Rektorn har ordet december -
Västerås

Rektor Kerstin Larsson om händelser på skolan

December 2020

Hej!

Nu väntar snart ett efterlängtat och välförtjänt jullov. Det har varit ett utmanande och annorlunda år för oss alla och jag hoppas på ett nytt år som innebär att vi stegvis kan återgå till det normala. Jag är imponerad över hur väl både våra elever och medarbetare kämpat för att det ska fungera på bästa sätt. Därför vill jag passa på att rikta ett stort varmt tack till er alla som bidragit till att det har fungerat så bra på vår skola trots utmaningarna. Vi har under hela terminen arbetat aktivt med att följa de riktlinjer vi fått för att försöka minska smittspridningen av covid-19 på skolan. I november gick vi över till delvis distans och den 7 december gick vi efter nationella direktiv över till att bedriva undervisning helt på distans med vissa särskilda undantag

Terminsstart
Skolan startar den 11 januari som planerat men vi kommer att förlänga distansstudierna ytterligare en vecka. Detta beslut gäller alla Kunskapsskolans gymnasieskolor. Regeringen och Folkhälsomyndigheten ska komma med nya riktlinjer i början av året och i och med att vi tror att dessa kommer väldigt nära terminsstarten tror vi att vårt beslut om ytterligare en vecka bidrar till att skapa ett större lugn hos både elever och medarbetare Jag kommer återkomma med hur det blir efter den 15 januari så fort jag har information.

Värderingsarbete
Denna termin har vi arbetat extra mycket med värderingsarbete på skolan - vi hade en schemabrytande dag med diskussioner som lade grunden för handlingsplaner i alla årskurser för fortsatt värderingsarbete. Om vi lever våra värderingar så kommer vi att lyckas upprätthålla studiefokus, arbetsglädje, trygghet och respekt.

Vi når längre tillsammans - Vi samarbetar och är öppna för olika perspektiv. Genom att själva bidra och försöka förstå hur andra tänker, lär vi av varandra. Detta gör att vi blir tryggare, som grupp och som individer. Vi uppmuntrar varandra och ger konstruktiv återkoppling, vilket är en grund för att nå längre tillsammans.

Vi har höga förväntningar - Alla kan och vill lyckas. Därför har vi höga förväntningar, på oss själva och på varandra vilket ger högre resultat. Med en positiv anda och tydliga, utmanande och rimliga mål kan vi nå längre än var och en trodde var möjligt

Vi drivs av utveckling - Genom nyfikenhet och vilja att ta till oss kunskap, se mönster och samband utvecklas vi ständigt. Vi tänjer våra gränser och söker nya vägar. Vi påverkar vår situation och formar vår framtid. Denna drivkraft får oss att hela tiden utvecklas.

Vi ser kraften i varje individ -Alla människor är olika. Vi möter var och en med respekt och finner styrkan i varje individs förutsättningar och personlighet. Genom personliga utmaningar utvecklar var och en sina kunskaper och förmågor

Trygghetsenkät
I oktober genomfördes en kortenkät om trygghet och trivsel på skolan. Vi ligger kvar på fina siffror även detta läsår. 86% av eleverna svarade 4 eller 5 på en femgradig skala på Jag känner mig trygg i skolan och 72% av eleverna svarade 4 eller 5 på Jag trivs på skolan. Eftersom vi vet att det är så viktigt att känna sig trygg och att trivas för att man ska kunna lära sig nya saker och utvecklas är detta alltid prioriterat. Helt nöjda blir vi inte förrän 100% uttrycker att de känner sig trygga och att de trivs! Det är också positivt att så många som 85% av eleverna som svarade på enkäten känner att lärarna tror att de kommer att nå sina mål.

Lokaler och schemaförändringar
Vi bedriver ett stort förändringsarbete på skolan. Det handlar bland annat om lokalerna som kommer att få ett rejält upplyft under jullovet. Stora delar målas om och under vecka 2 kommer vi att få flera nya möbler. Biblioteket kommer att flyttas och få ett nytt utseende med flera separata avskärmade studieplatser. Cafédelen kommer att få nya möbler och bli mer trivsamt för alla på skolan. Vi kommer att göra större renoveringar framöver men de förlägger vi bäst till sommarlovet.

I januari kommer eleverna även att få ett nytt schema. Som alltid när vi gör eller justerar ett schema utgår vi från att det ska vara ett så bra schema som möjligt för eleven och att flödet i huset ska vara bra. I år tar vi förstås också hänsyn till pandemin och gör det vi kan för att minska risken för smittspridning. För medarbetarna innebär det att vi får bättre struktur på möten som ju är viktig gemensam planeringstid.

 

Till sist vill jag tacka er alla för ett gott samarbete i utmanande tider och önska er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år.

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsgymnasiet Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.