Rektorn har ordet juni -
Västerås

Rektor Kerstin Larsson om händelser på skolan

Juni 2022

Hej!

Jag vill med detta brev tacka er alla för detta läsår. De sista veckorna har varit intensiva med elever som slutspurtat för att nå sina mål och medarbetare som gjort sitt bästa för att eleverna ska lyckas. Till slut kom det som eleverna längtat efter - skolavslutningen och studenten. Vi var en stolt skara medarbetare som såg våra fantastiska elever i årskurs 3 springa ut från Falkenbergska kvarnen. Nu är en etapp på deras resa avklarad och framför dem ligger nya spännande utmaningar. För våra elever i årskurs 1 och 2 väntar ett skönt sommarlov som jag hoppas blir vilsamt.

Här på skolan blev det lite tomt när alla elever försvann men vi använder tiden effektivt till att utvärdera det gångna läsåret och planera inför det nya. Till grund för utvärderingsarbetet har vi mängder av information - elevenkäten, betygsresultat, kursutvärderingar med mera. Samtidigt som vi arbetar pågår en del ombyggnationer på skolan. När höstterminen börjar har vi en nyrenoverad och bättre undervisningssal redo och fler salar som fått tätare väggar så att vi får en ännu bättre ljudmiljö och studiero.

De fina resultaten från vårens elevenkät visar att vårt arbete fortsätter att ge goda resultat. Eleverna svarar 1-5 på en femgradig skala där vi summerar 4-5 som positiva svar. 85% av eleverna har svarat att skolan har bra lärare och 80 % upplever att lärarna är bra på att förklara så att de förstår. 82% av eleverna upplever att studiecoachen ger dem ett bra stöd kring deras studier. Våra elever svarar i hög utsträckning att de trivs och känner sig trygga på skolan men vi är inte nöjda förrän varenda elev känner sig trygg. Vid höstterminens början kommer jag att informera er om vilka områden vi valt att arbeta extra med under nästa läsår.

Våra antagningssiffror till årskurs 1 i höst har ökat markant och det blir ett extra kvitto på att vi bedriver bra undervisning på Kunskapsgymnasiet! Det var många elever som besökte oss på gymnasiemässan och öppet hus och uttryckte att de vill gå på vår skola. De allra bästa ambassadörerna är dock alltid de elever som redan går på skolan.

Läsårsstart 22/23
Vi hälsar våra nya elever i årskurs 1 välkomna till skolan den 16 augusti klockan 10.00. Ni som börjar i årskurs 2 och 3 är välkomna tillbaka den 17 augusti klockan 13.00.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt härlig sommar!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsgymnasiet Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.