Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet december
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

December 2021

Hej,

Då är det snart dags för ett välförtjänt jullov för alla elever och medarbetare. Vi har haft en intensiv höst där aktiviteterna har avlöst varandra. Det är fantastiskt roligt att se att så många av skolans elever har engagerat sig i skolans olika delar som exempelvis arbetsmiljö och tankar kring undervisning.

Några andra axplock från höstterminen är bland annat att Albin Cato som går på teknikprogrammet i år 3 har startat en skolkör som vi ser fram emot att lyssna till på studenten i vår. Skolans elevkår har förutom att göra olika aktiviteter för eleverna precis startat ett projekt på skolan för att få flera elever att lägga sin pantflaskor i pantinsamlingen istället för i papperskorgen. Pengarna som samlas ihop kommer oavkortat att gå till barncancerfonden. På Kunskapsporten kommer vi löpande att meddela hur mycket skolan har samlat in.

I mitt rektorsbrev för november kunde ni läsa om att vi kommer att ta ett mer samlat grepp om hållbarhetsområdet kopplat till miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa. Under senare delen av höstterminen samt under vårterminen kommer lärare att lyfta delar av FN:s globala mål kopplat till examensmålen som hör till de olika gymnasieprogrammen.

Vi börjar vårterminen redan måndag den 10 januari enligt ordinarie schema. Vårens schema är nytt och publiceras på Kunskapsporten i början av januari. Vårterminens läsårsdata hittar ni på skolans hemsida. Kunskapsgymnasiet Uppsala

I januari kommer alla elever i år 2 att få information om kommande individuella val inför år 3. Valet görs sedan i februari under studiegruppstid. Det individuella valet innebär att eleverna ska välja kurser med en summa på totalt 200 poäng. Om en elev önskar välja fler kurser än så ska eleven ansöka om utökat program via en blankett som lämnas till mig. Jag beviljar därefter ansökan beroende på hur det har sett ut med elevens tidigare närvaro, studieresultat samt om det är möjligt schematekniskt.

Under höstterminen är det många elever som har önskat ledigt från skolan en vecka eller längre. Som jag skrev i rektorsbrevet för augusti värnar vi om elevernas skoldagar då vi vet att närvaro i skolan är viktigt för att eleverna ska lyckas med sina studier. Av den anledningen är jag restriktiv med att bevilja ledigheter och ber er att planera in resor eller andra aktiviteter under skolans lov.

En elev som är ledig 1 skolvecka missar ungefär 20 timmar lärarledd undervisningstid. I undervisningstiden ingår även tid för eleverna att arbeta med inlämningsuppgifter för att direkt kunna få återkoppling av läraren genom formativ bedömning, samt att minska stressen med hemuppgifter. Den formativa återkopplingen som sker mellan lärare och elev under lektionstid är mycket viktig för att eleven ska veta hur den ska kunna utvecklas vidare för att nå sina studiemål.

För elever som är på väg att ta körkort beviljar jag ledigt för att skriva teoriprov och köra upp men inte för körlektioner under skoltid.

Jag vill påminna alla om att fortsätta att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska spridningen av Covid - 19.

Här når ni de nya åtgärderna för att begränsa spridning av covid-19.

Jag önskar alla en riktigt fin kommande julledighet!

 

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor

Kontaktuppgifter
tel: 073 - 317 34 18
e-post: maria.szabo@kunskapsskolan.se

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.