Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet januari
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Rektorsbrev januari

Hej,

Nu har vi kommit igång med undervisningen efter jullovet. Eleverna har fått nytt schema då Frida Essvik och Hanna Wejryd har kommit tillbaka till skolan efter föräldraledighet. Vi välkomnar dem tillbaka. Frida kommer att undervisa kurser i kommunikation och affärsjuridik och Hanna i kemi 2 samt miljö och energi. Nytt schema för eleverna innebär alltid att några elever upplever att de har fått ett bättre schema än tidigare och andra elever ett sämre schema. Vi har försökt att lägga ett schema som fungerar så bra som möjligt för alla elever. Om en elev kommer med ett förslag om schemaändring tittar vi alltid på om det går att hitta en lösning.

Vi följer Uppsala kommuns riktlinjer och flyttar fram skolans öppna hus till senare i vår.

Under öppet hus kommer vi att visa upp skolan, berätta mer om skolans olika program samt inriktningar och informera om skolans kärnvärden. Det som är unikt för oss på Kunskapsgymnasiet är främst möjligheten till individuella studiecoachsamtal där vi bygger goda relationer med eleverna samt möjlighet till mer stöd av studiecoacher och ämneslärare under studiegrupptid och studeforumstid. Lärarna i matematik kommer även att bjuda in elever från sina undervisningsgrupper och erbjuda mer undervisningstid för de elever som önskar.

I decembers rektorsbrev informerade jag om kommande individuella val i år 2 inför år 3. Eleverna kommer att få information under studieforumstid under vecka 4 om vilka kurser de har möjlighet att välja mellan. Skolans studie- och yrkesvägledare Victoria Våghals kommer även att berätta om vilka kurser som ger meritpoäng samt kurser som är behörighetsgivande för olika utbildningar på universitetet. Har du som elev eller vårdnadshavare frågor om det individuella valet går det även bra att kontakta mig.

Jag vill påminna alla om att fortsätta att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska spridningen av covid - 19. Här kan ni läsa mer om folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer

Vi kommer att fortsätta med närundervisning på skolan. Det är viktigt att både elever och medarbetare stannar hemma vid symtom. Under första veckan i januari ser vi en ökad frånvaro hos både elever och lärare. Om en ämneslärare är frånvarande får eleverna tydliga instruktioner kring vad de ska arbeta med. Ämnesläraren följer därefter upp arbetet när denne är tillbaka på skolan. Om vi ser att ett kurs har förlorat mycket undervisningstid kommer vi att kompensera för det senare under terminen. Elever som är hemma med symtom bör i den utsträckning eleven orkar arbeta med skolarbete. Eleven hittar all information på Kunskapsporten. Det är viktigt att alltid ta med sig dator och laddare hem samt läsa sin skolmejl flera gånger per dag.

Jag önskar alla en god fortsättning på det nya året!

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor

Kontaktuppgifter
tel: 073 - 317 34 18
e-post: maria.szabo@kunskapsskolan.se

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.