Rektorn har ordet april -
Västerås

Rektor Kerstin Larsson om händelser på skolan

Västerås april 2021

Hej!

Nu är det snart dags för ett efterlängtat påsklov. Vi befinner oss i en utmanande tid och både elever och medarbetare behöver ta ledigt och samla krafter inför de sista veckorna av terminen. Jag är stolt över hur alla verkligen gör sitt bästa för att skolan ska fungera på bästa sätt.

De nationella rekommendationerna om att bedriva delvis distansutbildning tas bort efter 1 april, trots att smittspridningen av covid-19 fortfarande är hög. Bakgrunden är enligt Folkhälsomyndigheten att mycket tyder på att ungas psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Många elever har svårt att tillgodogöra sig undervisningen när den bedrivs på distans, många känner oro inför framtiden och känner sig ensamma och isolerade. Folkhälsomyndigheten bedömer sammantaget att nackdelarna för eleverna med fjärr- och distansundervisning är betydande, och att närundervisning på plats i skolan är bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa.

De regionala smittskydden gör dock egna bedömningar utifrån smittläget i regionen. Smittskyddet i region Västmanland för en nära dialog med alla skolchefer och rektorer och eftersom smittspridningen i länet är fortsatt hög är rekommendationer att gymnasieskolorna ska bedriva en kombination av när-och distansundervisning till och med den sista april. Vi kommer att följa detta, och prioriterar att ha årskurs 3 på skolan då det är deras sista termin i gymnasiet. Nedan följer vår plan från den 12 april till och med den 7 maj.

Plan för delvis distansundervisning
Vecka 15: årskurs 2 och 3 på skolan, årskurs 1 distansundervisning
Vecka 16: årskurs 1 och 3 på skolan, årskurs 2 distansundervisning
Vecka 17: årskurs 2 och 3 på skolan, årskurs 1 distansundervisning
Vecka 18 : årskurs 1 och 3 på skolan, årskurs 2 distansundervisning

IM är på skolan alla dagar.

Eleverna som har distansundervisning får erbjudande om att hämta matlådor för de veckor de studerar hemifrån.

För de elever som har närundervisning gäller fortfarande samma regler kring covid-19 som tidigare, vid minsta symtom ska man stanna hemma och testa sig för covid-19. Om en elev eller medarbetare testats positiv för covid-19 och varit på skolan i smittsam fas inleds en smittspårning och de som har varit i nära kontakt med personen blir kontaktade. Vi har hittills under hela läsåret bara haft enstaka fall av konstaterad covid-19 bland alla våra elever och medarbetare.

Vi fortsätter naturligtvis att arbeta med att hålla avstånd, använda handsprit och se till att sprida ut oss i lokalerna.

Utlandsresor
Inför påsklovet vill jag påminna er om de rekommendationer som gäller vid hemkomst från utlandsresa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man vid hemkomst från utlandsresor ska testa sig för covid-19 snarast efter hemkomst och igen efter fem dagar från hemkomst. De rekommenderar även att man stannar hemma och undviker sociala kontakter utanför hemmet i sju dagar från hemkomst, oavsett vad man får för testresultat. Elever och medarbetare som har varit utomlands ska alltså inte komma till skolan förrän efter sju dagars karantän.

För mer information läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Pollensäsong
Nu när pollensäsongen startat är Folkhälsomyndighetens rekommendation att alla som har symtom ska stanna hemma och ta medicin mot sin allergi. Om medicinen hjälper och symtomen lindras kan man göra bedömningen att symtomen sannolikt beror på pollenallergi och då behöver eleven inte vara hemma.

Jag önskar er alla en riktigt skön påskhelg!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsgymnasiet Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.