Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet november
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

November 2020

Hej,

Nu har vi kommit en bra bit in på terminen och det är bara några veckor kvar till jullovet. Eleverna i år 1 har kommit in i det studietempo som gäller för gymnasiet och alla elever på skolan har även fått skriftliga omdömen i EDS i alla kurser. Under vecka 46 och 47 är det dags för digitala utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen är elevledda och eleverna har fått tid under sin studiegrupp för att förbereda sig inför samtalen genom självreflektion, läsa igenom omdömen samt fundera över vilka studiestrategier som fungerar bäst för att de ska uppnå uppsatta mål.

Skärpta allmänna råd i region Uppsala
De allmänna råden för region Uppsala gäller till och med den 17 november. I dessa står det bland annat att man ska minska sina sociala kontakter och undvika att resa i kollektivtrafiken. Det är fortfarande tillåtet att resa i kollektivtrafiken för att ta sig till sitt arbete eller till skolan men om era ungdomar kan gå eller cykla till skolan så bör de göra det. Vi som skola förväntas inte göra större anpassningar än de vi redan har infört men vi har ändå beslutat att eleverna i år 2 och 3 kommer att ha distansundervisning varannan vecka för att underlätta för kollektivtrafiken. I och med det har vi färre elever på skolan samtidigt, vilket bidrar till att minska de sociala kontakterna för både elever och medarbetare. Mer information om detta har eleverna fått från sina studiecoacher.

Vår erfarenhet från distansundervisningen i våras är att eleverna mår bäst av att få vara i skolan och få sin undervisning i klassrummet tillsammans med sina klasskamrater och att det blir en utmaning att arbeta med studierna hemifrån. Vi vet från vårterminen 2020 att eleverna behöver extra stöttning i hemmet när de studerar på distans. Det kan vara enkla saker som att se till att eleverna vaknar i god tid innan lektionen börjar och att det finns morgonrutiner så som att äta frukost, byta om och borsta tänderna innan distanslektionerna börjar. Att man sitter vid ett bord istället för att ligga ner i sängen eller soffan kan också hjälpa till att stärka fokuset. Prata gärna med era ungdomar om detta.

Trygghet & trivsel
Under veckorna innan höstlovet besvarade eleverna en enkät om hur de trivs på skolan och om de känner sig trygga. Lärarna har arbetat mycket med eleverna om hur de vill att deras arbetsmiljö på skolan ska vara och det är glädjande att se att eleverna trivs bra och känner sig trygga på skolan. Området är en viktig framgångsfaktor för att eleverna ska må bra och lyckas med sina studier. Lärarna kommer fortsätta att involvera eleverna i det löpande arbetet genom samtal i studiegrupp, individuella samtal och ta tillvara på önskemål för exempelvis utlåning av spel eller vilket mellanmål som ska finnas att köpa i cafeterian.

 

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor
Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.