Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet september
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Rektorsbrev september

Hej,

Nu har det gått några veckor in på terminen och alla kurser har kommit igång ordentligt. Under september har vi mycket att se fram emot som till exempel målsamtal, mössprovning för år 3 samt gymnasiemässan som i år sker utomhus på Studenternas i slutet av september.

Studiefokuserad arbetsmiljö
Vi strävar efter att alla elever på skolan ska känna att de bidrar till en studiefokuserad arbetsmiljö. För oss är det viktigt att eleverna känner att de har studiero under lektionerna samt att det ska kännas trivsamt att vara på skolan. Om lärare eller elever upplever att det är svårt att få arbetsro under en lektion samlar vi alla undervisande lärare och tar fram en handlingsplan för klassen som löpande följs upp tillsammans med eleverna. Vid behov samtalar vi även enskilt med elever samt deras vårdnadshavare.

Eleverna har tillsammans med sina studiecoacher diskuterat igenom skolans ordningsregler samt varför de är viktiga att förhålla sig till så att alla på skolan får en trevlig arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med att eleverna ska känna sig delaktiga i skolans arbete både gällande arbetsmiljö och undervisning. Jag och skolans skyddsombud Edvin Montas träffar skolans elevskyddsombud löpande får att kunna diskutera och utveckla skolans arbetsmiljö, både den fysiska och de psykosociala. Skolans biträdande rektor Carl-Henrik Elenström och kurator Lisa Kjellin driver skolans elevråd och undervisningsråd där eleverna får vara med i arbetet med skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling samt ge sin åsikt kring hur undervisningen fungerar i olika kurser, både ur ett organisatoriskt och ett pedagogiskt perspektiv. För oss är det viktigt att eleverna känner sig delaktiga i skolans utveckling för att vi på bästa sätt ska kunna anpassa alla delar efter elevernas olika förutsättningar och behov.

Kunskapsgymnasiets förväntningar
Som elev på Kunskapsgymnasiet kan man förvänta sig mycket från oss som jobbar här. Vårt jobb är att ge våra elever de bästa förutsättningarna för att de ska kunna nå sina mål och lämna oss om tre år med fina minnen, ett examensbevis i handen och en lust till mer lärande och bildning. Vi kommer alltså alla att göra vårt bästa för att stötta dem i deras arbete med att nå sina mål.

Men, vi har också några viktiga förväntningar på våra elever, då vi vet att de som lever upp till dessa förväntningar lyckas bättre i skolan.

Vi förväntar oss att era ungdomar:

 • kommer till sina lektioner förberedda, med rätt material och i tid
 • respekterar studieron
 • har koll på och följer skolans ordningsregler
 • bidrar till att skapa en bra arbetsmiljö för sig själv och sina klasskamrater
 • har övergripande koll på sin studiesituation

På Kunskapsgymnasiet förväntar vi oss att våra elever frågar om de är osäkra, tar ansvar för det de kan påverka och samarbetar kring det de behöver hjälp med.

Samarbete mellan hem och skola
Elevens möjligheter att klara skolan bra ökar när samarbetet mellan hem och skola fungerar väl. Några exempel på vad vi vill att du som vårdnadshavare ska göra är:

 • delta i de skolmöten du blir kallad till
 • ta del av information från skolan, till exempel veckobrev och rektorsbrev
 • anmäl om ditt barn är sjukt, enligt skolans rutiner
 • kontakta skolan om du har frågor eller är orolig över något som gäller ditt barn
 • ta del av skolans regler och hjälpa ditt barn att förstå och följa dem

Observera att för myndiga elever krävs ett samtycke för att skolan ska få möjlighet att fortsätta samarbeta med elevens vårdnadshavare.

Ansvar för att minska smittspridningen av Coronaviruset
Jag vill återigen påminna om vikten av att hålla i gällande rådande restriktioner för att minska smittspridningen av Coronaviruset.

 • Vi uppmanar och påminner om att hålla avstånd och om att tvätta händerna.
 • Alla möten med vårdnadshavare sker digitalt
 • Vi genomför inga samlingar eller aktiviteter för mer än en klass i taget.
 • Om vi möter elever med symtom kommer vi genast be dem åka hem och informera vårdnadshavare för elever under 18 år.
 • Hålla sig uppdaterade om Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer.


Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor

Kontaktuppgifter
tel: 073 - 317 34 18
e-post: maria.szabo@kunskapsskolan.se

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.