Rektorn har ordet februari -
Västerås

Rektor Kerstin Larsson om händelser på skolan

Rektorsbrev februari Västerås februari 2022

Vårterminen har startat mycket bra med studiefokus och en trevlig stämning på skolan. Jag vill skriva att det känns som att vi gå mot ljusare tider i och med att smittspridningen av covid-19 minskat och att många restriktioner gällande covid-19 har släppts men det känns samtidigt svårt med tanke på händelseutvecklingen i Ukraina.

För våra elever som går i årskurs 3 har stora delar av gymnasiestudierna präglats av corona. Det har inneburit att de har haft perioder av distansstudier och att många av de aktiviteter vi brukar ha efter lektionstid har blivit inställda. Eleverna har trots detta kämpat på med sina studier och är verkligen värda ett festligt och minnesvärt studentfirande.

Sjukfrånvaron under januari och februari har varit större än vanligt bland både elever och medarbetare. Vi hoppas på att det vänder efter sportlovet.

Utvecklingssamtal
För tillfället gör alla lärare på skolan en avstämning för hur det går för eleverna och hur de ligger till i kurserna mot de uppsatta målen. Studiecoacherna kommer att skicka ut inbjudningar till utvecklingssamtalen som startar efter sportlovet. För myndiga elever går inbjudan enbart till eleven om det inte finns ett samtycke för vårdnadshavare. Det är viktigt att eleverna förbereder sig inför sitt utvecklingssamtal för att kunna göra en bra planering för sitt fortsatta skolarbete under vårterminen och utmana sig själva att nå sina mål för läsåret.

Covid-19
Från och med den 9 februari upphörde många restriktioner att gälla. Bland annat försvann rekommendationen om att testa sig vid symtom på covid-19 och den så kallade hushållskarantänen togs också bort. Skolor behöver inte längre informera om kända fall av covid-19 eller vara behjälpliga med smittspårning.

För alla gäller fortsatt att stanna hemma om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Vuxna som är ovaccinerade bör enligt Folkhälsomyndigheten vidta särskilda försiktighetsåtgärder, till exempel undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Detta ansvar ligger på individen

Kunskapsgymnasiets elevenkät
Nu är det snart dags för årets stora elevenkät. I elevenkäten har eleverna möjlighet att berätta för oss vad de tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäten har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Enkäten startar den 7 mars och sista svarsdagen är den 20 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

Läsårsdata
Vecka 9 Sportlov
Vecka 15 + 18/4 Påsklov
26-27/5 Lov
6/6 Lov
9/6 Avslutning och student

Jag önskar alla elever ett härligt och vilsamt sportlov!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Kunskapsgymnasiet Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.