Rektorn har ordet augusti -
Västerås

Rektor Kerstin Larsson om händelser på skolan

Augusti 2022

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsgymnasiet Västerås. Särskilt välkomna vill jag hälsa alla nya elever och vårdnadshavare. Snart har skolan varit igång i två veckor och vi är mycket nöjda med uppstarten. Vi är måna om att våra elever i årskurs 1 ska få en riktigt bra start på sin gymnasietid. Därför fokuserar vi extra mycket på trygghet och trivsel vid läsårsstart, samt på övergången mellan grundskola och gymnasium. Vårt övergripande mål är självklart att alla elever ska känna att de trivs och känner sig trygga på vår skola.

Föräldramöte
I förra veckan hade vi ett föräldramöte för alla vårdnadshavare. Det var roligt att träffa så många av er och jag hoppas att ni kände er välkomna och att ni fick bra information och svar på era frågor. Även om era barn går på gymnasiet anser vi att det är viktigt med ett nära samarbete mellan skola och hem. Tveka inte att höra av er till ert barns studiecoach eller till mig om ni har frågor eller funderingar.

Vårdnadshavare - Kunskapsporten och introutbildning
Du som vårdnadshavare kan logga in på Kunskapsporten och ta del av ditt barns loggbok och en introduktionsutbildning. Syftet är att underlätta för dig att följa ditt barns skolgång.

Gör så här:

  1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
  2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.
  3. Klart!

På sidan som du som vårdnadshavare först kommer till finns tips för att komma igång och hitta rätt. För dig som har fler än ett barn hos oss finns möjlighet att välja vilket av dina barn du vill se information för. Saknar du BankID kan du logga in med ditt barns inloggningsuppgifter. Är din ungdom över 18 men samtycker att du som förälder ska ha tillgång till inloggningen så kan hen vända sig till koordinator. Har du frågor?

Behöver du hjälp med loggboken är det en god idé att fråga ditt barn, de har mycket bra koll på våra verktyg. För teknisk support, synpunkter och förslag på förbättringar, kontakta koordinator Sara Hansson, sara.hansson@kunskapsgymnasiet.se.

Prioriterade områden detta läsår
Varje läsår har vi två prioriterade områden som vi arbetar extra mycket med. Dessa väljer vi efter att vi utvärderat och diskuterat våra resultat vad gäller betyg och enkäter och det vi själva identifierat att vi behöver förbättra. För er som är nya föräldrar på Kunskapsgymnasiet kan jag berätta att vi har en stor elevenkät där eleverna har möjlighet att berätta för oss vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Denna enkät är viktig när vi följer upp vårt arbete och sätter upp nya mål.

Vårt första prioriterade område i år är det relationella ledarskapet. Ett gott och starkt ledarskap bygger på goda relationer. För att vi ska kunna vara de ledare vi behöver vara för att leda våra elever i och utanför klassrummet ska vi skapa goda relationer med alla våra elever. Våra elever ska känna att vi tycker om och bryr oss om dem. För att kunna leda elever på bästa sätt behöver vi även arbeta med vårt eget ledarskap och därmed öka vår självmedvetenhet om hur vi uppfattas som ledare av andra. Det innefattar både arbete med vårt eget ledarskap då vi som arbetar här ansvarar för att upprätthålla ordning och se till att det är lugn och ro samt att vi ska förbereda eleverna ännu bättre för skolarbetet. Väl förberedda elever och ett starkt ledarskap leder till en studiefokuserad miljö. Vi vill att alla elever ska uppleva arbetsro och studiefokus när de är i skolan. Vi arbetade framgångsrikt med detta förra läsåret men känner att detta är något vi vill fortsätta att arbeta med.

Vårt andra prioriterade område handlar om återkoppling för lärande. Återkoppling är centralt i undervisning och när den ges på ett effektivt sätt blir det ett kraftfullt verktyg för att skapa motivation, inkludering och ett ökat lärande. Vi kommer att fokusera extra mycket på att ge eleverna snabb och meningsfull återkoppling, allt för att varje elev ska kunna nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Frånvarorapportering och CSN
I uppstarten av läsåret får vi frågor gällande CSN. CSN har en bra hemsida med mycket information som vi rekommenderar er att läsa. Vid upprepat skolk rapporterar skolan in elevernas frånvaro till CSN och det är sedan CSN som avgör om bidraget ska dras in eller inte. Det är viktigt att veta att om en elev får indraget CSN så kan det påverka andra bidrag inom familjen, till exempel bostadsbidrag. Vi använder frånvarosystemet Skola24. Du som vårdnadshavare ska ha fått erbjudande om att skapa ett eget användarkonto och även kunna få mail med frånvaron skickad dagligen.

Har du inte fått den möjligheten, eller har frågor, så är det bara att kontakta ditt barns studiecoach så får du hjälp.

Tänk på att den dagen eleven fyller 18 år, så försvinner automatiskt den här tjänsten. För att aktivera den igen behöver elev och vårdnadshavare vara överens om det och eleven meddelar då sin studiecoach som återaktiverar tjänsten.

OBS! Sjukanmälan av elev görs alltid via telefonnummer 0515-869 05, senast klockan 12.00 varje sjukdag

Viktiga datum läsåret 2022/23
Måndag den 12 september - Hemstudiedag
Vecka 44 - Höstlov
Onsdag 21 december- Julavslutning
Måndagen den 9 januari- Skolstart
Fredag 10 februari - Hemstudiedag
Vecka 9 - Sportlov
Vecka 14 - Påsklov
Onsdag den 7 juni - Skolavslutning åk 1 och 2
Torsdag den 8 juni - Studenten

Med hopp om ett riktigt gott samarbete!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsgymnasiet Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.