaro - elevhälsans prioriterade område
Lektionerna ger eleverna den kunskap som eleverna ska inhämta. Det är under lektionerna som eleverna har möjlighet att visa alla sina kunskaper i olika sammanhang och på olika sätt. Det är under lektionerna som lärarna har möjlighet att föra en dialog med eleverna om hur det går och vad de behöver fortsätta att utveckla. Därför är det viktigt att eleverna är i skolan så mycket som möjligt. Av den anledningen har vi ökat vårt hälsofrämjande arbete och arbetar aktivt med att följa upp elever som har frånvaro. Målet är att minska sjukfrånvaron och av den anledningen är skolan som jag skrev i rektorsbrevet för augusti väldigt restriktiva med att bevilja ledigheter. Vi ber därför dig som vårdnadshavare eller nära vuxen att prata mycket om hur viktigt det är att närvara i skolan och att inhämta all den kunskap som skolans skickliga lärare delger eleverna under lektionstid.

Skolans elevambassadörer och kommande gymnasiemässa
Skolans huvudelevambassadörer har varit på en utbildningsdag på skolans huvudkontor i Stockholm. De fick lyssna till föreläsningar, samtala samt göra praktiska övningar för att bli väl förberedd för gymnasiemässan och kommande öppna hus. De fick med sig material tillbaka att förbereda de “lokala” ambassadörerna. Gymnasiemässan i Uppsala är den 14 november och lärare och elever från skolan kommer då att finnas på plats för att berätta om Kunskapsgymnasiet för elever som går i årskurs 9. Redan tisdagen den 19 november och lördagen den 23 november har skolan öppna hus för elever som vill komma och se hur det är på skolan samt få mer information.

Skolans elevskyddsombud
Det är viktigt att eleverna på skolan får delta i skolans arbetsmiljöarbete. Klasserna har nu valt elevskyddsombud som representerar klassen/årskursen för övriga elever. VI hade nu i veckan en utbildning för elevskyddsombuden där de fick information om vad det innebär att vara elevskyddsombud. Elevskyddsombudens primära uppgift är att föra fram elevernas åsikter och krav på arbetsmiljön. Elevskyddsombuden träffar skolans skyddsombud och rektor ungefär 5 gånger per läsår för att samverka kring skolans arbetsmiljö.

Läsårstider
20 december Julavslutning
Terminsstart vt: 9/1
Student 5 juni åk 3 (åk 1 och 2 lediga)
Sommaravslutning åk 1 och 2 9 juni
Höstlov: vecka 44
Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 15

Kunskapsgymnasiet. En skola där kunskap är grunden men där allt det andra också är viktigt. En skola där man får vara den man är. Bli lyssnad på och lyssna på andra. En skola där lärare ser och engagerar sig. En skola där man pratar om saker. En väg till framtiden, även om man inte vet vad framtiden ska innehålla. En utbildning som gör en redo för psykologprogrammet, utlandsresor, sabbatsår och säljkarriär. En skola där man får verktygen för att lyckas, hjälp att komma vidare och vänner att ha kvar.

En skola där man får mer än kunskap.

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.