Rektorn har ordet februari -
Västerås

Rektor Kerstin Larsson om händelser på skolan

Västerås februari 2021

Hej!

Nu är det snart dags för sportlov och jag hoppas att alla får en välbehövlig vila och en paus från studierna. Jag hoppas även att vår efterlängtade sportlovsvecka bjuder på ett vackert vinterväder.

För en månad sedan fick vi information om att gymnasieskolorna ska fortsätta med delvis distansundervisning fram till den 1 april. Vi gjorde en plan för 4 veckor som inneburit att vi har haft en årskurs i taget på skolan. Vår förhoppning har hela tiden varit att vi skulle öka närundervisningen och ha två årskurser på skolan från och med vecka 8 men tyvärr är smittläget i region Västmanland så att vi bedömer att detta inte är möjligt. Efter att ha fört en dialog med smittskyddet i regionen och vår huvudman har vi nu en ny plan för kommande 4 veckor. Vi fortsätter med att ha en årskurs i taget på skolan men denna gång kommer eleverna i årskurs tre vara på skolan några dagar varje vecka.

Plan för vecka 8-11
Vecka 8 : Årskurs 2 (årskurs 1 distans och åk 3 delvis distans )
Årskurs 3 är på skolan:
EK 3- Måndag och fredag
NA3 - Onsdag och fredag
SA3 - Torsdag och fredag

Vecka 9 - Sportlov

Vecka 10: Årskurs 1 (årskurs 2 distans och årskurs 3 delvis distans)
Årskurs 3 är på skolan:
EK 3- Måndag och fredag
NA3 - Onsdag och fredag
SA3 - Torsdag och fredag

Vecka 11: Årskurs 3 (årskurs 1 och 2 distans)
Liksom tidigare kommer alla våra IM elever vara på skolan varje dag, detta gäller även andra elever som av särskilda skäl behöver vara på skolan. Under vecka 11 kommer jag att informera om hur fortsättningen blir. Jag hoppas verkligen att vi kommer kunna ha fler elever på skolan från och med vecka 12.

Utmaningar vid distansundervisning och lite tips
Tyvärr ser vi att frånvaron ökat för en del elever under pandemin även när vi bortser från sjukfrånvaron som ju naturligtvis blivit större då man ska vara hemma vid minsta förkylningssymtom. Det verkar vara svårt för en del av våra elever att komma tillbaka till skolan när de har studerat hemifrån under två veckor. Studiecoacherna hör naturligtvis av sig till frånvarande elever men ni föräldrar får gärna hjälpa till genom att hålla koll på era ungdomars schema och påminna och peppa. Som förälder kan man hjälpa sitt barn på flera sätt under studierna på distans. Det handlar bland annat om att försöka se till så att det finns sunda mat- och sömnvanor och rutiner för dagen. Att om möjligt vara ett extra stöd vid planeringen inför prov och inlämningsuppgifter är också viktigt. Utbildningen fortlöper ju även under rådande pandemi och en god planering är därför ett gott stöd för att inte hamna efter.

Vad gäller vid hemkomst från utlandsresor?
Kunskapsgymnasiet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller hanteringen av covid-19. Nu i sportlovstider vill vi påminna er om de rekommendationer som gäller vid hemkomst från utlandsresa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man vid hemkomst från utlandsresor ska testa sig för covid-19 snarast efter hemkomst och igen efter fem dagar från hemkomst. De rekommenderar även att man stannar hemma och undviker sociala kontakter utanför hemmet i sju dagar från hemkomst, oavsett vad man får för testresultat. Elever och medarbetare som har varit utomlands ska alltså inte komma till skolan förrän efter sju dagars karantän.

För mer information läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida:Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Revidering av ämnesplaner hösten 2021
Syftet med att revidera ämnesplanerna har varit att att hitta en bättre balans mellan undervisning, bedömning och betygssättning. De förändringar som sker i gymnasieskolan börjar gälla den 1 juli 2021. Under vårterminen kommer Skolverket löpande att publicera material som lärarna kommer att bearbeta under gemensamma studiedagar. Som ett första steg är det främst ämnena matematik, engelska och moderna språk som är berörda. Mer information om revidering av kurs - och ämnesplanerna finns på skolverket.se.

Allt gott önskar jag er alla.
Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsgymnasiet Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.