Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet februari
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Februari 2020

I slutet av januari hade vi läsårets tredje öppna hus där både lärare och elever har varit med och gjort ett fantastiskt arbete. Vi har haft väldigt många besökare som är intresserade av skolan vilket är oerhört roligt att se.

Gymnasieantagningen har precis öppnat och vi ser redan nu att det är ett flertal elever som har valt Kunskapsgymnasiet som förstahandsval. Vi har från föregående läsår sett över vad eleverna är intresserade av både gällande inriktningar på program och kurser för individuella val, allt för att bli riktigt bra inom de områden vi erbjuder.

Individuellt val inför år 3
I januari fick eleverna i år 2 information gällande det individuella valet samt vad det innebär att läsa de olika kurserna. Alla elever ska nu ha valt kurser och vi har påbörjat processen med att strukturera valen. Målet är att alla elever ska kunna läsa de kurser de önskar. Om en kurs startar eller inte beror på antalet elever som har valt kursen. Eleverna kommer att få veta vilka kurser de har fått under vårterminen. Alla elever som läser på gymnasiet ska läsa 2500 poäng. Om en elev redan har läst fler kurser än planerat i år 1 och 2 behöver de lämna in en ansökan om utökad studieplan till mig.

Nationella prov
Under vårterminen kommer elever i årskurs 2 och 3 att skriva nationella prov i kurserna ma2b, ma3b, ma4, en6, sve/sva3. De nationella proven är till för att stödja den likvärdiga och rättvisa bedömningen av elevernas kunskaper. Resultatet på de nationella proven ska särskilt beaktas vid betygsättningen och vara ett stöd vid betygsättningen. Anledningen är att de nationella proven är välkonstruerade, noga beprövade och har utvecklats just för att vara ett stöd vid betygsättningen. P Skolverket hittar du mer information gällande betyg och betygsättning för gymnasieskolan.

Enkäter
Nu är det snart dags för årets stora elevenkät. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Enkäten startar måndagen den 2 mars och stänger söndagen den 15 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

Som jag skrev i föregående rektorsbrev är det viktigt att alla elever får göra sin röst hörd och delta i skolans arbetsmiljöarbete. Därför är det viktigt för oss att alla elever tar sig tid att besvara enkäten. Studiecoacherna kommer att följa upp enkätsvaren på årskurs och programnivå och verksamheten kommer att analysera resultaten mot det systematiska kvalitetsarbetet för att synliggöra vad vi arbetar med som fungerar bra och vad vi behöver se över både nu under terminen och i det längre perspektivet inför läsår 20/21.

Lovskola
Under sportlovet vecka 8 erbjuder vi lovskola måndag - onsdag klockan 10 - 14. Lovskolan riktar sig främst till elever som har rester i en eller flera kurser. Eleverna kommer att få mer information av sina studiecoacher samt möjlighet att anmäla sig till lovskolan, vilket ska ske senast vecka 7. Linda Qvarnström, skolans specialpedagog samt Mikael Lindberg, lärarresurs, kommer att finnas till hands och hjälpa eleverna.

Ökad trygghet på skolan
För att vi ska säkerställa att inga obehöriga kommer in på skolan kommer skolans dörrar att vara låsta även dagtid. Alla elever har fått en personlig blipp som de använder för att komma in. Blippen fungerar måndag - torsdag klockan 07:30 - 16:00 och fredag 07:30 - 15:30. Vid bokade möten på skolan så kommer den som är ansvarig för mötet att möta upp vid ingången. Eleverna ansvarar för sin blipp och den ska ses som en värdehandling. Om en elev förlorar sin blipp ska det genast anmälas till Victoria Våghals på victoria.vaghals@kunskapsgymnasiet.se

Viktiga datum
Vecka 8: Sportlov
Studenten 5 juni: utspring kl. 13:00 på baksidan, åk 1-2 lediga
Skolavslutning årskurs 1 & 2 tisdag 9 juni

 

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.