Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet februari
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Februari 2021

Hej,

Vi är nu inne på vår andra vecka med närundervisning för en årskurs på skolan. Det känns roligt både för medarbetare och elever att få en känsla av samhörighet vilket ger oss alla en dos av energi. Från och med vecka 6 är planen att vi kommer att öppna upp ytterligare och kunna ha två årskurser på skolan varje vecka. Vi kommer att följa ett rullande schema fram till och med påsklovet om vi inte får nya direktiv under tiden.

Plan för delvis distansundervisning
Vecka 6: år 1 & år 3 på skolan, år 2 distansundervisning
Vecka 7: år 1 & år 2 på skolan, år 3 distansundervisning
Vecka 9: år 2 & 3 på skolan, år 1 distansundervisning
Vecka 10: år 1 & 3 på skolan, år 2 distansundervisning
Vecka 11: år 1 & 2 på skolan, år 3 distansundervisning
Vecka 12: år 2 & 3 på skolan, år 1 distansundervisning

Revidering av ämnesplaner hösten 2021
Målet med att revidera ämnesplanerna har varit att göra ämnesplanerna till ett bättre verktyg för lärarna genom att hitta en bättre balans mellan undervisning, bedömning och betygssättning. De förändringar som sker i gymnasieskolan börjar gälla den 1 juli 2021. Under vårterminen kommer Skolverket löpande att publicera material som lärarna kommer att bearbeta under gemensamma studiedagar. Som ett första steg är det främst ämnena matematik, engelska och moderna språk som är berörda. Mer information om revidering av kurs - och ämnesplanerna finns på skolverket.se

Hemstudiedag
Fredagen den 19 februari är det hemstudiedag för eleverna och studiedag för lärarna. Lärarna kommer att starta upp det förberedande arbetet med revidering av ämnesplanerna den här dagen. Hemstudiedag för eleverna innebär att eleverna ges lite extra tid med att arbeta med just de uppgifter de behöver.

Sportlov
Vecka 8 är det sportlov för eleverna. Under sportlovet kommer vi att erbjuda lovskola mellan måndag och onsdag, vi vet att eleverna mår bra av att vara lediga men vi vet också att om eleverna lyckas med sina studier får de goda förutsättningar för kommande utmaningar. Elevernas studiecoach kommer att erbjuda elever möjlighet att arbeta i skolan under en viss tid dessa dagar. Även här behöver vi vara restriktiva med elevantalet och kommer i första hand att erbjuda möjlighet för elever i år 3 som närmar sig sin studentexamen samt elever från år 1 och 2 som lärarna upplever behöver mer stöd. Här vill jag uppmana till att de elever som blir erbjudna lärartid att ta tillfället och komma till skolan och arbeta trots att det är lov.

Utvecklingssamtal
Alla lärare påbörjar nu nästa avstämning för hur det går för eleverna och hur de ligger till i kurserna mot sina uppsatta mål. Under vecka 7 kommer studiecoacherna att skicka ut inbjudningar till utvecklingssamtalen som sker under vecka 11 och vecka 12. Utvecklingssamtalen är precis som i höstas digitala. För myndiga elever går inbjudan enbart till eleven om samtycke för vårdnadshavare saknas. Eleverna kommer under studiegruppstid att få stöd med att förbereda sig inför sitt utvecklingssamtal för att få möjlighet att själv vara delaktig i att planera sitt fortsatta skolarbete under vårterminen och utmana sig själva att nå sina mål för läsåret.

För de elever som har närundervisning gäller fortfarande samma regler kring covid-19 som tidigare, vid minsta symtom ska man stanna hemma och testa sig för covid-19.

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.