Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet juni
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Rektorsbrev juni

Hej,

Den sista delen av vårterminen har som vanligt gått i en rasande fart. Nu är det inte många skoldagar kvar av terminen och både lärare och elever går in i den sista fasen av skolarbetet innan det är dags för student, skolavslutning och därefter sommarlov.

Från och med den 29 maj bryter vi ordinarie schema och övergår till studiegrupp och studieforum varje dag. Eleverna har då möjlighet att arbeta med de kurser de har behov av med stöd av sin studiecoach och sina ämneslärare. Under den här perioden kommer studiecoacherna att rekommendera mindre grupper av elever att vara på skolan för att kunna utföra vissa moment samt få stöd. Elever som ska vara på skolan måste vara symptomfria, vara noga med handhygien samt hålla distansen. Det kommer max att vara 2 - 3 elever i ett klassrum.

Skolinspektionen
Skolinspektionen har under våren genomfört en förenklad granskning med uppföljande syfte av hur gymnasieskolor arbetar med distansundervisning, betygssättning och garanterad undervisningstid. Totalt kommer skolinspektionen att genomföra 250 inspektionssamtal med rektorer runt om i landet. Kunskapsgymnasiet i Uppsala var en av de utvalda skolorna och under vecka 20 samtalade jag med skolinspektionen kring hur vi arbetar med undervisning, betygsättning och garanterad undervisningstid. Det är glädjande för mig att skriva att skolinspektion har under alla tre kategorier återkopplat med omdömet att rektor hanterar utmaningarna på ett sådant sätt att myndigheten inte behöver ge någon vidare rekommendation. På skolinspektionen kan du läsa mer om redovisningen av distansundervisning på gymnasieskolor.

Student 5 juni
Vi närmar oss nu studenten. Lärarna planerar nu för fullt för att kunna göra denna dag så minnesvärd för eleverna som möjligt. Studiecoacherna i år 3 har skickat ut mer information till eleverna. Jag vill påminna om att studenten ska anmäla sina 2 anhöriga senast vecka 22 till Ulrike Gerling. Mottagandet sker på skolans baksida och anhöriga får enbart stå vid utmarkerade platser.

Skolavslutning för år 1 och 2
Det känns väldigt tråkigt att vi i år inte kan bjuda in eleverna till skolan på avslutningsdagen. Studiecoacherna kommer tillsammans med klassen att ha en digital avslutning den 9 juni med start klockan 9. Vi hoppas istället kunna göra något fint för eleverna vid uppstarten i augusti. Första skoldagen är den 17 augusti och information om skolstart kommer att skickas ut till eleverna i början av vecka 33 samt läggas på porten. Längst ner i brevet finns information om läsårstider för 20 / 21.

Tömning av skåp och återlämning av datorer
Under sommaren städar vi alltid alla skåp för att de ska vara fina inför kommande skolstart. Elever som har kvar privata ägodelar kommer att erbjudas att komma in till skolan för att tömma sina skåp. Under vecka 25 kommer skåpen att rensas och kvarglömda saker kommer att kunna hämtas vid skolstart i augusti.

Eleverna i år 3 kommer att få information när de kan komma in och lämna tillbaka datorer, laddare och dörrblippar.

Jag vill avsluta läsårets sista rektorsbrev med att rikta ett stort tack till alla elever och medarbetare som har arbetat oerhört hårt för att hantera den rådande situationen på bästa sätt. Jag vill även tacka alla vårdnadshavare för ert förtroende och stöd under denna period av ovisshet.

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Läsårstider 20 / 21

17 augusti

Skolstart

25 september

Studiedag

26 - 30 oktober

Höstlov

18 december

Julavslutning

11 januari

Terminsstart

19 februari

Hemstudiedag

22 - 26 februari

Sportlov

29 mars - 1 april

Påsklov

30 april

Lovdag

14 maj

Lovdag

10 juni

Sommaravslutning

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.