Rektorn har ordet december -
Västerås

Rektor Kerstin Larsson om händelser på skolan

December 2021

Hej!

Nu är det äntligen dags för ett välförtjänt jullov! Sedan några veckor tillbaka är skolan julpyntad och idag har vi ätit ett traditionsenligt julbord. För en vecka sedan bjöd medarbetarna på ett fantastiskt luciatåg och till mångas glädje ser vi ut att få en vit jul i år.

När jag tittar tillbaka på denna termin kan jag konstatera att jag upplever att den har gått ovanligt fort. Vi hade en lyckad skolstart med elever som snabbt kom in i arbetet och trivdes och kände sig trygga på skolan.

Schema och val
Vi börjar vårterminen måndagen den 10 januari enligt ordinarie schema. Vi kommer att ha ett nytt schema för vårterminen och det publiceras på Kunskapsporten i början av januari, som elev är det därför extra viktigt att gå in och titta på ditt schema så du vet när du börjar och i vilken sal du ska vara i på måndagen. Som alltid när vi gör eller justerar ett schema utgår vi från att det ska vara ett så bra schema som möjligt för eleven och att flödet i huset ska vara bra. Vårterminens läsårsdata hittar ni på skolans hemsida.

I januari kommer alla elever i årskurs 1 & 2 att få information om kommande val. Årskurs 1 ska välja sin programinriktning och årskurs 2 ska välja sina valbara kurser. Valen görs sedan i februari under studiegruppstid.

Medarbetarenkät
Varje höst genomförs en stor medarbetarenkät för alla Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor i Sverige. Enkäten är anonym och svarsalternativen består, precis som i elevenkäten, av en femgradig skala där 1 är sämst och 5 är bäst. Vi fick nu i höst skolans bästa resultat hittills. Det är min fasta övertygelse att medarbetare som trivs på arbetet, vet vad som förväntas av dem och upplever att arbetet är meningsfullt skapar bättre förutsättningar för eleverna att må bra och trivas och lyckas med sina studier.

Det är med stolthet som jag skriver att 100% av medarbetarna har svarat 4-5 på frågorna Mitt arbete känns meningsfullt och Jag trivs med mitt arbete. Förra hösten upplevde många i personalen en hög arbetsbelastning och vi har arbetat för att förbättra det bland annat genom att skapa tydliga strukturer för vårt arbete, skapa effektiva team och organisera möten bättre. I höstens enkät har vi förbättrat resultatet på frågan Jag har en rimlig arbetsbelastning med hela 43%-enheter.

Avslutningsvis vill jag tacka för denna termin och redan nu hälsa er välkomna åter den 10 januari. Hoppas att ni alla får njuta av helgerna som vi har framför oss.

Jag önskar er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år!
Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson, Rektor Kunskapsgymnasiet Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.