Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet mars
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Rektorsbrev mars

Hej,

Det här blir mitt allra sista rektorsbrev för Kunskapsgymnasiet Uppsala. Den 4 april kommer jag att påbörja ett nytt uppdrag på Kunskapsskolans pedagogikavdelning som kvalitetssamordnare. Det känns självklart spännande att anta en ny utmaning samtidigt som det känns lite sorgligt att inte vara kvar tillsammans med eleverna och medarbetarna på Kunskapsgymnasiet Uppsala till läsårets sista dag. För att ändå få ett riktigt avslut och träffa alla fantastiska elever innan det är dags för sommarlov kommer jag att vara med både på studenten fredagen den 5 juni och skolavslutningen för år 1 och 2 fredagen den 10 juni.

Under rekryteringen av en ny rektor kommer Marie Bomark att vara tillförordnad rektor. Marie arbetar som rektor för Kunskapsskolan Uppsala Norra, grundskolan vi delar byggnad med, det känns tryggt att lämna över till någon som känner vår verksamhet så väl som Marie.

Kunskapsgymnasiets elevenkät
Nu har Kunskapsgymnasiets stora elevenkät startat. I elevenkäten har eleverna möjlighet att berätta för oss vad de tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäten har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Både skolans elevskyddsombud och elevråd kommer att få vara med och diskutera det övergripande resultatet för att vi ska få en större förståelse kring elevernas svar.

Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid och sista svarsdag är den 20 mars. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

Kamerabevakning
Kunskapsgymnasiet Uppsala är en skola där eleverna överlag känner sig trygga och trivs. Våra elevenkäter genom åren visar på höga siffror just vad gäller trivsel- och trygghetsfrågor. Vi gör planer varje år för att vår skolmiljö ska fortsätta att vara så trygg som möjligt och utvärderar sedan våra insatser tillsammans med eleverna. Vi har haft en del incidenter detta läsår som gör att vi, likt många andra skolor i Uppsala, har bestämt oss för att montera upp övervakningskameror. Syftet med kameraövervakningen är att förebygga och förhindra incidenter samt underlätta för oss att utreda incidenter. Detta kommer att bidra till en fortsatt trygg skolmiljö. Vid kamerabevakning ska övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. Det betyder att vi som skola har övervägt våra behov mot det intrång i den enskildes personligaintegritet som kamerabevakningen faktiskt innebär.

Kamerorna installerades under sportlovet och kommer att aktiveras under veckan. I samtal med eleverna om skolans trygghet har flera elever föreslagit kamerabevakning. Skolan kommer med jämna mellanrum att utvärdera om förutsättningarna för kamerabevakning har förändrats. Vi kommer utvärdera om vi har fått önskad effekt och om fortsatt kamerabevakning är nödvändig.

Hemstudiedag
Fredagen den 18 mars är det hemstudiedag för eleverna och studiedag för lärarna. Hemstudiedag för eleverna innebär att de ges lite extra tid med att arbeta med just de uppgifter de behöver. Lärarna kommer bland annat att arbeta vidare med betygsuppföljning samt arbeta med ett av Kunskapsskolans och Kunskapsgymnasiets gemensamma fokusområde, Hållbar utveckling i allt vi gör.

Student
Fredagen den 3 juni är det studentfirande för år 3. År 1 och 2 är lediga den här dagen. Eleverna kommer att samlas på skolan cirka klockan 09.00 för fotografering, skolan bjuder på en lättare lunch innan utspringet som är klockan 13.00. Därefter har eleverna arrangerat studentflak som avgår nära skolan. Jag och Mikael Bonnevie har haft möte med studentkomittén och pratat om planering för dagen. Mikael kommer att skicka ut mer detaljerad information i god tid innan den 3 juni.

Skolavslutning år 1 och 2
Den 10 juni är det skolavslutning för år 1 och 2. Eleverna kommer att tillsammans med sin studiecoach planera aktiviteter för skolavslutningen som börjar klockan 9 och slutar cirka klockan 11.30.

Läsårsdata för läsåret 22 / 23 kommer att läggas ut på skolans hemsida under slutet av april eller början av maj.

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor

Kontaktuppgifter
tel: 073 - 317 34 18
e-post: maria.szabo@kunskapsskolan.se

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.