Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet maj
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj

Hej,

Nu börjar läsåret gå mot sitt slut och det drar ihop sig mot terminsavslutning och betygssättning. Ämneslärarna har precis gjort en sista avstämning för hur eleverna ligger till mot sina mål. Eleverna har fått informationen skriftligt i skolans dokumentationssystem (EDS) samt muntligt av ämneslärarna under lektionstid och under sina studiecoachsamtal. Från och med den 29 maj bryter vi ordinarie schema och övergår till studiegrupp och studieforum varje dag. Eleverna har då möjlighet att arbeta med de kurser de har behov av med stöd av sin studiecoach. Under den här perioden kommer studiecoacherna att rekommendera mindre grupper av elever att vara på skolan för att kunna utföra vissa moment samt få stöd.

Studenten
Som jag skrev i mitt tidigare utskick om kommande student är det viktigt för oss att få till ett bra avslut för våra studenter. Huvudmannen har utifrån folkhälsomyndighetens riktlinjer tagit fram förhållningsregler för studentfirandet på Kunskapsgymnasiet för att säkerställa att vi kan genomföra firandet på ett säkert sätt. Nytt utifrån mitt tidigare utskick är att vi får bjuda in en mindre publik till utspringet. Det är därför oerhört viktigt att alla läser skolans förhållningsregler till studentfirandet och följer dem för att vi ska kunna ge våra studenter en riktigt bra dag.

Vi kommer att bjuda in en klass i taget. Varje student får bjuda in 2 stycken anhöriga som tar emot dem vid utspringet. Studenten ska anmäla sina 2 anhöriga senast vecka 22 till Ulrike Gerling. Mottagandet sker på skolans baksida och anhöriga får enbart stå vid utmarkerade platser. Om vi ser att det är många fler som kommer för att ta emot studenterna kommer vi eventuellt att behöva ställa in utspringet så kom ihåg att enbart 2 anmälda per student får vistas på skolområdet. Efter utspringet är det viktigt att snarast möjligt lämna skolans område för att ge plats till nästa klass.

Ulrike Gerling som är arbetslagsledare och ansvarig för årskurs 3 kommer att skicka ut mer detaljerad information kring studentfirandet.

Jag vill även påminna om att det i år inte är lämpligt att anordna champagnefrukost innan studentfirandet på skolan samt att det inte får ordnas några flak. Tänk även på att folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande vikten av att hålla distansen även gäller vid privata tillställningar.

Sammanfattningsvis kommer vi att erbjuda eleverna individuell fotografering, mösspåtagning, sittande lunch, underhållning och tal samt utspring. Deltagandet är självklart valfritt. Betygen kommer att skickas hem per post vecka 24.

Förhållningsregler för studentfirandet:

  • Hålla distans (inga kramar på skolan)
  • Enbart friska elever, medarbetare och publik får vistas på skolans område
  • Max 2 anhöriga som ska anmäla sig via eleven till Ulrike Gerling senast vecka 22
  • De anmälda anhöriga ska stå utanför skolan på markerade platser.

Läsåret för år 1 och 2
Vi har fattat beslut om att inte förlänga läsåret då våra elever erhållit den garanterade undervisningstiden. Det innebär att datum för avslutningen för år 1 och 2 är den 9 juni. Avslutningen kommer att ske digitalt då vi utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer inte har möjlighet att bjuda in alla elever till skolan under avslutningsdagen. Arbetslagsledarna för år 1 och 2 kommer att skicka ut mer detaljerad information.

Har du frågor?
Har du frågor som rör undervisning eller andra skolrelaterade frågor är du välkommen att kontakta mig. Om du har frågor som rör någon av de kurser du läser vänder du dig i vanlig ordning till den undervisande läraren eller din studiecoach.

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.