Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet augusti
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Rektorsbrev augusti

Hej,

Nu välkomnar vi gamla som nya elever och vårdnadshavare till skolan. Hoppas ni har njutit av en härlig ledighet och är laddade för ett nytt läsår. Det är i alla fall vi! Äntligen kommer skolan att fyllas av elever, lärare, lektioner, raster och en massa annat. Det ska bli roligt och jag ser verkligen fram emot att starta upp läsåret!

Vi avslutade föregående läsår med bravur där alla elever och lärare gjorde ett fantastiskt arbete. Vi ökade återigen andelen elever som avslutade år 3 med gymnasieexamen och landade på 94%.

Vi har ett spännande läsår framför oss och vi kommer fortsätta att arbeta med att utveckla undervisningen utifrån elevernas behov, skapa flera forum där eleverna kan vara delaktiga i skolans processer samt väva in hållbarhet i många delar kopplat till miljö, samhälle och individ.

Alla elever börjar den 18 augusti och mer information om uppstartsveckan har skickats ut via arbetslagsledare till respektive årskurs. Från och med måndagen den 23 augusti följer vi ordinarie schema.

Informationsmöte för vårdnadshavare år 1
Tisdagen den 14 september klockan 17.30 - 19.00 kommer vi att ha ett informationsmöte för vårdnadshavare till elever som börjar år 1. Mer information kring organisation och innehåll kommer att skickas ut separat.

Målsamtal
Under de första veckorna på terminen kommer eleverna tillsammans med sin studiecoach att sätta upp mål för alla kurser under läsåret. Elever som har specifika mål, som är möjliga att nå men ändå erbjuder en viss utmaning och incitament för att arbeta vidare, är mer studiemotiverade. Med tydliga mål så vet eleven när den har lyckats och de får en konkret bild av vad nästa steg är.

Vid målsättning och målarbete så är det en avgörande motiverande faktor att målet faktiskt är en utmaning. Utmaningen i målet är viktig för motivation, progression och lärande. Det ska finnas en balans mellan utmanande och rimliga mål. Det är också viktigt att få återkoppling på sin förmåga kopplat till de uppsatta målen.

De uppsatta målen följs upp och återkoppling ges löpande under lektioner samt under utvecklingssamtalen som kommer att ske vecka 46 och 47. Vårdnadshavare kallas till utvecklingssamtalet om eleven är under 18 år.

Ledigheter och frånvaro
Elevernas rättighet att gå i skolan och få möjlighet till lärarledd undervisning gäller 178 skoldagar per läsår. Vi värnar mycket om dessa dagar för eleverna då vi vet att närvaro i skolan är viktigt för att en elev ska lyckas med sina studier. Av den anledningen är vi restriktiva när det gäller godkännandet av ledigheter och ber er att planera in semestrar under skolans lov. En elev som är ledig 1 skolvecka missar ungefär 20 timmar lärarledd undervisningstid. I undervisningstiden ingår från och med i år även tid för eleverna att arbeta med inlämningsuppgifter för att direkt kunna få återkoppling av läraren genom formativ bedömning, samt att minska stressen med hemuppgifter. Den formativa återkopplingen mellan lärare och elev är mycket viktig för att eleven ska veta hur den ska kunna utvecklas vidare för att nå sina studiemål.

För elever som är på väg att ta körkort beviljar vi ledigt för att skriva teoriprov och köra upp men inte för körlektioner under skoltid.

Vi följer CSN:s regler gällande olovlig frånvaro. Vi är ålagda att rapportera till CSN om en elev har fyra timmar eller mer olovlig frånvaro under 20 skoldagar, sena ankomster räknas in i de fyra timmarna. Därefter är det CSN som beslutar om eleven har rätt till studiebidrag. Under första skolveckan kommer eleverna att få information om hur reglerna ser ut. Vi använder oss av informationsmaterial som ni även hittar på www.csn.se.

Ansvar för att minska smittspridningen av Covid - 19
Nu när alla våra elever och medarbetare kommer tillbaka till skolans lokaler vill jag informera alla om några av de åtgärder vi gör för att minska risken för smittspridning. Vi följer generellt Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer. Nytt för den här terminen är att distansundervisning inte längre kan användas som en förebyggande åtgärd för att minska risken för smittspridning, all undervisning sker alltså i skolans lokaler.

  • Alla elever och medarbetare ska stanna hemma vid förkylningssymptom.
  • Vi uppmanar och påminner om att hålla avstånd och om att tvätta händerna.
  • Handsprit finns i receptionen, i lektionssalar och i matsalen.
  • Schemat är anpassat i den mån att det går för att minska trängsel i korridorer och matsal.
  • Vi genomför inga samlingar eller aktiviteter där flera klasser samlas samtidigt.
  • Om vi möter elever med symptom kommer vi genast be dem åka hem och informera vårdnadshavare för elever under 18 år.

 

Läsårstider 21 / 22

18 augusti

Skolstart

29 oktober

Lovdag

1 - 5 november

Höstlov

21 december

Julavslutning

10 januari

Terminsstart

11 februari

Hemstudiedag

21 - 25 februari

Sportlov

11 - 18 april

Påsklov

27 maj

Lovdag

3 juni

Student år 3, Hemstudiedag år 1 & 2

10 juni

Sommaravslutning år 1 & 2Bästa hälsningar,

Maria Szabo
Rektor
Kontaktuppgifter
tel: 073 - 317 34 18
e-post: maria.szabo@kunskapsskolan.se

 

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.