Rektorn har ordet augusti
- Uppsala

Rektor Nadia Hjälmgren om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej!

Vi välkomnar alla våra gamla och nya elever samt vårdnadshavare till ett nytt läsår på Kunskapsgymnasiet i Uppsala. Jag heter Nadia Hjälmgren och är nya rektor från och med den första augusti. Jag ser verkligen fram emot att få både träffa och lär känna alla våra elever och vårdnadshavare.

Vi hoppas ni har haft en underbar skön sommar och att ni är redo för en ny spännande termin.Nu har det gått snart två veckor in på terminen och alla kurser har kommit igång!

Under det här läsåret kommer vi att genomföra ett gemensamt arbete kring skolans värdegrund. I detta arbete kommer all personal att omsätta värdegrunden i elevernas vardag, både i och utanför undervisningen. Ett värdegrunds årshjul med olika tema blir vårt verktyg i detta arbete. Månadens teman är framtagna utifrån skolans värdegrundsuppdrag och diskrimineringsgrunderna. Augusti tema är ordningsregler. Enligt skollagen ska vi upprätthålla ordningsregler och följa upp det med syftet att främjar studiero och skapa en tryggare skolmiljö. Det är viktigt för oss att alla elever känner sig delaktiga i skolans arbete både gällande arbetsmiljö och undervisning.

Utifrån våra prioriterade områden kommer vi att ha extra fokus på studiecoachning, utveckling av undervisning som gynnar alla elever och arbeta för att stärka skolkulturen för en skola där elever trivs.

Informationsmöte för vårdnadshavare år 1
Tisdagen den 20 september klockan 17.30 - 19.00 kommer vi att ha ett informationsmöte för vårdnadshavare till elever som börjar år 1. Mer information kring organisation och innehåll kommer att skickas ut separat.

Målsamtal
Under de första veckorna på terminen kommer eleverna tillsammans med sin studiecoach att sätta upp mål för alla kurser under läsåret. Med tydliga mål så vet eleven när den har lyckats och de får en konkret bild av vad nästa steg är.

Vid målsättning och målarbetet så är det avgörande att målet är utmanande och rimlig för varje elev. Det är också viktigt att få återkoppling på sin förmåga kopplat till de uppsatta målen.

De uppsatta målen följs upp och återkoppling ges löpande under lektioner samt under utvecklingssamtalen som kommer att ske vecka 46. Vårdnadshavare kallas till utvecklingssamtalet om eleven är under 18 år.

Ledigheter och frånvaro
Elevernas rättighet att gå i skolan och få möjlighet till lärarledd undervisning gäller 178 skoldagar per läsår. Vi värnar mycket om dessa dagar för eleverna då vi vet att närvaro i skolan är viktigt för att en elev ska lyckas med sina studier. Av den anledningen är vi restriktiva när det gäller godkännandet av ledigheter och ber er att planera in semestrar under skolans lov. En elev som är ledig 1 skolvecka missar ungefär 20 timmar lärarledd undervisningstid. I undervisningstiden ingår även tid för eleverna att arbeta med inlämningsuppgifter för att direkt kunna få återkoppling av läraren genom formativ bedömning, samt att minska stressen med hemuppgifter.

För elever som är på väg att ta körkort beviljar vi ledigt för att skriva teoriprov och köra upp men inte för körlektioner under skoltid.

Vi följer CSN:s regler gällande olovlig frånvaro. Vi är ålagda att rapportera till CSN om en elev har fyra timmar eller mer olovlig frånvaro under 20 skoldagar, sena ankomster räknas in i de fyra timmarna. Därefter är det CSN som beslutar om eleven har rätt till studiebidrag. Under första skolveckan kommer eleverna att få information om hur reglerna ser ut. Vi använder oss av informationsmaterial som ni även hittar på www.csn.se.

Läsårstider 22 / 23

16 augusti

Skolstart

30 september

Lovdag

31 oktober -4 november

Höstlov (vecka 44)

21 december

Julavslutning

10 januari

Terminsstart

10 februari

Hemstudiedag

20 - 24 februari

Sportlov (vecka 8)

3 - 6 april

Påsklov (vecka 14)

19 maj

Kristi himmelsfärdsdagen

2 juni

Student år 3, Hemstudiedag år 1 & 2

5 juni

Klämdag före nationaldagen

9 juni

Sommaravslutning år 1 & 2


Bästa hälsningar,
Nadia Hjälmgren
Rektor
Kontaktuppgifter
Telefon: 0735035564
e-post: nadia.hjalmgren @kunskapsgymnasiet.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.