Rektorn har ordet oktober -
Västerås

Rektor Kerstin Larsson om händelser på skolan

Oktober 2021

Hej!

Veckorna har gått rasande fort och nu väntar redan ett höstlov. Jag hoppas att alla elever får lite välförtjänt vila från studierna. Ett av våra prioriterade områden detta läsår är den studiefokuserade miljön på skolan. På vår skola ska vi ha en god studiero för alla elever. Vi har sett över lokalerna och möbleringen och skapat studieplatser där elever kan sitta och arbeta ostört. Efter höstlovet gör vi en extra satsning på studieron både under lektionstid och övrig tid.

Likabehandlingsdag
I tisdags hade vi en likabehandlingsdag på skolan där vi pratade om vad en plan mot diskriminering och kränkande handling är och genomförde värderingsövningar. Vi diskuterade även vilka platser i skolans lokaler som elever kan uppleva som otrygga och varför. Språkbruk elever emellan var också något som vi diskuterade. Vi håller på att sammanställa utvärderingarna av dagen och kommer att återkoppla till eleverna vad planen framåt blir.

Elevråd
Denna vecka har vårt nystartade elevråd haft sitt första möte. Varje klass är representerad och jag ser fram emot att följa deras arbete. Genom elevrådet har eleverna en kanal att lyfta delar av skolverksamheten som de tycker behöver utvecklas.

Utvecklingsarbete
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna och huvudkontoret jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Fortsatt ansvar för att minska smittspridningen av covid - 19
Den 29 september togs många av Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer kring covid-19 bort. Trots släppta restriktioner för personer som är fullt vaccinerade så finns det några restriktioner och rekommendationer som kvarstår. Precis som tidigare ska alla vara noggranna med handtvätt och vara uppmärksamma på symtom. Om man får symtom ska man stanna hemma och testa sig för covid-19, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Det är endast friska och symtomfria elever och medarbetare som är välkomna till skolan. Om en familjemedlem insjuknar i covid-19 gäller fortsatt så kallad familjekarantän, fullt vaccinerade undantas från den rekommendationen och det gör även personer som inom 6 månader haft bekräftad covid-19. Ovaccinerade personer kommer fortsatt att rekommenderas testning om de varit i nära kontakt med någon som bekräftats med covid-19 och vi på skolan kommer fortsätta med smittspårning vid bekräftade fall. Om en elev testar positivt för covid - 19 ska rektor informeras

Hoppas ni får en fortsatt fin höst och tveka inte att höra av er till mig om det är något ni undrar över!

Tillsammans når vi längre!
Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsgymnasiet Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.