Rektorn har ordet september -
Västerås

Rektor Kerstin Larsson om händelser på skolan

September 2020

Hej!

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsgymnasiet Västerås. Hoppas att ni alla fick en fin sommar och att ni njutit av ledigheten även om det har varit en annorlunda sommar på många sätt och vis. Jag vill speciellt välkomna er som är nya vårdnadshavare. Vi är mycket nöjda med skolstarten och vi är glada att vi kunde välkomna eleverna tillbaka till skolans lokaler. Så här i början av terminen lägger vi extra mycket fokus på att alla elever ska känna sig trygga och trivas på skolan. Eleverna ska också uppleva studiero och förhoppningsvis har de kommit igång med skolarbetet på bästa sätt.

Jag är ny rektor på skolan detta läsår och jag känner mig förväntansfull och full av energi inför uppdraget att leda skolan. Tillsammans med alla fantastiska medarbetare på denna skola ska jag göra mitt bästa för att utveckla verksamheten. Mitt mål är att alla våra elever ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. För mig är det också självklart att skolan ska vara en trygg plats med studiero. Jag är i grunden gymnasielärare men har arbetat som skolledare i 17 år. Först i kommunal gymnasieskola i Uppsala i 9 år och sedan som rektor för Kunskapsskolan Uppsala i ungefär 8 år.

Prioriterade områden detta läsår
Varje läsår har vi två prioriterade områden som vi arbetar extra mycket med. Dessa väljer vi efter att vi utvärderat och diskuterat våra resultat vad gäller betyg och enkäter och det vi själva identifierat att vi behöver förbättra. För er som är nya vårdnadshavare på Kunskapsgymnasiet kan jag berätta att vi har en stor elevenkät där eleverna har möjlighet att berätta för oss vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Denna enkät är viktig när vi följer upp vårt arbete och sätter upp nya mål.

Vårt första prioriterade område i år är studiefokuserad miljö. Det innefattar både arbete med vårt eget ledarskap då vi som arbetar här ansvarar för att upprätthålla ordning och se till att det är lugn och ro samt att vi ska förbereda eleverna ännu bättre för skolarbetet. Väl förberedda elever och ett starkt ledarskap leder till en studiefokuserad miljö. Vi vill att alla elever ska uppleva arbetsro och studiefokus när de är i skolan.

Vårt andra prioriterade område handlar om att synliggöra lärandet för eleverna. Vi kommer bland annat att fortsätta att ytterligare förbättra våra pedagogiska planeringar så att det blir ännu tydligare för eleverna vad de ska lära sig och vi kommer även att arbeta mycket med återkoppling till eleverna. Det gäller både i den dagliga undervisningen men även vid återkopplingen efter examinerande uppgifter och i vårt elevdokumentationssystem, EDS. Eleverna ska veta vad de har lyckats med samt vad de behöver utveckla.

Covid-19
Vi avlutade vårterminen i en rådande pandemi och gymnasieskolorna i Sverige stängdes ned under våren och vi var tvungna att gå över till distansundervisning. Nu har regeringen beslutat att gymnasieskolorna ska öppna igen och det är viktigt att ni vet att vi på Kunskapsgymnasiet Västerås följer Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets rekommendationer. Utifrån dessa rekommendationer har vår centrala arbetsgrupp för hantering av covid-19 tagit fram riktlinjer för alla Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor.

Kunskapsgymnasiets riktlinjer gäller samtliga medarbetare och elever. Vi har inför terminsstart planerat vår undervisning på ett sätt där vi undviker nära kontakter i så stor utsträckning som möjligt. Vi planerar även aktiviteter så att de kan genomföras i skolans närområde för att undvika resor. Fokus för oss är att bedriva undervisning, övriga aktiviteter kommer vi att planera om eller ställa in för att minimera risken för smittspridning.

Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning. Vid en vanlig förkylning är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri två dagar.

Om man har en konstaterad covid-19-infektion ska man stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre.

Det kommer säkert uppstå utmaningar framöver men tillsammans kommer vi lösa dessa. Det är viktigt att vi stöttar och hjälper varandra. Jag och mina medarbetare är medvetna om att detta är en ansträngande tid men situationen är ju som den är och vi strävar alla efter att göra det bästa vi kan för våra elever i denna situation.

Föräldramöten
Vårdnadshavare till elever i år 2 och 3 kommer att bli inbjudna till ett digitalt föräldramöte via hang-out. Ni som har barn i år 1 kommer att bli inbjudna till ett fysiskt möte som vi arrangerar på ett säkert sätt. Det kommer att genomföras klassvis så att det inte blir fler än ca 30 personer i samma lokal samtidigt. Självklart få ni som inte kommer samma information. Datum och tider kommer ni att få av era barns studiecoacher.

Frånvarorapportering och CSN
I uppstarten av läsåret får vi frågor gällande CSN. CSN har en bra hemsida med mycket information som vi rekommenderar er att gå in och läsa på. Vid upprepat skolk rapporterar skolan in elevernas frånvaro till CSN och det är sedan CSN som avgör om bidraget ska dras in eller inte. Det är viktigt att veta att om en elev får indraget CSN så kan det påverka andra bidrag som till exempel bostadsbidrag.

Vi använder frånvarosystemet Skola24. Du som vårdnadshavare ska ha fått erbjudande om att skapa ett eget användarkonto och även kunna få mail med frånvaron skickad dagligen.

Har du inte fått den möjligheten, eller har frågor, så är det bara att kontakta ditt barns studiecoach så får du hjälp.

Tänk på att den dagen eleven fyller 18 år, så försvinner automatiskt den här tjänsten. För att aktivera den igen behöver elev och vårdnadshavare vara överens om det och eleven meddelar då sin studiecoach som återaktiverar tjänsten. Ni som är vårdnadshavare i år 1 kommer få aktiveringskoder skickade till er via mail. Några av er har kanske redan fått och övriga skickas så fort vi har hunnit registrera er i systemet. Det finns även en app till Skola24 som kan vara användbar.

OBS! Sjukanmälan av elev görs alltid via telefonnummer 0515-869 05, senast klockan 12.00 varje sjukdag.

Viktiga datum läsåret 2020/21
Fredagen den 18 september - Hemstudiedag
Vecka 44 - Höstlov
Onsdagen den 25 november - Hemstudiedag
Fredag den 22 december- Skolavslutning
Måndagen den 11 januari- Skolstart
Vecka 9 - Sportlov
Torsdagen den 11 mars - Hemstudiedag
Vecka 14 - Påsklov
Tisdagen den 4 maj - Hemstudiedag
Onsdagen den 9 juni - Skolavslutning


Med hopp om ett riktigt gott samarbete

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsgymnasiet Västerås

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.