Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet januari
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Januari 2021

Hej,

Måndagen den 11 januari drar vi igång vårterminen för alla elever. Den här terminen börjar som höstterminen slutade med distansundervisning för alla elever. Distansundervisning för alla elever är i första hand planerad till den 24 januari och därefter går vi över till delvis distansundervisning fram till sportlovet om inte regeringen och folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt distansundervisning för alla elever.

Vi har nu efter vårterminen 2020 och höstterminen en bra rutin på hur vi kan bedriva distansundervisning med fortsatt hög kvalitet och att alla elever får det stöd och den hjälp de behöver. Under distansundervisningen läggs det ett stort ansvar på eleven att följa med i informationsflödet och vara aktiva under lektionerna. Det är viktigt att följa de instruktioner som läraren ger samt att alltid ha kameran på och mikrofonen avstängd.

Till dig som vårdnadshavare har vi en vädjan att ge ditt barn det stöd du kan. Även om barnet är hemma så är det studier på heltid som gäller. Vi vet att din påverkan betyder otroligt mycket för att just ditt barn ska lyckas med sina studier. Uppmuntra, heja på och beröm ditt barn så mycket du kan, det kommer att göra skillnad.

Elevhälsan skickar med en hälsning att trots att våra lokaler är stängda så finns alla tillgängliga ändå. Har man till exempel behov av samtal med kurator, skolsköterska eller specialpedagog så går det jättebra att skicka ett mejl för att boka ett samtal via Meet alternativt telefonsamtal. Kontaktinformation hittar ni längst ner i brevet.

Som ni säkert alla redan vet så har Skolverket ställt in alla planerade nationella prov under vårterminen 2021. Vid betygssättningen utvärderar alltid den betygssättande läraren all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursen. I vissa kurser är de nationella proven, i vanliga fall, en del av det underlaget. I år kommer bedömningen och betygssättningen utgå från annat tillgängligt underlag.

Vi har fått en del frågor om hur bedömningen av elevernas kunskaper sker nu när vi har distansundervisning. De metoder vi använder oss av är till viss del samma som vi alltid använder oss av vid bedömning och betygssättning. Precis som när undervisningen sker i skolan genomför vi en varierad undervisning där eleverna får visa sina kunskaper på olika sätt. Eleverna får till exempel visa sina kunskaper via muntliga redovisningar och samtal enskilt eller i grupp, med hjälp av digitala prov, skriftliga inlämningar, diagnoser och läxförhör. Vi använder oss också av in-, av- och utcheckning under våra digitala lektioner för att säkerställa att eleverna är närvarande och hänger med i undervisningen. Vi har många bra verktyg att använda oss av, några av dessa är exam.net som är ett verktyg för digitala prov, google-quiz som vi använder oss av för exempelvis läxförhör och självklart alla verktyg som finns tillgängliga i google for education.

Skolenkät för elever i år 2
Den 18 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen för alla elever i år 2. Skolinspektionen genomför enkäten vartannat år med samtliga huvudmän i Sverige i syfte att bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. För oss på Kunskapsgymnasiet är det viktigt att vi får så hög svarsfrekvens som möjligt för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet att bli ännu bättre. Eleverna kommer att få besvara enkäten under studiegruppstid i skolan.

Kunskapsgymnasiet genomför också en egen enkät varje år och i år pågår den mellan 8 och 21 mars. Mer information om den här enkäten kommer senare i vår.

Jag önskar alla en god fortsättning på det nya året med hopp om att vi snart får återgå till att välkomna alla elever till skolan.

Kontaktinformation elevhälsan
Skolsköterska Anna Ekroth anna.ekroth@kunskapsskolan.se
Kurator Lisa Kjellin lisa.kjellin@kunskapsskolan.se
Specialpedagog Frida Essvik frida.essvik@kunskapsgymnasiet.se
Studie- och yrkesvägledare Victoria Våghals victoria.vaghals@kunskapsgymnasiet.se

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor
Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.