Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet februari
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Rektorsbrev februari

Under första delen av terminen har vi haft en större frånvaro än vanligt bland både medarbetare och elever. I januari har frånvaron mellan klasserna varierat och vi hoppas nu att så många som möjligt kan vara tillbaka i skolan inom kort.

Hemstudiedag
Fredagen den 11 februari är det hemstudiedag för eleverna och studiedag för lärarna. Hemstudiedag för eleverna innebär att de ges lite extra tid med att arbeta med just de uppgifter de behöver.

Sportlov
Vecka 8 är det sportlov för eleverna. Under sportlovet kommer vi att erbjuda lovskola på måndagen den 21 februari och tisdagen den 22 februari, vi vet att eleverna mår bra av att vara lediga men vi vet också att om eleverna lyckas med sina studier får de goda förutsättningar för kommande utmaningar. Elevernas studiecoach kommer att erbjuda elever möjlighet att arbeta i skolan under en viss tid dessa dagar. Även här behöver vi vara restriktiva med elevantalet och kommer i första hand att erbjuda möjlighet för elever i år 3 som närmar sig sin studentexamen samt elever från år 1 och 2 som lärarna upplever behöver mer stöd. Här vill jag uppmana de elever som blir erbjudna lärartid att ta tillvara på möjligheten och komma till skolan och arbeta trots att det är lov.

Utvecklingssamtal
Alla lärare påbörjar nu nästa avstämning för hur det går för eleverna och hur de ligger till i kurserna mot sina uppsatta mål. Under vecka 9 kommer studiecoacherna att skicka ut inbjudningar till utvecklingssamtalen som sker under vecka 12. För myndiga elever går inbjudan enbart till eleven om samtycke för vårdnadshavare saknas. Eleverna kommer under studiegruppstid att få stöd med att förbereda sig inför sitt utvecklingssamtal för att få möjlighet att själva vara delaktig i att planera sitt fortsatta skolarbete under vårterminen och utmana sig själva att nå sina mål för läsåret.

Studenten
Fredagen den 3 juni är det dags för studenten för elever i år 3. En dag vi alla ser fram emot! Elever i år 1 och 2 är lediga den här dagen. Vi är precis i startgroparna för att planera för årets student och jag kommer tillsammans med arbetslagsledare för år 3, Mikael Bonnevie att träffa studentkommitten inom kort. Därefter kommer mer detaljerad information kring upplägg och utspring.

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor
Kontaktuppgifter
tel: 073 - 317 34 18
e-post: maria.szabo@kunskapsskolan.se

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.