Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet mars
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Rektorsbrev mars

Hej,

Nu har vi varit igång med distansundervisningen i ett par dagar. Det har varit en stor omställning för både medarbetare och elever på skolan, där alla måste tänka nytt. Vi har en plan för hur utbildning på distans ska gå till och den följer vi. Allt för att säkerställa att undervisningen håller samma höga kvalitet som vanligt och att alla elever får det stöd och den hjälp de behöver.

Till dig som är elev
För dig som elev innebär detta några viktiga saker du måste ha i åtanke den närmaste tiden:

  • Du bär ett stort ansvar att delta i undervisningen enligt schema och via de kanaler som lärarna tilldelat dig.
  • Du har också ansvar för att ta del av den information som skolan förmedlar via mejl eller andra digitala kanaler.
  • Det är också ditt ansvar att inte störa dina klasskamrater under pågående lektion, precis som det alltid är. I ett läge som detta är det viktigt att vi alla hjälps åt för att skapa ett så gott studiefokus som möjligt.

Till dig som är vårdnadshavare har vi en vädjan:

  • Ge ditt barn allt det stöd du kan. Även om barnet är hemma så är det studier på heltid som gäller. Vi vet att din påverkan betyder otroligt mycket för att just ditt barn ska lyckas med sina studier. Uppmuntra, heja på och beröm ditt barn så mycket du kan, det kommer att göra skillnad.

Elevenkät distansundervisning
Eleverna har besvarat en enkät om hur de upplever att det fungerar med distansundervisningen och över 90% av eleverna har svarat att det fungerar bra. Eleverna upplever i mycket stor utsträckning att tekniken och upplägget är välfungerande och att de har bra tillgång till planeringar, material samt lärarstöd.

Elevhälsa
Elevhälsan finns tillgänglig i samma utsträckning som tidigare. Både vårdnadshavare och elever som känner oro för sin skolsituation eller annan form av oro är välkomna att kontakta elevhälsan. Det går bra att boka en tid via mejl, telefon eller sms med skolans kurator lisa.kjellin@kunskapsskolan.se, 073 - 313 71 49 eller skolans specialpedagog linda.qvarnstrom@kunskapsgymnasiet.se, 073 - 317 08 55.

Vid hemstudier är det viktigt att fortsätta att hålla på bra rutiner.
Våra rekommendationer är följande:

  • Behåll en bra dygnsrytm, sov på natten och var vaken på dagen.
  • Ät frukost, lunch och middag och gärna något mellanmål.
  • Följ ditt schema och gör en plan för din resterande tid, studier och fritidsaktiviteter.
  • Gör saker som ger ett välbefinnande, det kan handla om enkla saker som att kolla på en film, ringa någon man tycker om att prata med eller laga mat.
  • Rörelse är viktigt. Ta minst en promenad på 30 minuter per dag.
  • Var källkritisk. När svåra saker händer i samhället så sprids många rykten. På krisinformation.se finns bekräftad information från svenska myndigheter.

Inga nationella prov kommer att genomföras
Måndagen den 23 mars ställde Skolverket in samtliga nationella prov under vårterminen 2020 för både grundskolor och gymnasieskolor. Det innebär att eleverna kommer att examineras utan något nationellt prov som underlag för slutbetyget på kurserna. Mer om bedömning kan du läsa i följande länkar.

Coronaviruset frågor och svar om NP och betyg

Bedömning när undervisning sker på distans.

Allmänna råd om betyg och betygssättning

Påsklov
Vecka 15 har vi påsklov och tar en paus från skolarbetet för att hämta energi.

Eleverna börjar igen tisdag den 14 april.

Har du frågor?
Har du frågor som rör undervisning eller andra skolrelaterade frågor är du välkommen att kontakta mig. Om du har frågor som rör någon av de kurser du läser vänder du dig i vanlig ordning till den undervisande läraren eller din studiecoach.

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.