Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet april
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

April 2021

Hej,

Nu är vi förbi påsklovet och kommer att fortsätta med delvis distansundervisning ett par veckor till. Jag skickade ut en plan innan påsklovet och målet är att vi ska följa den. Jag följer dagligen läget i samhället och på skolan och om det behövs kan vi göra snabba förändringar. Jag vill passa på att tacka alla lärare på skolan för deras flexibilitet gällande att planera om sin undervisning med kort framförhållning. Jag riktar även ett stort tack till alla elever som kämpar på trots att det inte har blivit som vi har tänkt oss den här terminen heller.

Jag har följt elevernas kurstid och för de kurser där vi ser att det har gått bort en del undervisning kommer vi nu under våren att lägga in fler undervisningspass vissa veckor. Vi gör det för att eleverna ska kunna gå på sommarlov som planerat utan att vi ska behöva förlänga terminen. De elever som blir berörda kommer att få informationsmejl av undervisande lärare samt att lektionerna kommer att publiceras i schemat. På så sätt blir det tydligt för eleverna när det sker en schemaförändring.

För ett tag sedan gick socialstyrelsen ut med att gravida ska räknas som riskgrupp och om möjligt arbeta hemifrån. För oss innebär det att några kurser ges helt genom distansundervisning. När eleverna har närundervisning på skolan i övriga kurser kommer vi i så stor utsträckning som möjligt att ordna så att det även finns en vuxen med i klassrummet när läraren finns via länk.

Skolans biträdande rektor Carl-Henrik Elenström har under våren startat upp ett elevråd. Skolan har sedan tidigare en aktiv elevkår som har ett fint samarbete med skolan och skolans ledningsgrupp. Elevkåren arbetar för att sätta en guldkant på tillvaron för alla elever och ordnar med jämna mellanrum olika aktiviteter. Nu inför påsklovet gav de alla elever möjlighet att vara med på en äggjakt. Då vi arbetar för att stärka elevernas delaktighet under sin gymnasietid ser vi ändå att det är viktigt att vi också har ett elevråd. Syftet med elevrådet är att eleverna med jämna mellanrum ska få träffa skolans biträdande rektor och ibland mig för att få lyfta frågor de tycker är viktiga. Det kan exempelvis handla om examinationsschemat, aktivitetsdagar samt delaktighet vid mässor och öppna hus.

I slutet av april gör alla lärare en sista betygsavstämning inför betygssättningen i slutet av terminen. För de elever som riskerar F i en eller flera kurser kommer elev och vårdnadshavare att kallas till ett digitalt möte. Vårdnadshavare blir inbjudna till möte med omyndiga elever eller myndiga elever med samtycke.

För att alla elever ska få möjlighet att lyckas med sina studier i så stor utsträckning som möjligt kommer vi att bygga om schemat för terminens sista två veckor. Vi kommer då att lägga in mer undervisningstid för några kurser samt öka upp antalet studieforum där eleverna har möjlighet att få mer hjälp av sina undervisande lärare för att kunna nå uppsatta mål. Skolans studiecoacher kommer att skicka ut mer information under maj månad.

Den 4 juni är det dags för student för år 3 och år 1 och 2 är lediga. Vi vet redan nu att vi inte kommer att kunna ha ett traditionellt studentfirande. Jag och Daniel Henriksson som är ansvarig för eleverna i år 3 har träffat studentkommitten och kommer under april och maj att ha kontinuerliga möten för att kunna planera för en så bra och minnesvärd student som möjligt. Förhoppningsvis kan vi ge besked kring upplägg, utspring och ev möjlighet att ta emot studenterna i början av maj så att alla kan planera för sitt studentfirande.

Som jag skrev i mitt förra rektorsbrev så får eleverna inte åka flak på studenten. Eleverna är uppfinningsrika och det har florerat ett rykte om att de istället åka studentbuss innan studentdagen. Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten har lyft ärendet och att hyra en studentbuss räknas till en privat tillställning där maxantalet deltagare är 8 personer. Här är det viktigt att alla tar sitt ansvar och inte planerar för aktiviteter som inte är lämpliga utifrån rådande läge i samhället.

Den 10 juni är det skolavslutning för år 1 och 2. Vi avvaktar med att planera denna dag för att se vilka rekommendationer vi behöver förhålla oss till. Målet är att alla elever ska få en fin avslutning på skolan inför det kommande sommarlovet.

I år kommer vi inte att ha undervisning på Valborg utan alla elever har lov som planerat.

Nu fortsätter vi att vara noga med att ha en god handhygien, hålla avstånd och stanna hemma vid minsta symtom så att vi kan ha så mycket närundervisning i skolan som möjligt.

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.