Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet oktober
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober

Hej,

Sist jag skrev till er var i början av september. Om du inte har fått mina tidigare rektorsbrev finns läsårets tidigare brev på kunskapsgymnasiet.se/uppsala.

Vi har under september haft möjlighet att samarbeta med Fredens hus som har träffat eleverna i år 1 och 2 och arbetat med social hållbarhet. Arbetet handlar om att belysa, skapa och bevara en social hållbarhet i samhället genom att arbeta med exempelvis fördomar, jämställdhet och konflikthantering. Både lärare och elever har uppskattat inslaget och kommer att arbeta vidare på temat under studiegruppstid.

I slutet av september anordnade Uppsala kommun tillsammans med fristående gymnasium en gymnasiemässa utomhus på Studenternas. Jag vill rikta ett stort tack till alla elever och medarbetare som engagerade sig lite extra för att berätta för blivande gymnasieelever om vår skola.

Utvecklingssamtal
Vid höstlovet är det dags för lärarna att göra den första riktiga avstämningen kring hur alla elever ligger till i förhållande till sina mål. Under vecka 46 och 47 kommer alla elever att ha sina utvecklingssamtal. Elevernas studiecoacher kommer att skicka ut mer information och inbjudningar inom kort. För elever under 18 år och för myndiga elever med samtycke bjuds även vårdnadshavarna in för att delta.

Närvarorapportering
Alla lärare rapporterar in närvaro i skola24 vid lektionens början. Klockan 17.00 varje dag skickas en automatisk rapportering ut via mejl till alla vårdnadshavare för omyndiga elever. Rapporteringen skickas ut om det finns en avvikelse för dagen, vilket innebär att den skickas ut även om en elev har anmäld frånvaro. Får ni en avvikelserapportering rekommenderar jag er att gå igenom den tillsammans med ert barn för att prata om anledningen till frånvaro samt vikten av närvaro i skolan. Om ni vill se hur det ser ut för ert barn tidigare under dagen går det bra att logga in i skola24. Studiecoacherna och elevhälsan följer kontinuerligt upp elevernas närvaro. Vi kan tydligt se att de elever som har en hög närvaro uppnår högre resultat i skolan. Vid varje terminsslut skrivs ett betygsdokument ut, även om kurserna vid julasvlutningen inte är avslutade. På betygsdokumentet framgår det även om det finns oanmäld frånvaro under terminen.

Sjukanmälan ska göras varje dag innan klockan 08:00 på telefonnummer 0515-86905.

I mitt kommande rektorsbrev för november kommer jag att beskriva mer om hur vi arbetar med att främja närvaron på skolan och vikten av samverkan mellan skolan och hemmet.

Fortsatt ansvar för att minska smittspridningen av covid - 19
Den 29 september togs många av Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer kring covid-19 bort. Trots släppta restriktioner för personer som är fullt vaccinerade så finns det några restriktioner och rekommendationer som kvarstår. Precis som tidigare ska alla vara noggranna med handtvätt och vara uppmärksamma på symtom. Om man får symtom ska man stanna hemma och testa sig för covid-19, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Det är endast friska och symtomfria elever och medarbetare som är välkomna till skolan. Om en familjemedlem insjuknar i covid-19 gäller fortsatt så kallad familjekarantän, fullt vaccinerade undantas från den rekommendationen och det gör även personer som inom 6 månader haft bekräftad covid-19. Ovaccinerade personer kommer fortsatt att rekommenderas testning om de varit i nära kontakt med någon som bekräftats med covid-19 och vi på skolan kommer fortsätta med smittspårning vid bekräftade fall. Om en elev testar positivt för covid - 19 ska rektor informeras.

 

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor

Kontaktuppgifter
tel: 073 - 317 34 18
e-post: maria.szabo@kunskapsskolan.se

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.