Rektorn har ordet september - Västerås

Rektor Linda Stevadotter om händelser på skolan.

Rektorsbrev september 2019

Hej!

Nu har läsåret 19/20 dragit igång och det är full fart på skolan. Jag kommer några gånger per termin uppdatera er föräldrar om vad som händer och sker på skolan via dessa rektorsbrev. Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig via mejl. Vill ni något ämnesspecifikt kontaktar ni ert barns studiecoach eller mejlar direkt till berörd lärare. Vi har som standard att besvara mejl inom 24 timmar på vardagar. Mejladresser till samtliga medarbetare finns på skolans hemsida där även andra viktiga nummer och information finns.

På skolan har vi idag cirka 230 elever. Skolan har stora, luftiga lokaler så det är gott om utrymme för oss. Vi har från och med i år en ny skolmatsleverantör, Närda. Det är en omställningsprocess för vår kökspersonal som nu värmer maten på plats och dessutom har vi utökat salladsbuffén. Jag har frågat runt bland elever och medarbetare om hur de upplever maten och har fått väldigt positiv respons! Något vi är mycket glada över då vi även tidigare har haft mycket fin skolmat från Mormors restaurang.

Det här läsåret har vi gjort en del ändringar i schemat. Varje kurs består nu av två lektioner varav den ena är 90 minuter och den andra är 60 minuter. Tanken är att eleverna ska arbeta aktivt på plats i skolan och då behövs 90-minuterspassen så att eleverna hinner komma igång ordentligt. Naturligtvis har eleverna pauser mitt i ett så långt pass. Utöver dessa två pass finns studieforumen kvar. I år är dessa två pass alltid bemannade med samtliga lärare och passen ligger på samma schemaposition varje vecka. Studieforum är valbara pass dit eleverna kan gå om de behöver extra stöd. Då får eleverna personlig hjälp av sina lärare. Ligger eleven på F-nivå kan lärarna göra dessa studieforum obligatoriska tills eleven har visat tillräckliga kunskaper för en godkänd betygsnivå.

Nedan finns all information om CSN. Nytt är att inga varningar görs vid hög frånvaro utan CSN får rapporter från skolan och drar in studiebidraget vid upprepad frånvaro. Vid upprepad sjukfrånvaro kommer skolan att kräva in läkarintyg. All information om hur studiebidraget fungerar hittar ni på CSN:s hemsida.

Ni som är föräldrar till en omyndig elev har tillgång till skolans bedömningsprogram EDS (elevdokumentationssystem). Ert barn måste ge er inloggning dit fram till att hen fyller 18 år. I EDS följer ni lärarnas bedömningar av ert barns studier i samtliga kurser. De skriver regelbundna kommentarer kopplade till en bedömningsmatris som det är bra om ni diskuterar även hemma. Inför utvecklingssamtal vill vi att ni tillsammans har gått igenom EDS. På så sätt blir samtalen mer givande.

Information från arbetslagsledare Mats Sandling för åk 1:
För att kunna tillgodogöra sig studier är det naturligtvis viktigt att alla elever har studiero. Det här vill vi att våra elever genast anammar. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att de ska kunna tillgodogöra sig den information läraren förmedlar samt kunna fokusera när de arbetar enskilt eller i grupp. Vi har valt att hjälpa eleverna med det här genom att placera ut dem på fasta platser när de har årskursgemensamma lektioner i Stora arenan. Om någon elev skulle störa studieron på dessa lektioner fångar vi genast upp eleven och kontaktar hemmet.

Aktiveringskoden till skola 24 ska ha gått ut till er föräldrar denna vecka. Innan ni har registrerat denna är det viktigt att ni ringer till skolan vid frånvaro.

Information från arbetslagsledare Jessica Lodestad för åk 2:
Nu i 2:an startar elevernas programinriktningar så deras studietid kommer präglas mer av sina programval.

Det är viktigt att ni föräldrar anmäler ert barns frånvaro via skola 24. Era barn kan alltså inte mejla frånvaro till oss på skolan.

Frida Dahl är ny studiecoach för naturprogrammet och vi har gjort vissa ändringar i studiegrupperna. Ditt barn kan alltså ha fått en ny studiecoach, eleverna har fått information om detta.

Information från arbetslagsledare Lucy Kosejian för åk 3:
Årskurs 3 har nu börjat med sina gymnasiearbeten. Gymnasiearbetet handlar om att göra en vetenskaplig studie i ett ämne inom sin programinriktning. Gymnasiearbetet kan som högst ge betyget E och är obligatoriskt för att få en gymnasieexamen. Ett väldigt viktigt arbete alltså.

I höst har några elever på naturprogrammet möjlighet att åka till Finland för att genomföra sin undersökning till gymnasiearbetet vid universitet i Åbo. Det här är en otroligt häftig möjlighet då de får arbeta tillsammans med universitetslärare i högteknologiska laboratorier. En annan spännande resa vi erbjuder elever på samhällsprogrammet är en veckas besök på en av våra skolor i Indien. Även det görs i samband med gymnasiearbetet och det är en ansökningsprocess kopplad till det hela.

I slutet av november åker årskurs 3 till Sacos studentmässa där de får träffa utställare från olika högskolor och universitet. Inför denna resa - diskutera gärna hemma! Vi gör det naturligtvis i skolan men när hem och skola samverkar sker de bästa resultaten.

Frånvaroanmälan ska ske av eleverna själva om de fyllt 18 år. (I övrigt samma information som årskurs 1 och 2 gått ut med).

Det var allt för denna gång. Jag hoppas att ni får en härlig höst. Tveka inte att höra av er om det är något ni funderar på. På åtehörande!

Vänligen
Linda Stevadotter
rektor
linda.stevadotter@kunskapsgymnasiet.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.